Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję



Marusiak Agnieszka w upadłości likwidacyjnej (Legnica)

Dane Upadłego

 • Upadły: Marusiak Agnieszka
 • Adres: , Legnica
 • Województwo: Dolnośląskie
 • PESEL: 84033011844,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Legnicy
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica
 • Województwo:Dolnośląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 46/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 14/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-05-09
 • Sędzia Komisarz: SSR Wioletta Stefanowska

Dane Syndyka

2019-12-13 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 64773. Marusiak Agnieszka. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 46/18. [BMSiG-64469/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Marusiak, numer PESEL 84033011844, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 46/18), ogłasza, że została sporządzona i przekazana lista wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, przy ul. Złotoryjskiej 19 w Legnicy. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 241/2019 (5880) z dnia 13 grudnia 2019 r. → Pozycja 64773

Dodano: 2019-12-13 13:37:39 przez Administrator

2019-08-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41740. Marusiak Agnieszka. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 14/19, V GUp 46/19. [BMSiG-41681/2019]

Syndyk masy upadłości Agnieszki Marusiak (PESEL 84033011844) ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, informuje, że w obwieszczeniu o ogłoszeniu upadłości, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 106/2019 w dniu 3.06.2019 r., podano omyłkowo błędny numer PESEL (błędny 88071600815 zamiast prawidłowego 84033011844. Poniżej syndyk ponawia obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości, w prawidłowej formie. Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 maja 2019 roku, sygn. akt V GU 14/19, ogłosił upadłość Agnieszki Marusiak, zamieszkałej w miejscowości Legnica, ul. Kasjopei 3/9, 59-220 Legnica, PESEL 84033011844, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jego majątku, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Wioletty Stefanowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Wichrowskiego (nr licencji 936). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem obecnej sygnatury akt V GUp 46/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. - w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 155/2019 (5794) z dnia 12 sierpnia 2019 r. → Pozycja 41740

Dodano: 2019-08-12 10:10:03 przez Administrator

2019-05-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41740. Marusiak Agnieszka. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 14/19, V GUp 46/19. [BMSiG-41681/2019]

Syndyk masy upadłości Agnieszki Marusiak (PESEL 84033011844) ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, informuje, że w obwieszczeniu o ogłoszeniu upadłości, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 106/2019 w dniu 3.06.2019 r., podano omyłkowo błędny numer PESEL (błędny 88071600815 zamiast prawidłowego 84033011844. Poniżej syndyk ponawia obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości, w prawidłowej formie. Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 maja 2019 roku, sygn. akt V GU 14/19, ogłosił upadłość Agnieszki Marusiak, zamieszkałej w miejscowości Legnica, ul. Kasjopei 3/9, 59-220 Legnica, PESEL 84033011844, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jego majątku, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Wioletty Stefanowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Wichrowskiego (nr licencji 936). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem obecnej sygnatury akt V GUp 46/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. - w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 155/2019 (5794) z dnia 12 sierpnia 2019 r. → Pozycja 41740

Dodano: 2019-08-12 10:09:59 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK