Majewska Anna w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Syndyk
 • Upadły: Majewska Anna
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 77012500761
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie
 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 743/17
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 1208/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-09-29
 • Sędzia Komisarz: SSR Piotr Pełczyński

2020-11-18 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 63987. Majewska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 253/19. [BMSiG-64917/2020]

Sygn. akt XIX GUp 253/19 Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Majewskiej, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 77012500761, zam. w Warszawie, zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 6.12.2019 r. przekazana do akt, uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Warszawie (00-454), ul. Czerniakowska 100A, oraz o możliwości wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na podstawie art. 256 ustawy Prawo upadłościowe.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 225/2020 (6115) z dnia 18 listopada 2020 r. → Pozycja 63987
 • Dodano: 2020-11-18 17:22:26
 • Administrator

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 50589. Majewska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 743/17. [BMSiG-50292/2018]

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużniczki Anny Majewskiej, (PESEL: 77012500761) - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 743/17, zawiadamia, że syndyk w dniu 31.08.2018 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, Warszawa. Zarzuty przeciwko planowi można składać w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50589
 • Dodano: 2018-11-19 13:28:57
 • Administrator

2018-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27732. Majewska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 743/17. [BMSiG-27298/2018]

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Majewskiej, PESEL: 77012500761, zamieszkałej w Warszawie (01-910) przy ul. Tołstoja 1 m. 355 - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka lista wierzytelności, i w dniu 15.03.2018 r. przekazana Sędziemu komisarzowi, którą można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul Czerniakowska 100A, oraz o możliwości wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sygn. akt X GUp 743/17.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 122/2018 (5510) z dnia 26 czerwca 2018 r. → Pozycja 27732
 • Dodano: 2018-06-26 16:04:48
 • Administrator

2018-04-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 14740. Majewska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 743/17. [BMSiG-13985/2018]

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Majewskiej (PESEL 77012500761), zamieszkałej w Warszawie (01-910) przy ul. Tołstoja 1 m. 355, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka lista wierzytelności którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul Czerniakowska 100A, oraz o możliwości wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sygn. akt X GUp 743/17.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 69/2018 (5457) z dnia 09 kwietnia 2018 r. → Pozycja 14740
 • Dodano: 2018-04-09 23:00:10
 • Administrator

2017-10-10 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37708. Majewska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1208/17, X GUp 743/17. [BMSiG-37961/2017]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29.09.2017 r., sygn. akt X GU 1208/17, ogłosił upadłość dłużniczki Anny Majewskiej (PESEL: 77012500761), zamieszkałej w Warszawie (01-910) przy ul. Tołstoja 1 m. 355 - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, oraz wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenie osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Andrzeja Korzeb (nr licencji 1040); określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygn. akt X GUp 743/17.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 196/2017 (5333) z dnia 10 października 2017 r. → Pozycja 37708
 • Dodano: 2017-10-10 10:01:54
 • Administrator

2017-09-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37708. Majewska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1208/17, X GUp 743/17. [BMSiG-37961/2017]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29.09.2017 r., sygn. akt X GU 1208/17, ogłosił upadłość dłużniczki Anny Majewskiej (PESEL: 77012500761), zamieszkałej w Warszawie (01-910) przy ul. Tołstoja 1 m. 355 - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, oraz wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenie osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Andrzeja Korzeb (nr licencji 1040); określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygn. akt X GUp 743/17.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 196/2017 (5333) z dnia 10 października 2017 r. → Pozycja 37708
 • Dodano: 2017-10-10 10:01:47
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK