Mincer Barbara w restrukturyzacji (Leśnica)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Zarządca sądowy
 • Upadły: Mincer Barbara
 • Adres: Brzegowa 18, 47-150 Leśnica
 • Województwo: Opolskie
 • PESEL: 75110515784
 • NIP: 7561367279
 • Regon:363503636
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Opolu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa
 • Adres: ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole
 • Województwo:Opolskie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GRp 1/16
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GR 1/16
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2016-03-11
 • Sędzia Komisarz: SSR Małgorzata Kątna
 • Imię i nazwisko: Marcin Mirosław Kubiczek
 • Numer licencji: 244
 • Adres: Francuska 34, 40-028 Katowice
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: (32)308 0000

2021-06-08 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 36801. Mincer Barbara. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 1/16. [BMSiG-35688/2021]

Nadzorca Wykonania Układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wobec dłużnika w osobie Barbary Mincer (PESEL 75110515784), w sprawie o sygn. akt V GRp 1/16, informuje, iż działając na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne przedłożył do Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, XIII sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. Marcin Mirosław Kubiczek Nadzorca wykonania układu (kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244)

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 108/2021 (6253) z dnia 08 czerwca 2021 r. → Pozycja 36801
 • Dodano: 2021-06-09 09:29:41
 • Administrator

2021-01-05 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 834. Mincer Barbara i Mincer Hubert. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 2/16, V GRp 1/16. [BMSiG-76408/2020]

Nadzorca Wykonania Układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wobec dłużnika w osobie Barbary Mincer (PESEL 75110515784), w sprawie o sygn. akt V GRp 1/16 oraz dłużnika Huberta Mincer (PESEL 73012801239), w sprawie o sygn. akt V GRp 2/16 informuje, iż działając na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo Restrukturyzacyjne, przedłożył do Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, XII sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. Nadzorca wykonania układu Marcin Mirosław Kubiczek (kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244)

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 2/2021 (6147) z dnia 5 stycznia 2021 r. → Pozycja 834
 • Dodano: 2021-01-06 22:05:29
 • Administrator

2020-10-01 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 51226. Mincer Barbara i Mincer Hubert. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 1/16, V GRp 2/16. [BMSiG-52003/2020]

Nadzorca Wykonania Układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wobec dłużnika w osobie Barbary Mincer (PESEL 75110515784), w sprawie o sygn. akt V GRp 1/16 oraz dłużnika Huberta Mincer (PESEL 73012801239), w sprawie o sygn. akt V GRp 2/16, informuje, iż działając na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne przedłożył do Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, XI. sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. Nadzorca wykonania układu Marcin Mirosław Kubiczek kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 192/2020 (6082) z dnia 01 października 2020 r. → Pozycja 51226
 • Dodano: 2020-10-02 22:35:22
 • Administrator

2020-06-19 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 28792. Mincer Barbara i Mincer Hubert. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 1/16, V GRp 2/16. [BMSiG-28324/2020]

Nadzorca Wykonania Układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wobec dłużnika w osobie Barbary Mincer (PESEL 75110515784), w sprawie o sygn. akt V GRp 1/16 oraz dłużnika Huberta Mincer (PESEL 73012801239), w sprawie o sygn. akt V GRp 2/16, informuje, iż działając na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo Restrukturyzacyjne, przedłożył do Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, X. sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. Nadzorca wykonania układu Marcin Mirosław Kubiczek (kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny licencja nr 244)

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 118/2020 (6008) z dnia 19 czerwca 2020 r. → Pozycja 28792
 • Dodano: 2020-06-19 20:41:43
 • Administrator

2019-12-05 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 63059. Mincer Barbara i Mincer Hubert. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 1/16, V GRp 2/16. [BMSiG-62639/2019]

Nadzorca Wykonania Układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wobec dłużnika w osobie Barbary Mincer (PESEL 75110515784), w sprawie o sygn. akt V GRp 1/16 oraz dłużnika Huberta Mincer (PESEL 73012801239), w sprawie o sygn. akt V GRp 2/16 informuje, iż działając na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne przedłożył do Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, IX. sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. Nadzorca wykonania układu Marcin Mirosław Kubiczek (kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244)

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 63059
 • Dodano: 2019-12-07 12:08:54
 • Administrator

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 42631. Mincer Barbara i Mincer Hubert. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 1/16, V GRp 2/16. [BMSiG-42386/2019]

Nadzorca wykonania układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wobec dłużnika w osobie Barbary Mincer (PESEL 75110515784), w sprawie o sygn. akt V GRp 1/16 oraz dłużnika Huberta Mincer (PESEL 73012801239), w sprawie o sygn. akt V GRp 2/16, informuje, iż działając na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne przedłożył do Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, VIII. sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. Nadzorca wykonania układu Marcin Mirosław Kubiczek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244)

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42631
 • Dodano: 2019-08-17 14:43:38
 • Administrator

2019-05-07 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 23254. Mincer Barbara i Mincer Hubert. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 1/16, V GRp 2/16. [BMSiG-22590/2019]

Nadzorca Wykonania Układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wobec dłużnika w osobie Barbary Mincer (PESEL 75110515784), w sprawie o sygn. akt V GRp 1/16 oraz dłużnika Huberta Mincer (PESEL 73012801239), w sprawie o sygn. akt V GRp 2/16 informuje, iż działając na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne przedłożył do Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, VII. sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. Nadzorca wykonania układu Marcin Mirosław Kubiczek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244)

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 87/2019 (5726) z dnia 07 maja 2019 r. → Pozycja 23254
 • Dodano: 2019-05-07 17:46:26
 • Administrator

2018-12-05 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 54355. Mincer Barbara i Mincer Hubert. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 1/16, V GRp 2/16. [BMSiG-53879/2018]

Nadzorca Wykonania Układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wobec dłużnika w osobie Barbary Mincer, (PESEL: 75110515784), w sprawie o sygn. akt V GRp 1/16 oraz dłużnika Huberta Mincer (PESEL: 73012801239), w sprawie o sygn. akt V GRp 2/16 informuje, iż działając na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo Restrukturyzacyjne przedłożył do Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, VI sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. Nadzorca wykonania układu Marcin Mirosław Kubiczek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244)

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 235/2018 (5623) z dnia 05 grudnia 2018 r. → Pozycja 54355
 • Dodano: 2018-12-06 16:04:15
 • Administrator

2018-07-05 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 29683. Mincer Barbara i Mincer Hubert. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GRp 1/16, V GRp 2/16. [BMSiG-29006/2018]

ZAWIADOMIENIE NADZORCY WYKONANIA UKŁADU W PRZEDMIOCIE ZŁOŻENIA V. SPRAWOZDANIA Z WYKONYWANIA PLANU RESTRUKTURYZACYJNEGO ORAZ UKŁADU Nadzorca wykonania układu sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, wobec dłużnika w osobie Barbary Mincer (PESEL: 75110515784), w sprawie o sygn. akt V GRp 1/16, oraz dłużnika Huberta Mincer (PESEL: 73012801239), w sprawie o sygn. akt V GRp 2/16, prostuje obwieszczenie, które ukazało się w dniu 28.06.2018 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 124 (5512), pod poz. nr 28393, w ten sposób, iż w miejsce ukazanego obwieszczenia powinno się znaleźć obwieszczenie o treści: Nadzorca wykonania układu sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, wobec dłużnika w osobie Barbary Mincer (PESEL: 75110515784), w sprawie o sygn. akt V GRp 1/16, oraz dłużnika Huberta Mincer (PESEL: 73012801239), w sprawie o sygn. akt V GRp 2/16, informuje, iż działając na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne przedłożył do Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, V. sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. Nadzorca wykonania układu Marcin Mirosław Kubiczek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244)

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 129/2018 (5517) z dnia 05 lipca 2018 r. → Pozycja 29683
 • Dodano: 2018-07-08 21:04:40
 • Administrator

2018-06-28 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 28393. Mincer Barbara i Mincer Hubert. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 1/16, V GRp 2/16. [BMSiG-27645/2018]

ZAWIADOMIENIE NADZORCY WYKONANIA UKŁADU W PRZEDMIOCIE ZŁOŻENIA IV SPRAWOZDANIA Z WYKONYWANIA PLANU RESTRUKTURYZACYJNEGO ORAZ UKŁADU ZA OKRES OD WRZEŚNIA 2017 R. DO LISTOPADA 2017 R. Nadzorca Wykonania Układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, wobec dłużnika w osobie Barbary Mincer (PESEL: 75110515784), w sprawie o sygn. akt V GRp 1/16 oraz dłużnika Huberta Mincer (PESEL: 73012801239), w sprawie o sygn. akt V GRp 2/16, informuje, iż działając na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne przedłożył do Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, IV sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. Nadzorca wykonania układu Marcin Mirosław Kubiczek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244)

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 124/2018 (5512) z dnia 28 czerwca 2018 r. → Pozycja 28393
 • Dodano: 2018-06-30 10:42:49
 • Administrator

2018-01-17 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania wykonania układu

Poz. 2435. Mincer Barbara i Mincer Hubert. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GRp 1/16, V GRp 2/16. [BMSiG-1718/2018]

ZAWIADOMIENIE NADZORCY WYKONANIA UKŁADU W PRZEDMIOCIE ZŁOŻENIA IV SPRAWOZDANIA Z WYKONYWANIA PLANU RESTRUKTURYZACYJNEGO ORAZ UKŁADU ZA OKRES OD WRZEŚNIA 2017 R. DO LISTOPADA 2017 R. Nadzorca Wykonania Układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, wobec dłużnika w osobie Barbary Mincer (PESEL: 75110515784), w sprawie o sygn. akt V GRp 1/16 oraz dłużnika Huberta Mincer (PESEL: 73012801239), w sprawie o sygn. akt V GRp 2/16 informuje, iż działając na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne przedłożył do Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, IV sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. Nadzorca wykonania układu Marcin Mirosław Kubiczek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244)

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 12/2018 (5400) z dnia 17 stycznia 2018 r. → Pozycja 2435
 • Dodano: 2018-01-17 20:13:49
 • Administrator

2017-10-20 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 39398. Mincer Barbara i Mincer Hubert. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa., sygn. akt V GRp 1/16, V GRp 2/16. [BMSiG-39522/2017]

Zawiadomienie Nadzorcy Wykonania Układu w przedmiocie złożenia III. sprawozdania z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz układu za okres od czerwca 2017 r. do sierpnia 2017 r. Nadzorca Wykonania Układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, wobec dłużnika w osobie Barbary Mincer (PESEL: 75110515784) w sprawie o sygn. akt V GRp 1/16 oraz dłużnika Huberta Mincer (PESEL: 73012801239) w sprawie o sygn. akt V GRp 2/16, informuje, iż działając na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne przedłożył do Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, III. sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 204/2017 (5341) z dnia 20 października 2017 r. → Pozycja 39398
 • Dodano: 2017-10-21 21:45:39
 • Administrator

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 24320. Mincer Barbara i Mincer Hubert. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GRp 1/16, V GRp 2/16. [BMSiG-23793/2017]

ZAWIADOMIENIE NADZORCY WYKONANIA UKŁADU W PRZEDMIOCIE ZŁOŻENIA II. SPRAWOZDANIA Z WYKONYWANIA PLANU RESTRUKTURYZACYJNEGO ORAZ UKŁADU ZA OKRES OD MARCA 2017 R. DO MAJA 2017 R. Nadzorca Wykonania Układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, wobec dłużnika w osobie Barbary Mincer (PESEL 75110515784), w sprawie o sygn. akt V GRp 1/16 oraz dłużnika Huberta Mincer (PESEL 73012801239), w sprawie o sygn. akt V GRp 2/16 informuje, iż działając na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne przedłożył do Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, II sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. Nadzorca wykonania układu Marcin Mirosław Kubiczek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244).

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24320
 • Dodano: 2017-06-24 14:24:41
 • Administrator

2017-04-12 Obwieszczenie w MSiG o wykonaniu planu restrukturyzacyjnego

Poz. 13756. Mincer Barbara i Mincer Hubert. Sad Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 1/16, V GRp 2/16. [BMSiG-13135/2017]

ZAWIADOMIENIE NADZORCY WYKONANIA UKŁADU W PRZEDMIOCIE ZŁOŻENIA I SPRAWOZDANIA Z WYKONYWANIA PLANU RESTRUKTURYZACYJNEGO ORAZ UKŁADU ZA OKRES OD GRUDNIA 2016 R. DO LUTEGO 2017 R.
Nadzorca wykonania układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, wobec dłużnika w osobie Barbary Mincer (PESEL: 75110515784), w sprawie o sygn. akt V GRp 1/16, oraz dłużnika Huberta Mincer (PESEL: 73012801239), w sprawie o sygn. akt V GRp 2/16, informuje, iż działając na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne przedłożył do Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, I sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. Nadzorca wykonania układu Marcin Mirosław Kubiczek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244)

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 72/2017 (5209) z dnia 12 kwietnia 2017 r. → Pozycja 13756
 • Dodano: 2017-04-13 08:22:31
 • Administrator

2017-01-16 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 1440. Mincer Barbara w restrukturyzacji. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GRp 1/16. [BMSiG-923/2017]

I ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Opolu, w Wydziale V Gospodarczym, Sekcji Upadłościowej, nadzorujący przyspieszone postępowanie układowe, otwarte wobec dłużnika w osobie Barbary Mincer w restrukturyzacji (PESEL: 75110515784), w sprawie o sygn. akt V GRp 1/16 informuje, że z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, tj. w dniu 29.11.2016 r. zakończono postępowanie restrukturyzacyjne, o którym wyżej.
II ZAWIADOMIENIE O OBJĘCIU FUNKCJI NADZORCY WYKONANIA UKŁADU Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Opolu, w Wydziale V Gospodarczym, Sekcji Upadłościowej, nadzorujący przyspieszone postępowanie układowe, otwarte wobec dłużnika w osobie Barbary Mincer w restrukturyzacji (PESEL: 75110515784), w sprawie o sygn. akt V GRp 1/16 informuje, że funkcję nadzorcy wykonania układu objął Marcin Mirosław Kubiczek. Podaje się dane kontaktowe nadzorcy wykonania układu: Kubiczek Marcin - biuro doradcy restrukturyzacyjnego, ul. Daszyńskiego 165/2, Gliwice (kod pocztowy: 44-100), tel.: +48 32 308 00 00, adres e-mail: info@kubiczekm.com. Nadzorca wykonania układu Marcin Mirosław Kubiczek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244)

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2017 (5147) z dnia 16 stycznia 2017 r. → Pozycja 1440
 • Dodano: 2017-01-17 16:39:32
 • Administrator

2016-11-14 Inne

Poz. 29837. Mincer Barbara. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 1/16. [BMSiG-30281/2016]

Zawiadamia się, że sąd restrukturyzacyjny w Opolu, tj. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, w przyspieszonym postępowaniu układowym, otwartym wobec dłużnika w osobie Barbary Mincer w restrukturyzacji (PESEL: 75110515784), w sprawie o sygn. akt V GRp 1/16, w dniu 2 listopada 2016 r. na rozprawie wydał postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu częściowego dłużnika z wierzycielami. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się do Sądu Okręgowego w Opolu - za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu - w terminie dwóch tygodni (art. 201 ust. 4 w związku z art. 165 ust. 7 Prawa restrukturyzacyjnego). Nadzorca sądowy Marcin Mirosław Kubiczek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244)

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 219/2016 (5104) z dnia 14 listopada 2016 r. → Pozycja 29837
 • Dodano: 2016-11-15 19:43:36
 • Administrator

2016-10-27 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 28297. Mincer Barbara w restrukturyzacji. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 1/16. [BMSiG-28737/2016]
I ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU AKTUALIZACJI I SPROSTOWANIU SPISU WIERZYTELNOŚCI ORAZ AKTUALIZACJI SPISU WIERZYTELNOŚCI SPORNYCH
Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Opolu, w Wydziale V Gospodarczym, Sekcji Upadłościowej, nadzorujący przyspieszone postępowanie układowe, otwarte wobec dłużnika w osobie Barbary Mincer w restrukturyzacji (PESEL: 75110515784), w sprawie o sygn. akt V GRp 1/16, informuje, że w dniu 20 września 2016 r. nadzorca sądowy złożył do akt sprawy aktualizację spisu wierzytelności oraz wierzytelności spornych. W dniu 7 października 2016 r. nadzorca sądowy zło- żył do akt sprawy sprostowanie ogólnej sumy wierzytelności umieszczonych w spisie wierzytelności.
II ZAWIADOMIENIE O ZATWIERDZENIU SPISU WIERZYTELNOŚCI
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, zawiadamia, że postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 20 września 2016 r. zatwierdzony został spis wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika Barbary Mincer w restrukturyzacji (PESEL: 75110515784), złożony do akt 13 czerwca 2016 r., uzupełniony 2 sierpnia 2016 r., z uwzględnieniem wierzytelności zaktualizowanych na zgromadzeniu wierzycieli, które odbyło się w dniu 20 września 2016 r.
III ZAWIADOMIENIE O STWIERDZENIU PRZYJĘCIA UKŁADU
Postanowieniem Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym w Opolu, w Wydziale V Gospodarczym, Sekcji Upadłościowej, wydanym w dniu 7 października 2016 r. w sprawie o sygn. akt V GRp 1/16 stwierdzono, iż został przyjęty układ częściowy dłużnika Barbary Mincer w restrukturyzacji (PESEL: 75110515784) z wierzycielami. Nadzorca sądowy Marcin Mirosław Kubiczek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244)

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 209/2016 (5094) z dnia 27 października 2016 r. → Pozycja 28297
 • Dodano: 2016-10-27 23:15:27
 • Administrator

2016-08-17 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 20865. Mincer Barbara. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 1/16. [BMSiG-21338/2016]

I. ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA WIERZYCIELI DŁUŻNIKA BARBARY MINCER W PRZEDMIOCIE GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM CZĘŚCIOWYM
Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydziale V Gospodarczym, w Sekcji Upadłościowej, w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika w osobie Barbary Mincer, PESEL: 75110515784 (sygn. akt V GRp 1/16) zwołuje zgromadzenie wierzycieli na dzień 20 września 2016 r., które odbędzie się w budynku Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60a, o godz. 1030, sala 228, a jego przedmiotem będzie głosowanie nad częściowym układem. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie, a opis przebiegu i wyniki głosowania zamieszcza się w protokole. Głos na piśmie należy przesłać listem poleconym, z powołaniem się na sygnaturę akt V GRp 1/16, na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy - Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole. Głos taki będzie uwzględniony, o ile prawidłowo wypełniona i podpisana karta do głosowania (wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie podpisanych na karcie osób do oddania głosu w sprawie częściowego układu) wpłynie do Sądu przed dniem 20 września 2016 r. Nie liczy się w tym wypadku data nadania przesyłki. Karta do głosowania może również zostać złożona na ręce Sędziego komisarza podczas zgromadzenia wierzycieli w dniu 20 września 2016 r. Wierzyciel, który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Na zgromadzeniu wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, których wierzytelności zostały umieszczone w zatwierdzonym spisie wierzytelności, oraz wierzyciele, którzy stawią się na zgromadzeniu wierzycieli i przedłożą Sędziemu komisarzowi tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność. Sędzia komisarz może na wniosek wierzyciela i po wysłuchaniu dłużnika dopuścić do udziału - w zgromadzeniu wierzycieli - wierzyciela, którego wierzytelność jest uzależniona od warunku zawieszającego lub jest sporna i została uprawdopodobniona. Sumę, według której oblicza się głos tego wierzyciela, Sędzia komisarz oznacza stosownie do okoliczności. Sędzia komisarz informuje nadto, iż wierzyciel będący osobą prawną, który osobiście będzie obecny na zgromadzeniu, musi być właściwie reprezentowany bądź przez organ uprawniony do reprezentowania wierzyciela, które to uprawnienie należy wykazać odpisem z odpowiedniego Rejestru, bądź przez pełnomocnika umocowanego we właściwy sposób. Jeżeli wierzyciel działa przez pełnomocnika, głosowanie odbywa się przez złożenie na karcie do głosowania podpisu ustanowionego pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem szczególnym (materialnym) do głosowania nad układem na zgromadzeniu wierzycieli i wykazaniem uprawnień osób udzielających pełnomocnictwo do reprezentowania wierzyciela (odpis z KRS lub stosownie akty powołania etc.). Pełnomocnictwa w każdym przypadku muszą być udzielone na piśmie. Na zgromadzeniu wierzycieli będą głosowane propozycje układowe złożone przez dłużnika do akt postępowania, a datowane na dzień 2.08.2016 r. Sędzia komisarz SSR Małgorzata Kątna

II. ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU DO AKT POSTĘPOWANIA SPISU WIERZYTELNOŚCI
Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydziale V Gospodarczym, Sekcji Upadłościowej, w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika w osobie Barbary Mincer w restrukturyzacji, PESEL: 75110515784 (sygn. akt V GRp 1/16), ogłasza, że pismem z dnia 10.06.2016 r. nadzorca sądowy sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych objętych układem częściowym, zaś pismem z dnia 2.08.2016 r. przedstawiono do akt sprawy aktualizację spisu wierzytelności dotyczących wierzycieli nieobjętych układem częściowym w rozumieniu artykułu 180 pr. Sędzia komisarz SSR Małgorzata Kątna

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 158/2016 (5043) z dnia 17 sierpnia 2016 r. → Pozycja 20865
 • Dodano: 2016-08-17 20:34:31
 • Administrator

2016-03-25 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 6983. Mincer Barbara. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GR 1/16., V GRp 1/16. [BMSiG-6712/2016]

Sąd Restrukturyzacyjny, tj. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 11 marca 2016 r. otworzył przyśpieszone postępowanie układowe wobec Barbary Mincer zamieszkałej przy ul. Brzegowej 18 w Leśnicy (47-150), legitymującej się numerem PESEL: 75110515784, uznając, że postępowanie ma charakter główny.
Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Małgorzatę Kątną, na nadzorcę sądowego wyznaczono Marcina Mirosława Kubiczka (Kubiczek).
Wierzycielom dłużnika służy prawo złożenia zażalenia na powyższe postanowienie, w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a z podaniem sygnatury akt V GR 1/16. Przedmiotowe postępowanie toczy się pod sygnaturą akt V GRp 1/16.
Podaje się adres biura nadzorcy sądowego: Kubiczek Marcin - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Daszyńskiego 165/2 w Gliwicach (44-100), numer telefonu kontaktowego: +48 32 307 50 00 oraz adres e-mail: kubiczekm@kubiczekm.com. Marcin Mirosław Kubiczek

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 59/2016 (4944) z dnia 25 marca 2016 r. → Pozycja 6983
 • Dodano: 2016-06-06 22:19:12
 • Administrator

2016-03-11 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 6983. Mincer Barbara. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GR 1/16., V GRp 1/16. [BMSiG-6712/2016]

Sąd Restrukturyzacyjny, tj. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 11 marca 2016 r. otworzył przyśpieszone postępowanie układowe wobec Barbary Mincer zamieszkałej przy ul. Brzegowej 18 w Leśnicy (47-150), legitymującej się numerem PESEL: 75110515784, uznając, że postępowanie ma charakter główny.
Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Małgorzatę Kątną, na nadzorcę sądowego wyznaczono Marcina Mirosława Kubiczka (Kubiczek).
Wierzycielom dłużnika służy prawo złożenia zażalenia na powyższe postanowienie, w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a z podaniem sygnatury akt V GR 1/16. Przedmiotowe postępowanie toczy się pod sygnaturą akt V GRp 1/16.
Podaje się adres biura nadzorcy sądowego: Kubiczek Marcin - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Daszyńskiego 165/2 w Gliwicach (44-100), numer telefonu kontaktowego: +48 32 307 50 00 oraz adres e-mail: kubiczekm@kubiczekm.com. Marcin Mirosław Kubiczek

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 59/2016 (4944) z dnia 25 marca 2016 r. → Pozycja 6983

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2016-06-06 22:18:52
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK