Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęMolińska-Gruz Katarzyna w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Molińska-Gruz Katarzyna
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 74021301264,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 1103/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 1552/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-12-07
 • Sędzia Komisarz: SSR Piotr Kędzierski

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Grażyna Rzucidło
 • Numer licencji: 1188
 • Adres: Al. Solidarności 78a lok. 15, 00-145 Warszawa
 • Województwo:
 • Telefon: 601 33 65 43

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 30747. Molińska-Gruz Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1103/18, XIX GUp 762/19. [BMSiG-30515/2019]

Sygn. akt XIX GUp 762/19, poprzednio sygn. X GUp 1103/18.
Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego zostało złożone do akt sprawy w dniu 31 maja 2019 r. I-sze uzupełnienie listy wierzytelno ści w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Molińskiej- -Gruz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie, ul. Pełczyńskiego 28b m. 39, 01-471 Warszawa, PESEL 74021301264, sygn. akt XIX GUp 762/19, poprzednio sygn. akt X GUp 1103/18. I uzupełnienie listy wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-145 Warszawa, parter, w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Każdy wierzyciel umieszczony na liście, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności zgodnie z art. 256 i następ. ustawy Prawo upadłościowe, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30747

Dodano: 2019-06-11 21:13:34 przez Administrator

2019-05-09 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 23697. Molińska-Gruz Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1103/18. [BMSiG-23209/2019]

Sędzia Komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego została złożona do akt sprawy w dniu 11 kwietnia 2019 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Molińskiej-Gruz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie, ul. Pełczyńskiego 28b m. 39, 01-471 Warszawa, PESEL 74021301264, sygn. akt X GUp 1103/18. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-145 Warszawa, parter, w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Każdy wierzyciel umieszczony na liście, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności zgodnie z art. 256 i następ. ustawy Prawo upadłościowe, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 89/2019 (5728) z dnia 09 maja 2019 r. → Pozycja 23697

Dodano: 2019-05-09 15:12:11 przez Administrator

2018-12-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56173. Molińska-Gruz Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1552/18, X GUp 1103/18. [BMSiG-55798/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 grudnia 2018 r., w sprawie X GU 1552/18: - Ogłosił upadłość dłużnika Katarzyny Molińskiej-Gruz, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Pełczyńskiego 28b m. 39 (kod pocztowy 01-471 Warszawa), PESEL 74021301264; - Określił, że Katarzyna Molińska-Gruz jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; - Wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Grażyny Rzucidło (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1188); - Wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - Wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w termnie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - Stwierdził, iż wszczęte postępowanie jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia; - Określił, że upadła Katarzyna Molińska-Gruz ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dnia od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt X GUp 1103/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56173

Dodano: 2018-12-14 13:46:24 przez Administrator

2018-12-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56173. Molińska-Gruz Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1552/18, X GUp 1103/18. [BMSiG-55798/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 grudnia 2018 r., w sprawie X GU 1552/18: - Ogłosił upadłość dłużnika Katarzyny Molińskiej-Gruz, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Pełczyńskiego 28b m. 39 (kod pocztowy 01-471 Warszawa), PESEL 74021301264; - Określił, że Katarzyna Molińska-Gruz jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; - Wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Grażyny Rzucidło (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1188); - Wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - Wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w termnie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - Stwierdził, iż wszczęte postępowanie jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia; - Określił, że upadła Katarzyna Molińska-Gruz ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dnia od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt X GUp 1103/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56173

Dodano: 2018-12-14 13:46:20 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK