Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęMarciniak Paula w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Marciniak Paula
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 88011711827,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 781/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 907/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-09-13
 • Sędzia Komisarz: SSR Piotr Pełczyński

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Zenon Stępień
 • Numer licencji: 884
 • Adres: Klimontowska 23, 04-672 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 608 503 316

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14551. Marciniak Paula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 781/18 Ap 1. [BMSiG-14111/2019]

Paula Marciniak - druga uzupełniająca lista wierzytelności Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, sygnatura akt X GUp 781/18 Ap 1. Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pauli Marciniak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 88011711827, sygnatura akt X GUp 781/18 Ap 1, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 12 marca 2019 r. drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać drugą uzupełniającą listę wierzytelności w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności (art. 256 ust. 1 p. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe Dz. U. 2017, poz. 2344).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14551

Dodano: 2019-03-19 14:29:17 przez Administrator

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3644. Marciniak Paula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 781/18 Ap 1. [BMSiG-3006/2019]

Paula Marciniak - Pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, sygnatura akt X GUp 781/18 Ap1. Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pauli Marciniak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 88011711827, sygnatura akt X GUp 781/18 Ap 1, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 16 stycznia 2019 r. pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności (art. 256 ust. 1 p. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe Dz. U. 2017 r., poz. 2344).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3644

Dodano: 2019-01-22 10:18:46 przez Administrator

2019-01-07 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 730. Marciniak Paula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 781/18 Ap 1. [BMSiG-202/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pauli Marciniak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 88011711827, sygnatura akt X GUp 781/18 Ap 1, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 2 stycznia 2019 r. listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności (art. 256 ust. 1 p. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe Dz. U. 2017, poz. 2344).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 4/2019 (5643) z dnia 7 stycznia 2019 r. → Pozycja 730

Dodano: 2019-01-08 07:22:32 przez Administrator

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40797. Marciniak Paula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 781/18, X GU 907/18. [BMSiG-40651/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 13 września 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 907/18:
1. ogłosił upadłość Pauli Marciniak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 88011711827, zamieszkałej w Warszawie;
2. wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt X GUp 781/18;
3. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. na Sędziego komisarza wyznaczył w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego zaś na syndyka Zenona Stępnia (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 884);
5. określił że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40797

Dodano: 2018-09-20 11:45:11 przez Administrator

2018-09-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40797. Marciniak Paula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 781/18, X GU 907/18. [BMSiG-40651/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 13 września 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 907/18:
1. ogłosił upadłość Pauli Marciniak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 88011711827, zamieszkałej w Warszawie;
2. wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt X GUp 781/18;
3. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. na Sędziego komisarza wyznaczył w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego zaś na syndyka Zenona Stępnia (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 884);
5. określił że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40797

Dodano: 2018-09-20 11:45:05 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK