Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęMiernik Kazimierz w upadłości likwidacyjnej (Jęgezyna)

Dane Upadłego

 • Upadły: Miernik Kazimierz
 • Adres: , Jęgezyna
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • PESEL: 50031219393,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kielcach
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce
 • Województwo:Świętokrzyskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 225/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 262/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-09-26
 • Sędzia Komisarz: SSR Iwona Róziewicz

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Jan Młynarczyk
 • Numer licencji: 243
 • Adres: Sienkiewicza 77/6, 25-002 Kielce
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • Telefon: (41)344 8736

2019-12-02 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności


Poz. 62045. Miernik Kazimierz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 225/18. [BMSiG-61890/2019]

Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 25 października 2019 r. złożona przez syndyka nieprowadzącego działalności gospodarczej Kazimierza Miernika, nr PESEL 50031219393, lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 225/18). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62045

Dodano: 2019-12-02 13:47:13 przez Administrator

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45456. Miernik Kazimierz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 262/18, V GUp 225/18. [BMSiG-45121/2018]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 26 września 2018 r.
- ogłosił upadłość dłużnika Kazimierza Miernika, nr PESEL 50031219393, zamieszkałego w miejscowości Jęgrzna nr 80, gm. Łączna;
- określił, że dłużnik Kazimierz Miernik jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
- wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz syndyka masy upadłości w osobie Jana Młynarczyka, nr licencji 243; - wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
- wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
- stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344).
Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz
- wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom
- w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 225/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45456

Dodano: 2018-10-18 10:14:27 przez Administrator

2018-09-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45456. Miernik Kazimierz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 262/18, V GUp 225/18. [BMSiG-45121/2018]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 26 września 2018 r.
- ogłosił upadłość dłużnika Kazimierza Miernika, nr PESEL 50031219393, zamieszkałego w miejscowości Jęgrzna nr 80, gm. Łączna;
- określił, że dłużnik Kazimierz Miernik jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
- wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz syndyka masy upadłości w osobie Jana Młynarczyka, nr licencji 243; - wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
- wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
- stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344).
Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz
- wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom
- w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 225/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45456

Dodano: 2018-10-18 10:14:21 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK