MARWIT Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Zławieś Wielka)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Doradca Restrukturyzacyjny
 • Upadły: MARWIT Sp. z o.o.
 • Adres: Zławieś Wielka 29A, 87-134 Zławieś Wielka
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • KRS: 0000246103
 • NIP: 8792467461
 • Regon:340105075
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Toruniu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GRs 2/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GR 10/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-05-28
 • Sędzia Komisarz: Sędzia Komisarz
 • Imię i nazwisko: Krzysztof Gołąb
 • Numer licencji: 140
 • Adres: ul. Wiktorska 65 lok. 3, 02-587 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: (22)843 44 12

2020-09-24 Inne

Poz. 49277. MARWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Złejwsi Wielkiej. KRS 0000246103. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 listopada 2005 r., sygn. akt V GRs 2/20. [BMSiG-49991/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu restrukturyzacyjnym MARWIT spółka z o.o. w Złejwsi Wielkiej - sygnatura akt V GRs 2/20 - informuje, że pismem z dnia 27 sierpnia 2020 roku Zarządca masy sanacyjnej złożył do akt sprawy spis inwentarza wraz z oszacowaniem mienia masy sanacyjnej.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 187/2020 (6077) z dnia 24 września 2020 r. → Pozycja 49277
 • Dodano: 2020-09-24 18:28:13
 • Administrator

2020-09-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 46610. MARWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Złejwsi Wielkiej. KRS 0000246103. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 listopada 2005 r., sygn. akt V GRs 2/20. [BMSiG-46700/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym MARWIT Spółka z o.o. w Złejwsi Wielkiej, sygnatura akt V GRs 2/20, informuje, iż zarządca sądowy złożył do akt sprawy spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 Prawa restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46610
 • Dodano: 2020-09-14 22:51:24
 • Administrator

2020-06-08 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 26188. MARWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Złejwsi Wielkiej. KRS 0000246103. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 listopada 2005 r., sygn. akt V GR 10/20. [BMSiG-25643/2020]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie o sygn. akt V GR 10/20 otwarto postępowanie sanacyjne MARWIT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Złejwsi Wielkiej, Zławieś Wielka 29A, 87-134 Zławieś Wielka, KRS 0000246103, NIP 8792467461. Wyznaczono zarządcę sądowego w osobie Krzysztofa Gołąb (nr licencji 140). Na podstawie art. 21 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego powołać zastępcę Sędziego komisarza. Stwierdza, że wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne jest głównym postępowaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L.2015.141.19 z dnia 15 czerwca 2015 roku), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia. Pouczenie z art. 237 ust. 1 Prawa Restrukturyzacyjnego „wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.”

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 110/2020 (6000) z dnia 08 czerwca 2020 r. → Pozycja 26188
 • Dodano: 2020-09-14 22:51:01
 • Administrator

2020-05-28 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 26188. MARWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Złejwsi Wielkiej. KRS 0000246103. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 listopada 2005 r., sygn. akt V GR 10/20. [BMSiG-25643/2020]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie o sygn. akt V GR 10/20 otwarto postępowanie sanacyjne MARWIT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Złejwsi Wielkiej, Zławieś Wielka 29A, 87-134 Zławieś Wielka, KRS 0000246103, NIP 8792467461. Wyznaczono zarządcę sądowego w osobie Krzysztofa Gołąb (nr licencji 140). Na podstawie art. 21 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego powołać zastępcę Sędziego komisarza. Stwierdza, że wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne jest głównym postępowaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L.2015.141.19 z dnia 15 czerwca 2015 roku), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia. Pouczenie z art. 237 ust. 1 Prawa Restrukturyzacyjnego „wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.”

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 110/2020 (6000) z dnia 08 czerwca 2020 r. → Pozycja 26188

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2020-09-14 22:49:43
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK