Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęMiśkiewicz Anna w upadłości likwidacyjnej (ełk)

Dane Upadłego

 • Upadły: Miśkiewicz Anna
 • Adres: , ełk
 • Województwo: Podlaskie
 • PESEL: 79091715889,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
 • Województwo:Podlaskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 227/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 328/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-11-29
 • Sędzia Komisarz: SSR Anna Monika Wiszenko

Dane Syndyka

2019-12-02 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62046. Miśkiewicz Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 227/18. [BMSiG-61744/2019]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk 21.11.2019 r. przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 2 w postępowaniu upadłościowym Anny Miśkiewicz, PESEL 79091715889, sygn. akt VIII GUp 227/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ulicy Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62046

Dodano: 2019-12-02 13:47:26 przez Administrator

2019-09-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 45808. Miśkiewicz Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 227/18. [BMSiG-45870/2019]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk 16.08.2019 r. przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 w postępowaniu upadłościowym Anny Miśkiewicz, PESEL 79091715889, sygn. akt VIII GUp 227/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ulicy Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 172/2019 (5811) z dnia 05 września 2019 r. → Pozycja 45808

Dodano: 2019-09-05 10:27:32 przez Administrator

2019-04-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20640. Miśkiewicz Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 227/18. [BMSiG-20027/2019]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk 4.04.2019 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anny Miśkiewicz, PESEL 79091715889, sygn. akt VIII GUp 227/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ulicy Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 77/2019 (5716) z dnia 18 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20640

Dodano: 2019-04-18 11:24:19 przez Administrator

2018-12-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56171. Miśkiewicz Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 328/18, VIII GUp 227/18. [BMSiG-55723/2018]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 328/18 postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Anny Miśkiewicz, zam.: 19-300 Ełk, ul. Jana Pawła II 3A/31, PESEL 79091715889, nieprowadzącego działalności gospodarczej;
2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi;
3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Annę Monikę Wiszenko, a na syndyka masy upadłości Beatę Waboł (nr licencji 602);
5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis ar. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 227/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56171

Dodano: 2018-12-14 13:44:06 przez Administrator

2018-11-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56171. Miśkiewicz Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 328/18, VIII GUp 227/18. [BMSiG-55723/2018]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 328/18 postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Anny Miśkiewicz, zam.: 19-300 Ełk, ul. Jana Pawła II 3A/31, PESEL 79091715889, nieprowadzącego działalności gospodarczej;
2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi;
3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Annę Monikę Wiszenko, a na syndyka masy upadłości Beatę Waboł (nr licencji 602);
5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis ar. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 227/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56171

Dodano: 2018-12-14 13:44:01 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK