Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęMichałek Kamila w upadłości likwidacyjnej (Cieszyn)

Dane Upadłego

 • Upadły: Michałek Kamila
 • Adres: , Cieszyn
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 92040711101,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Bielsku Białej
 • Wydział: VI Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała
 • Województwo:Śląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VI GUp 106/19 of
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VI GU 113/19 of
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-06-17
 • Sędzia Komisarz: SSR Piotr Knapik

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Renata Pilch
 • Numer licencji: 155
 • Adres: Korfantego 37, 43-400 Cieszyn
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: 502 151 312

2019-12-02 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62043. Michałek Kamila. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 106/19 of. [BMSiG-61777/2019]

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Kamili Michałek, PESEL 92040711101, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 106/19 of została złożona lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego nr 24, oraz w kancelarii syndyka masy upadłości w Cieszynie Renaty Pilch, ul. Korfantego nr 37 po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62043

Dodano: 2019-12-02 13:46:46 przez Administrator

2019-08-08 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41157. Michałek Kamila. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 113/19 of, VI GUp 106/19 of. [BMSiG-41166/2019]

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GU 113/19 of (VI GUp 106/19 of), ogłosił upadłość Kamili Michałek, PESEL 92040711101, zamieszkałej: ul. Chopina nr 24/16, 43-400 Cieszyn, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Knapika oraz syndyka w osobie Renaty Pilch, nr licencji 155. Wzywa się wierzycieli upadłej oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Określono, że jurysdykcja krajowa Sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 106/19 of.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 153/2019 (5792) z dnia 08 sierpnia 2019 r. → Pozycja 41157

Dodano: 2019-08-08 09:54:40 przez Administrator

2019-06-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41157. Michałek Kamila. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 113/19 of, VI GUp 106/19 of. [BMSiG-41166/2019]

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GU 113/19 of (VI GUp 106/19 of), ogłosił upadłość Kamili Michałek, PESEL 92040711101, zamieszkałej: ul. Chopina nr 24/16, 43-400 Cieszyn, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Knapika oraz syndyka w osobie Renaty Pilch, nr licencji 155. Wzywa się wierzycieli upadłej oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Określono, że jurysdykcja krajowa Sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 106/19 of.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 153/2019 (5792) z dnia 08 sierpnia 2019 r. → Pozycja 41157

Dodano: 2019-08-08 09:54:36 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK