Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęMrowiec Piotr w upadłości likwidacyjnej (Zabrze)

Dane Upadłego

 • Upadły: Mrowiec Piotr
 • Adres: , Zabrze
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 74111614751,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Gliwicach
 • Wydział: XII Wydział Gospodarczy ds Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice
 • Województwo:Śląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XII GUp 23/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XII GU 579/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-02-04
 • Sędzia Komisarz: SSR Lidia Jelińska

Dane Syndyka

2020-02-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7485. Mrowiec Piotr. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 579/19, XII GUp 23/20. [BMSiG-6988/2020]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 4 lutego 2020 r. (sygn. akt XII GU 579/19), ogłosił upadłość dłużnika Piotra Mrowiec, zamieszkałego w Zabrzu (PESEL 74111614751), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędzi Lidii Jelińskiej i syndyka masy upadłości w osobie Marcina Żurakowskiego (nr licencji 48). Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE.L 2015 nr 141), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 23/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 029/2020 (5919) z dnia 12 lutego 2020 r. → Pozycja 7485

Dodano: 2020-02-12 10:01:15 przez Administrator

2020-02-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7485. Mrowiec Piotr. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 579/19, XII GUp 23/20. [BMSiG-6988/2020]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 4 lutego 2020 r. (sygn. akt XII GU 579/19), ogłosił upadłość dłużnika Piotra Mrowiec, zamieszkałego w Zabrzu (PESEL 74111614751), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędzi Lidii Jelińskiej i syndyka masy upadłości w osobie Marcina Żurakowskiego (nr licencji 48). Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE.L 2015 nr 141), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 23/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 029/2020 (5919) z dnia 12 lutego 2020 r. → Pozycja 7485

Dodano: 2020-02-12 10:01:11 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK