Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęMoroz Anna w upadłości likwidacyjnej (Suwałki)

Dane Upadłego

 • Upadły: Moroz Anna
 • Adres: , Suwałki
 • Województwo: Podlaskie
 • PESEL: 92071903922 p,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
 • Województwo:Podlaskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 224/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 87/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-11-08
 • Sędzia Komisarz: SSR Katarzyna Dąbrowska-Doroszczyk

Dane Syndyka

2020-02-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 8952. Moroz Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 224/19. [BMSiG-8415/2020]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 11.02.2020 roku przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anny Moroz, nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 92071903922, sygn. akt VIII GUp 224/19. Uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na uzupełniającej liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 034/2020 (5924) z dnia 19 lutego 2020 r. → Pozycja 8952

Dodano: 2020-02-19 09:58:16 przez Administrator

2020-02-11 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 7246. Moroz Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 224/19. [BMSiG-6676/2020]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 20.01.2020 roku przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anny Moroz, nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 92071903922, sygn. akt VIII GUp 224/19. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 028/2020 (5918) z dnia 11 lutego 2020 r. → Pozycja 7246

Dodano: 2020-02-11 10:20:38 przez Administrator

2019-11-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59581. Moroz Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 87/19, VIII GUp 224/19. [BMSiG-59554/2019]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 listopada 2019 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 87/19, postanowił:
I. ogłosić upadłość dłużnika: Anny Moroz, zamieszkałej przy ul. Pułaskiego 95/86, 16-400 Suwałki, legitymującej się numerem PESEL 92071903922 - nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczyć Sędziego Katarzynę Dąbrowską-Doroszczyk na sędziego komisarza;
V. wyznaczyć Piotra Tarasiewicza (numer licencji 888) na syndyka masy upadłości;
VI. ustalić, że upadłość została ogłoszona o godzinie 1100;
VII. ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) - (Dz.Urz.UE.L z dnia 20 maja 2015 r., Nr 141, str. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu powyższego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 224/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59581

Dodano: 2019-11-20 09:15:36 przez Administrator

2019-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 59581. Moroz Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 87/19, VIII GUp 224/19. [BMSiG-59554/2019]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 listopada 2019 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 87/19, postanowił:
I. ogłosić upadłość dłużnika: Anny Moroz, zamieszkałej przy ul. Pułaskiego 95/86, 16-400 Suwałki, legitymującej się numerem PESEL 92071903922 - nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczyć Sędziego Katarzynę Dąbrowską-Doroszczyk na sędziego komisarza;
V. wyznaczyć Piotra Tarasiewicza (numer licencji 888) na syndyka masy upadłości;
VI. ustalić, że upadłość została ogłoszona o godzinie 1100;
VII. ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) - (Dz.Urz.UE.L z dnia 20 maja 2015 r., Nr 141, str. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu powyższego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 224/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 224/2019 (5861) z dnia 20 listopada 2019 r. → Pozycja 59581

Dodano: 2019-11-20 09:15:32 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK