Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęMrugał Łukasz w upadłości likwidacyjnej (Rzeszów)

Dane Upadłego

 • Upadły: Mrugał Łukasz
 • Adres: , Rzeszów
 • Województwo: Podkarpackie
 • PESEL: 81022216910,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych
 • Adres: ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
 • Województwo:Podkarpackie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 222/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 229/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-04-25
 • Sędzia Komisarz: SSR Paweł Janda

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Piotr Sitko
 • Numer licencji: 816
 • Adres: A. Fredry 10/11, 35-005 Rzeszów
 • Województwo: Podkarpackie
 • Telefon: 668 22 33 55

2020-05-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 22271. Mrugał Łukasz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 222/19. [BMSiG-21891/2020]

Sędzia Komisarz zawiadamia, że w toku postępowania upadłościowego Łukasza Mrugał, zam.: Rzeszów (PESEL 81022216910), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi trzecia uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 222/19). Każdy zainteresowany może przeglądnąć trzecią uzupełniającą listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter). Upadły oraz każdy Wierzyciel mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia o przekazaniu trzeciej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 097/2020 (5987) z dnia 20 maja 2020 r. → Pozycja 22271

Dodano: 2020-05-20 10:24:43 przez Administrator

2019-12-11 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 64078. Mrugał Łukasz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 222/19. [BMSiG-63929/2019]

Sędzia Komisarz zawiadamia, że w toku postępowania upadłościowego Łukasza Mrugał, zam.: Rzeszów (PESEL 81022216910), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi druga uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 222/19). Każdy zainteresowany może przeglądnąć drugą uzupełniającą listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter). Upadły oraz każdy Wierzyciel mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu drugiej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 239/2019 (5878) z dnia 11 grudnia 2019 r. → Pozycja 64078

Dodano: 2019-12-11 12:38:20 przez Administrator

2019-09-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 45524. Mrugał Łukasz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 222/19. [BMSiG-45688/2019]

W toku postępowania upadłościowego Łukasza Mrugał, zam.: Rzeszów (PESEL 81022216910), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 222/19). Każdy zainteresowany może przeglądnąć pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter). Upadły oraz każdy Wierzyciel mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia o przekazaniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 171/2019 (5810) z dnia 04 września 2019 r. → Pozycja 45524

Dodano: 2019-09-04 11:09:08 przez Administrator

2019-08-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 40696. Mrugał Łukasz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 222/19. [BMSiG-40737/2019]

Sędzia Komisarz zawiadamia, że w toku postępowania upadłościowego Łukasza Mrugał, zam.: Rzeszów (PESEL: 81022216910), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w dniu 31.07.2019 roku została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi główna lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 222/19). Każdy zainteresowany może przeglądnąć główną listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter). Upadły oraz każdy Wierzyciel mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 151/2019 (5790) z dnia 06 sierpnia 2019 r. → Pozycja 40696

Dodano: 2019-08-06 10:28:56 przez Administrator

2019-05-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości


Poz. 26568. Mrugał Łukasz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 229/19, V GUp 222/19. [BMSiG-26189/2019]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 229/19 postanowił:
I. ogłosić upadłość Łukasza Mrugał zam.: Rzeszów, numer PESEL 81022216910, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy;
III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie - Piotr Sitko, numer licencji 816;
IV. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów (podając sygn. akt V GUp 222/19 - pod którą prowadzone jest postępowanie upadłościowe).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26568

Dodano: 2019-05-23 09:47:58 przez Administrator

2019-04-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości


Poz. 26568. Mrugał Łukasz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 229/19, V GUp 222/19. [BMSiG-26189/2019]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 229/19 postanowił:
I. ogłosić upadłość Łukasza Mrugał zam.: Rzeszów, numer PESEL 81022216910, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy;
III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie - Piotr Sitko, numer licencji 816;
IV. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów (podając sygn. akt V GUp 222/19 - pod którą prowadzone jest postępowanie upadłościowe).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26568

Dodano: 2019-05-23 09:47:55 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK