Łuszczyński Andrzej (Sosnowiec)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Upadły: Łuszczyński Andrzej
 • Adres: , Sosnowiec
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 45030114817
 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 332/20/8
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 883/20/8
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-09-03
 • Sędzia Komisarz: brak informacji
 • Imię i nazwisko: Przemysław Krzysztof Zalewski
 • Numer licencji: 180
 • Adres: Karasiowa 1, 40-748 Katowice
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: 508 148 263

2020-09-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości


Poz. 46373. Łuszczyński Andrzej. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 883/20/8, X GUp 332/20/8. [BMSiG-46676/2020]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 3 września 2020 r., pod sygn. akt X GU 883/20/8, ogłoszona została upadłość Andrzeja Łuszczyńskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 45030114817, oraz numer NIP 6440030209, zamieszkałego w Sosnowcu, adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Wspólna 19/20. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 332/20/8. Na Syndyka wyznaczono Przemysława Zalewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 180. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Doradca Restrukturyzacyjny Przemysław Zalewski, 40-311 Katowice, ul. Chłodna 2, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46373
 • Dodano: 2020-09-14 11:18:44
 • Administrator

2020-09-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości


Poz. 46373. Łuszczyński Andrzej. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 883/20/8, X GUp 332/20/8. [BMSiG-46676/2020]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 3 września 2020 r., pod sygn. akt X GU 883/20/8, ogłoszona została upadłość Andrzeja Łuszczyńskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 45030114817, oraz numer NIP 6440030209, zamieszkałego w Sosnowcu, adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Wspólna 19/20. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 332/20/8. Na Syndyka wyznaczono Przemysława Zalewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 180. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Doradca Restrukturyzacyjny Przemysław Zalewski, 40-311 Katowice, ul. Chłodna 2, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46373
 • Dodano: 2020-09-14 11:18:40
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK