Misztela Urszula w upadłości likwidacyjnej (Piotrków Trybunalski)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Syndyk
 • Upadły: Misztela Urszula
 • Adres: , Piotrków Trybunalski
 • Województwo: Łódzkie
 • PESEL: 61051107122
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski
 • Województwo:Łódzkie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 55/16 of
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2016-10-25
 • Sędzia Komisarz: SSR Dominika Lisiecka
 • Imię i nazwisko: Ryszard Franciszek Lesiuk
 • Numer licencji: 17
 • Adres: Gimnastyczna 49, 94-128 Łódź
 • Województwo: Łódzkie
 • Telefon: 501 413 284

2020-09-14 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 46485. Misztela Urszula. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 55/16/Ap-8. [BMSiG-46713/2020]

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Urszuli Miszteli, PESEL 61051107122, sygn. akt V GUp 55/16/Ap-8. Można go przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni pokój 123 - po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 44 649 42 00), a w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko niemu zarzuty.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46485
 • Dodano: 2020-09-14 19:07:01
 • Administrator

2019-06-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 33373. Misztela Urszula. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 55/16/Ap-6. [BMSiG-33076/2019]

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności poz. 17 w postępowaniu upadłościowym Urszuli Miszteli, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. Piotrków Trybunalski, PESEL 61051107122, sygn. akt V GUp 55/16/Ap-6. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu, Czytelni (tel. 44 649 42 22), po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wnieść do niej sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 121/2019 (5760) z dnia 25 czerwca 2019 r. → Pozycja 33373
 • Dodano: 2019-06-25 11:07:12
 • Administrator

2019-04-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 21181. Misztela Urszula. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 55/16/Ap-5. [BMSiG-20670/2019]

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności, poz. 16, w postępowaniu upadłościowym Urszuli Miszteli, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Piotrków Trybunalski, PESEL: 61051107122, sygn. akt V GUp 55/16/Ap-5. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 22) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 79/2019 (5718) z dnia 23 kwietnia 2019 r. → Pozycja 21181
 • Dodano: 2019-04-23 10:51:26
 • Administrator

2019-04-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 21181. Misztela Urszula. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 55/16/Ap-5. [BMSiG-20670/2019]

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności, poz. 16, w postępowaniu upadłościowym Urszuli Miszteli, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Piotrków Trybunalski, PESEL: 61051107122, sygn. akt V GUp 55/16/Ap-5. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 22) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 79/2019 (5718) z dnia 23 kwietnia 2019 r. → Pozycja 21181
 • Dodano: 2019-04-23 10:51:26
 • Administrator

2018-08-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35233. Misztela Urszula. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 55/16/Ap-2. [BMSiG-35085/2018]

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 13-15) w postępowaniu upadłościowym Urszuli Misztela, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: PIOTRKÓW TRYBNUNALSKI, PESEL 61051107122 - sygn. akt V GUp 55/16/Ap-2. Można ją przeglądać w sekretariacie Sądu - czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 156/2018 (5544) z dnia 13 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35233
 • Dodano: 2018-08-13 12:59:40
 • Administrator

2018-04-10 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 14950. Misztela Urszula. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 55/16. [BMSiG-14127/2018]

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że został przekazany Sędziemu Komisarzowi opis i oszacowanie majątku w postępowaniu upadłościowym Urszuli Misztela, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Piotrków Trybunalski, PESEL 61051107122 - sygn. akt V GUp 55/16.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 70/2018 (5458) z dnia 10 kwietnia 2018 r. → Pozycja 14950
 • Dodano: 2018-04-10 22:52:07
 • Administrator

2018-03-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10445. Misztela Urszula. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 55/16/Ap-1. [BMSiG-9607/2018]

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności (poz. 1-12) w postępowaniu upadłościowym Urszuli Misztela, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Piotrków Trybunalski, PESEL 61051107122, sygn. akt V GUp 55/16/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 49/2018 (5437) z dnia 09 marca 2018 r. → Pozycja 10445
 • Dodano: 2018-03-10 21:05:21
 • Administrator

2016-11-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 29683. Misztela Urszula. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 55/16 of. [BMSiG-30244/2016]

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 października 2016 r. została ogłoszona upadłość Urszuli Miszteli, zam.: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Bursztynowa 15, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 61051107122, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Dominikę Lisiecką, a na syndyka Ryszarda Lesiuka. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia nin. obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 55/16 of.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 219/2016 (5104) z dnia 14 listopada 2016 r. → Pozycja 29683
 • Dodano: 2017-01-09 20:31:37
 • Administrator

2016-10-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 29683. Misztela Urszula. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 55/16 of. [BMSiG-30244/2016]

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 października 2016 r. została ogłoszona upadłość Urszuli Miszteli, zam.: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Bursztynowa 15, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 61051107122, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Dominikę Lisiecką, a na syndyka Ryszarda Lesiuka. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia nin. obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 55/16 of.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 219/2016 (5104) z dnia 14 listopada 2016 r. → Pozycja 29683
 • Dodano: 2017-01-09 20:31:28
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK