Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęMachowiec Artur w upadłości likwidacyjnej (Zawierce)

Dane Upadłego

 • Upadły: Machowiec Artur
 • Adres: , Zawierce
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 76081907712,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Częstochowie
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa
 • Województwo:Śląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 28/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 226/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-02-18
 • Sędzia Komisarz: SSR Ewa Drzewiecka

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Mirosław Piechowiak
 • Numer licencji: 1054
 • Adres: Powstańców Śląskich 137/302, 53-317 Wrocław
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Telefon: 694 568 778

2019-12-02 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 62076. Machowiec Artur. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 28/19. [BMSiG-61932/2019]

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 28/19, w postępowaniu upadłościowym Artura Machowca, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, iż został sporządzony i złożony przez syndyka w dniu 22 listopada 2019 roku ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, obejmujący wierzycieli kategorii drugiej i trzeciej. Plan podziału można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury nr 9/11, zaś w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62076

Dodano: 2019-12-02 13:54:26 przez Administrator

2019-09-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 48571. Machowiec Artur. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 28/19. [BMSiG-48531/2019]

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 28/19, w postępowaniu upadłościowym Artura Machowca, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 17 lipca 2019 r. I uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do:
1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności;
2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 183/2019 (5822) z dnia 20 września 2019 r. → Pozycja 48571

Dodano: 2019-09-20 17:07:15 przez Administrator

2019-06-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31300. Machowiec Artur. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 28/19. [BMSiG-31093/2019]

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie sygn. akt VIII GUp 28/19, w postępowaniu upadłościowym Artura Machowca - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 15 maja 2019 r. listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do:
1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności;
2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.
W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 114/2019 (5753) z dnia 13 czerwca 2019 r. → Pozycja 31300

Dodano: 2019-06-13 17:37:06 przez Administrator

2019-02-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10060. Machowiec Artur. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 226/18, VIII GUp 28/19. [BMSiG-9526/2019]

Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 18.02.2019 r., sygn. akt VIII GU 226/18, ogłosił upadłość Artura Machowca - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 76081907712, zamieszkałego: ul. Senatorska 21/40, 42-400 Zawiercie. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Mirosława Piechowiaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1054. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 28/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 39/2018 (5678) z dnia 25 lutego 2019 r. → Pozycja 10060

Dodano: 2019-02-25 11:00:01 przez Administrator

2019-02-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10060. Machowiec Artur. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 226/18, VIII GUp 28/19. [BMSiG-9526/2019]

Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 18.02.2019 r., sygn. akt VIII GU 226/18, ogłosił upadłość Artura Machowca - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 76081907712, zamieszkałego: ul. Senatorska 21/40, 42-400 Zawiercie. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Mirosława Piechowiaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1054. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 28/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 39/2018 (5678) z dnia 25 lutego 2019 r. → Pozycja 10060

Dodano: 2019-02-25 10:59:55 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK