Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęMazurek Bożena w upadłości likwidacyjnej (Tarnobrzeg)

Dane Upadłego

 • Upadły: Mazurek Bożena
 • Adres: , Tarnobrzeg
 • Województwo: Podkarpackie
 • PESEL: 67112708286,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych
 • Adres: ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
 • Województwo:Podkarpackie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 291/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 336/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-06-13
 • Sędzia Komisarz: SSR Paweł Janda

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Paweł Sierant
 • Numer licencji: 403
 • Adres: Kobierniki 124A, 27-600 Sandomierz
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • Telefon: 502 169 385

2019-10-11 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 52483. Mazurek Bożena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 291/19. [BMSiG-52388/2019]

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym upadłej Bożeny Mazurek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 67112708286, zam.: Tarnobrzeg, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 291/19, zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 198/2019 (5837) z dnia 11 października 2019 r. → Pozycja 52483

Dodano: 2019-10-11 10:43:02 przez Administrator

2019-10-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 51514. Mazurek Bożena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 219/19. [BMSiG-51435/2019]

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym upadłej Bożeny Mazurek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 67112708286, zam.: Tarnobrzeg, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 219/19, zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać uzupełniającą listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256- 258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 194/2019 (5833) z dnia 07 października 2019 r. → Pozycja 51514

Dodano: 2019-10-07 10:50:46 przez Administrator

2019-06-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 33048. Mazurek Bożena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 336/19, V GUp 291/19. [BMSiG-32946/2019]

Niniejszym zawiadamiam, ze w dniu 13 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie o sygn. akt V GU 336/19 ogłosił upadłość Bożeny Mazurek, zam. Tarnobrzeg, nr PESEL: 67112708286, jednocześnie określając, że Bożena Mazurek jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w dwóch egzemplarzach sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywam osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia głoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd Rejonowy wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 291/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 120/2019 (5759) z dnia 24 czerwca 2019 r. → Pozycja 33048

Dodano: 2019-06-25 09:41:10 przez Administrator

2019-06-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 33048. Mazurek Bożena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 336/19, V GUp 291/19. [BMSiG-32946/2019]

Niniejszym zawiadamiam, ze w dniu 13 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie o sygn. akt V GU 336/19 ogłosił upadłość Bożeny Mazurek, zam. Tarnobrzeg, nr PESEL: 67112708286, jednocześnie określając, że Bożena Mazurek jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w dwóch egzemplarzach sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywam osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia głoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd Rejonowy wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 291/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 120/2019 (5759) z dnia 24 czerwca 2019 r. → Pozycja 33048

Dodano: 2019-06-25 09:41:05 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK