Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęMetromex S.A. w upadłości likwidacyjnej (Olsztyn)

Dane Upadłego

 • Upadły: Metromex S.A.
 • Adres: Towarowa 17A, 10-416 Olsztyn
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • KRS: 0000321754,     NIP: 7393597919,     Regon:280186447

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Olsztynie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Artleryjska 3c, 10-165 Olsztyn
 • Województwo:Warmińsko-mazurskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 9/12
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 35/12
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2012-06-19
 • Sędzia Komisarz: SSR Tomasz Koszewski

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Zygmunt Jakub Wichrowski
 • Numer licencji: 291
 • Adres: Lubelska 30/112, 10-407 Olsztyn
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • Telefon: 502 510 318

2019-12-02 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 62077. METROMEX SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Olsztynie. KRS 0000321754. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 stycznia 2009 r., sygn. akt V GUp 9/12. [BMSiG-61961/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Metromex S.A. w Olsztynie (sygn. akt V GUp 9/12) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03, 89 676-03-06), i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko planowi zarzuty.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62077

Dodano: 2019-12-02 13:54:44 przez Administrator

2014-12-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Metromex S.A. w upadłości likwidacyjnej w Olsztynie (sygn. akt V GUp 9/12) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności upadłego nr 1.
Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pokój 202, tel. (89) 523-01-95.
W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co douznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2014 → Numer 247/2014 (4626) z 22 grudnia 2014 r. → Pozycja 16945

Dodano: 2014-12-22 15:31:12 przez Administrator

2013-12-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Metromex SA w Olsztynie (sygn. akt V GUp 9/12) podaje do publicznej
wiadomości, że syndyk sporządził listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V
Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3c pok. 202, tel. (89) 523-01-95.
W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" każdy wierzyciel
umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania
- ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile
projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2013 → Numer 252/2013 (4369) z 18 grudnia 2013 r. → Pozycja 18154

Dodano: 2014-09-23 18:26:48 przez Administrator

2012-06-28 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 19
czerwca 2012 r. (sygn. akt V GU 35/12):
1. Ogłosił upadłość Metromex Spółki Akcyjnej w Olsztynie obejmującą likwidację majątku dłużnika.
2. Wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od daty
ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym". Wezwał również osoby,
którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie
zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się
obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", pod rygorem utraty prawa powoływania
się na nie w postępowaniu upadłościowym.
3. Na Sędziego komisarza wyznaczył SSR w Olsztynie Tomasza Koszewskiego, a na syndyka upadłości Pana Zygmunta
Wichrowskiego.
Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 9/12.

MSiG → Rocznik 2012 → Numer 124/2012 (3989) z 28 czerwca 2012 r. → Pozycja 8759

Dodano: 2014-09-23 18:26:04 przez Administrator

2012-06-19 Ogłoszenie upadłości

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 19
czerwca 2012 r. (sygn. akt V GU 35/12):
1. Ogłosił upadłość Metromex Spółki Akcyjnej w Olsztynie obejmującą likwidację majątku dłużnika.
2. Wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od daty
ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym". Wezwał również osoby,
którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie
zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się
obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", pod rygorem utraty prawa powoływania
się na nie w postępowaniu upadłościowym.
3. Na Sędziego komisarza wyznaczył SSR w Olsztynie Tomasza Koszewskiego, a na syndyka upadłości Pana Zygmunta
Wichrowskiego.
Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 9/12.

Pliki do pobrania

Dodano: 2014-09-23 18:25:31 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK