Mądraszewska Hanna w upadłości likwidacyjnej (Józefowo)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Doradca restrukturyzacyjny
 • Upadły: Mądraszewska Hanna
 • Adres: , Józefowo
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 63092910503
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Toruniu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 20/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-02-27
 • Sędzia Komisarz: SSR Anna Czerwińska
 • Imię i nazwisko: Romualda Nasiadko
 • Numer licencji: 262
 • Adres: Dominikańska 9, 87-100 Toruń
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • Telefon: 602 110 867

2021-07-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 46649. Mądraszewska Hanna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 20/17. [BMSiG-45905/2021]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Hanny Mądraszewskiej, sygn. akt V GUp 20/17, informuje, że do akt sprawy została złożona korekta ostatecznego planu podziału, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziału Gospodarczego, przy ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko korekcie ostatecznego planu podziału.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 138/2021 (6283) z dnia 20 lipca 2021 r. → Pozycja 46649

 • Dodano: 2021-07-20 09:34:17
 • Administrator

2021-01-07 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 1108. Mądraszewska Hanna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 20/17. [BMSiG-76715/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Hanny Mądraszewskiej - sygn. akt V GUp 20/17 - informuje, że do akt sprawy został złożony ostateczny plan podziału, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziału Gospodarczego, przy ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 3/2021 (6148) z dnia 7 stycznia 2021 r. → Pozycja 1108
 • Dodano: 2021-01-07 21:29:41
 • Administrator

2020-08-05 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38841. Mądraszewska Hanna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 20/17. [BMSiG-38973/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Hanny Mądraszewskiej, sygn. akt V GUp 20/17, zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości trzecia uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od wywieszenia obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 151/2020 (6041) z dnia 05 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38841
 • Dodano: 2020-08-05 10:04:28
 • Administrator

2020-06-05 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 25717. Mądraszewska Hanna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 20/17. [BMSiG-25445/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Hanny Mądraszewskiej, sygn. akt V GUp 20/17, informuje, że do akt sprawy został złożony w dniu 4.03.2020 r. oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży składnika masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziału Gospodarczego, przy ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko częściowemu planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 109/2020 (5999) z dnia 05 czerwca 2020 r. → Pozycja 25717
 • Dodano: 2020-06-05 10:37:25
 • Administrator

2020-01-22 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 3341. Mądraszewska Hanna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 20/17. [BMSiG-2747/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Hanny Mądraszewskięj - sygn. akt V GUp 20/17, informuje, że do akt sprawy został złożony częściowy plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziału Gospodarczego, przy ul. Mickiewicza 10/16 i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko częściowemu planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 014/2020 (5904) z dnia 22 stycznia 2020 r. → Pozycja 3341
 • Dodano: 2020-01-22 11:01:09
 • Administrator

2020-01-22 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 3341. Mądraszewska Hanna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 20/17. [BMSiG-2747/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Hanny Mądraszewskięj - sygn. akt V GUp 20/17, informuje, że do akt sprawy został złożony częściowy plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziału Gospodarczego, przy ul. Mickiewicza 10/16 i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko częściowemu planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 014/2020 (5904) z dnia 22 stycznia 2020 r. → Pozycja 3341
 • Dodano: 2020-01-22 11:01:09
 • Administrator

2019-03-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 11408. Mądraszewska Hanna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 20/17. [BMSiG-10755/2019]

Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 18.02.2019 r. w sprawie V GUp 20/17 postanowiono:
1. wyznaczyć termin przetargu na sprzedaż składników masy upadłości Hanny Mądraszewskiej w postaci udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Józefowo, gmina Waganiec, opisanej szczegółowo w regulaminie przetargu z dnia 15.02.2019 r. oraz operacie szacunkowych z dnia 23.05.2018 r., na dzień 3.04.2019 r., godz. 900, sala 213, Sądu Rejonowego w Toruniu, ul. Mickiewicza 10/16;
2. zatwierdzić warunki przetargu określone w Regulaminie Przetargu z dnia 15.02.2019 r., stanowiącym załącznik do niniejszego postanowienia, z zastrzeżeniem iż posiedzenie jawne odbędzie się w sali 213.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 44/2018 (5683) z dnia 04 marca 2019 r. → Pozycja 11408
 • Dodano: 2019-03-04 19:36:14
 • Administrator

2019-01-28 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 4705. Mądraszewska Hanna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 20/17. [BMSiG-4140/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Hanny Mądraszewskiej, sygn. akt V GUp 20/17, informuje, że do akt sprawy został złożony częściowy plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziału Gospodarczego, przy ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko częściowemu planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 19/2018 (5658) z dnia 28 stycznia 2019 r. → Pozycja 4705
 • Dodano: 2019-01-28 11:46:20
 • Administrator

2018-03-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 12135. Mądraszewska Hanna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 20/17. [BMSiG-11319/2018]

Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Hanny Mądraszewskiej (sygn. akt V GUp 20/17) został zakończony opis i oszacowanie - prawa własności nieruchomości rolnej - działki o nr ewidencyjnych 104/2 oraz 117/2 w Józefowie, KW WL1 A/00017942/2. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 57/2018 (5445) z dnia 21 marca 2018 r. → Pozycja 12135
 • Dodano: 2018-03-22 08:26:28
 • Administrator

2018-03-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11665. Mądraszewska Hanna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 20/17. [BMSiG-10897/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Hanny Mądraszewskiej - sygn. akt V GUp 20/17 - zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności oraz dwie uzupełniające listy wierzytelności, które zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11665
 • Dodano: 2018-03-19 19:10:16
 • Administrator

2017-03-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9562. Mądraszewska Hanna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 20/17. [BMSiG-8976/2017]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie V GUp 20/17 ogłoszona została upadłość Hanny Mądraszewskiej, adres: Józefowo 30, 87-731 Waganiec, PESEL 63092910503, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmująca likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Anny Czerwińskiej, urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Romualdy Nasiadko. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 53/2017 (5190) z dnia 16 marca 2017 r. → Pozycja 9562
 • Dodano: 2017-03-16 11:54:25
 • Administrator

2017-02-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9562. Mądraszewska Hanna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 20/17. [BMSiG-8976/2017]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie V GUp 20/17 ogłoszona została upadłość Hanny Mądraszewskiej, adres: Józefowo 30, 87-731 Waganiec, PESEL 63092910503, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmująca likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Anny Czerwińskiej, urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Romualdy Nasiadko. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 53/2017 (5190) z dnia 16 marca 2017 r. → Pozycja 9562
 • Dodano: 2017-03-16 11:54:18
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK