Małgorzata Niewiadomska

Małgorzata Niewiadomska (Bolesławiec)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Małgorzata Niewiadomska
 • Adres: , Bolesławiec
 • Województwo: Dolnośląskie
 • PESEL: 62092602689
 • NIP: 6110112654

Dane Sądu

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: JG1J/GUp-s/12/2022
 • Data wszczęcia postępowania: 2022-05-11
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Monika Rowicka
 • Numer licencji: 1326
 • Adres: Zygmunta Noskowskiego 6/254, 58-506 Jelenia Góra
 • Województwo: Lubuskie
 • Telefon: 739 23 05 90

2022-05-11 Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, ul. Adama Mickiewicza 21, 58-500 Jelenia Góra, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 11 maja 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Małgorzata Niewiadomska, PESEL 62092602689, sygnatura akt JG1J/GU/64/2022, postanowił:
1.ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Małgorzata Niewiadomska, PESEL 62092602689, NIP 6110112654, miejsce zamieszkania: Bolesławiec, adres Franciszka Salezego Jezierskiego 36/6, 59-700 Bolesławiec, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2.wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Podwale 17a, 58-500 Jelenia Góra;
3.wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Podwale 17a, 58-500 Jelenia Góra;
4.wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Monika Rowicka (numer licencji 1326);
5.wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego;
6.wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe ;
7.przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Monika Rowicka (numer licencji 1326) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1500,00 (jeden tysiąc pięćset złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze na rachunek bankowy syndyka o numerze: podany przez syndyka.

Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: JG1J/GUp-s/12/2022.

Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy.
Numer obwieszczenia w KRZ: 20220511/00017
Link do obwieszczenia w KRZ
 • Dodano: 2022-05-11 16:17:37
 • Administrator

2022-04-27 Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Małgorzata Niewiadomska,
zarządził
o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt JG1J/GU/64/2022
wniosku dłużnika, złożonego w dniu 26 kwietnia 2022 r.
Numer obwieszczenia w KRZ: 20220427/00003
Link do obwieszczenia w KRZ
 • Dodano: 2022-04-27 11:59:50
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK