Modrakowski Piotr (Konin)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Upadły: Modrakowski Piotr
 • Adres: , Konin
 • Województwo: Wielkopolskie
 • PESEL: 55101503192
 • Sygnatura akt Upadłości: XI GUp 444/20.
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XI GU 864/20,
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-08-25
 • Sędzia Komisarz: brak informacji
 • Imię i nazwisko: Tomasz Hofman
 • Numer licencji: 354
 • Adres: Wojska Polskiego 15C, 62-500 Konin
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Telefon: 691 403 311

2020-09-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46379. Modrakowski Piotr. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 864/20, XI GUp 444/20. [BMSiG-46828/2020]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 864/20, ogłosił upadłość dłużnika Piotra Modrakowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Koninie (PESEL 55101503192, NIP 6651571534), Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 444/20. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Hofmana, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 354. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności Syndykowi na adres: ul. Wojska Polskiego 15c, 62-510 Konin. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. u. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 215/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46379
 • Dodano: 2020-09-14 11:24:20
 • Administrator

2020-08-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46379. Modrakowski Piotr. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 864/20, XI GUp 444/20. [BMSiG-46828/2020]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 864/20, ogłosił upadłość dłużnika Piotra Modrakowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Koninie (PESEL 55101503192, NIP 6651571534), Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 444/20. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Hofmana, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 354. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności Syndykowi na adres: ul. Wojska Polskiego 15c, 62-510 Konin. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. u. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 215/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46379
 • Dodano: 2020-09-14 11:24:16
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK