Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęMTM FOOD Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Kamion)

Dane Upadłego

  • Upadły: MTM FOOD Sp. z o.o.
  • Adres: Kamion 107, 96-330 Kamion
  • Województwo: Łódzkie
  • KRS: 0000314442,     NIP: 8381813619,     Regon:141687619

Dane Sądu

Dane Upadłości

  • Sygnatura akt Upadłości: XIV GRp 10/17
  • Sygnatura wniosku o upadłość: XIV GR 22/17
  • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-10-17
  • Sędzia Komisarz: SSR Małgorzata Piotrowska

Dane Doradcy Restrukturyzacyjnego

2020-05-20 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 22372. „MTM FOOD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kamionie. KRS 0000314442. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 listopada 2008 r., sygn. akt XIV GRp 10/17. [BMSiG-21853/2020]

Sygn. akt XIV GRp 10/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w dniu 14 kwietnia 2020r nadzorca wykonania układu zawartego przez dłużnika „MTM FOOD” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionie z jego wierzycielami, złożył sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 097/2020 (5987) z dnia 20 maja 2020 r. → Pozycja 22372

Dodano: 2020-05-20 20:16:06 przez Administrator

2020-05-06 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 20487. „MTM FOOD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kamionie. KRS 0000314442. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 listopada 2008 r., sygn. akt XIV GRp 10/17. [BMSiG-20003/2020]

Sygn. akt XIV GRp 10/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w dniu 7 lutego 2020 r. nadzorca wykonania układu zawartego przez dłużnika „MTM FOOD” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionie z jego wierzycielami, złożył sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 087/2020 (5977) z dnia 06 maja 2020 r. → Pozycja 20487

Dodano: 2020-05-07 20:27:10 przez Administrator

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 4058. „MTM FOOD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kamionie. KRS 0000314442. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 listopada 2008 r., sygn. akt XIV GRp 10/17. [BMSiG-3498/2020]

Sygn. akt XIV GRp 10/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w dniu 23 października 2019 r. nadzorca wykonania układu zawartego przez dłużnika „MTM FOOD” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionie z jego wierzycielami, złożył sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 4058

Dodano: 2020-01-24 16:17:17 przez Administrator

2019-10-28 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 55636. „MTM FOOD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Kamionie. KRS 0000314442. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 listopada 2008 r., sygn. akt XIV GRp 10/17. [BMSiG-55172/2019]

Sygn. akt XIV GRp 10/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że nadzorca wykonania układu zawartego przez dłużnika „MTM FOOD” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionie z jego wierzycielami, złożył sprawozdania dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu: 1. w dniu 1 stycznia 2019 r. - za okres od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., 2. w dniu 9 kwietnia 2019 r. - za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r., 3. w dniu 5 lipca 2019 r. - za okres od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 209/2019 (5848) z dnia 28 października 2019 r. → Pozycja 55636

Dodano: 2019-10-29 07:48:10 przez Administrator

2018-11-06 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 48667. „MTM FOOD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kamionie. KRS 0000314442. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 listopada 2008 r., sygn. akt XIV GRp 10/17. [BMSiG-48239/2018]

Sygn. akt XIV GRp 10/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w dniu 8 października 2018 r. nadzorca wykonania układu zawartego przez dłużnika „MTM FOOD” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionie z jego wierzycielami złożył sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 215/2018 (5603) z dnia 06 listopada 2018 r. → Pozycja 48667

Dodano: 2018-11-06 21:14:36 przez Administrator

2018-09-04 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 38470. „MTM FOOD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kamionie. KRS 0000314442. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 listopada 2008 r., sygn. akt XIV GRp 10/17. [BMSiG-38281/2018]

Sygn. akt XIV GRp 10/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia o zakończeniu z dniem 23 czerwca 2018 r. przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec „MTM FOOD” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionie.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 171/2018 (5559) z dnia 04 września 2018 r. → Pozycja 38470

Dodano: 2018-09-04 17:02:52 przez Administrator

2018-09-04 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 38471. „MTM FOOD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kamionie. KRS 0000314442. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 listopada 2008 r., sygn. akt XIV GRp 10/17. [BMSiG-38287/2018]

Sygn. akt XIV GRp 10/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w związku z uprawomocnieniem się postanowienia z dnia 28 maja 2018 r. o zatwierdzeniu układu zawartego przez dłużnika „MTM FOOD” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionie z jego wierzycielami, funkcję nadzorcy wykonania układu objął Janusz Florczak, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 108.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 171/2018 (5559) z dnia 04 września 2018 r. → Pozycja 38471

Dodano: 2018-09-04 17:03:13 przez Administrator

2018-06-08 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 24639. „MTM FOOD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Kamionie. KRS 0000314442. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 listopada 2008 r., sygn. akt XIV GRp 10/17. [BMSiG-23959/2018]

OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec „MTM FOOD” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionie postanowieniem z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie o sygn. akt XIV GRp 10/17 został zatwierdzony układ dłużnika z jego wierzycielami, zawarty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 20 kwietnia 2018 r. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 110/2018 (5498) z dnia 08 czerwca 2018 r. → Pozycja 24639

Dodano: 2018-06-09 10:41:44 przez Administrator

2018-02-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 7250. „MTM FOOD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kamionie. KRS 0000314442. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 listopada 2008 r., sygn. akt XIV GRp 10/17. [BMSiG-6396/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w przyśpieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec „MTM Food” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionie został sporządzony przez nadzorcę sądowego i złożony w dniu 29 stycznia 2018 roku spis wierzytelności. Spis wierzytelności jest do wglądu dla uczestników postępowania w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214. Ponadto sędzia komisarz zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem z dłużnikiem - „MTM Food” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionie, na dzień 20 kwietnia 2018 roku, godz. 1000, w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, sala 309. Wierzyciele mogą oddać swój głos na piśmie z zachowaniem wymogów określonych w art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, na adres do doręczeń: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GRp 10/17 Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 34/2018 (5422) z dnia 16 lutego 2018 r. → Pozycja 7250

Dodano: 2018-02-16 13:12:08 przez Administrator

2017-10-27 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 40430. „MTM FOOD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kamionie. KRS 0000314442. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 listopada 2008 r., sygn. akt XIV GR 22/17, XIV GRp 10/17. [BMSiG-40506/2017]

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV, Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 października 2017 roku otworzył przyśpieszone postępowanie układowe wobec „MTM FOOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: Kamion, nr KRS 0000314442, uznając, że postępowanie ma charakter główny. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Małgorzatę Piotrowską, a na nadzorcę sądowego Janusza Florczaka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 108. Wierzycielom dłużnika służy prawo złożenia zażalenia na powyższe postanowienie, w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109 z podaniem sygnatury akt XIV GRp 10/17.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 209/2017 (5346) z dnia 27 października 2017 r. → Pozycja 40430

Dodano: 2017-10-29 21:31:02 przez Administrator

2017-10-17 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 40430. „MTM FOOD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kamionie. KRS 0000314442. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 listopada 2008 r., sygn. akt XIV GR 22/17, XIV GRp 10/17. [BMSiG-40506/2017]

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV, Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 października 2017 roku otworzył przyśpieszone postępowanie układowe wobec „MTM FOOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: Kamion, nr KRS 0000314442, uznając, że postępowanie ma charakter główny. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Małgorzatę Piotrowską, a na nadzorcę sądowego Janusza Florczaka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 108. Wierzycielom dłużnika służy prawo złożenia zażalenia na powyższe postanowienie, w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109 z podaniem sygnatury akt XIV GRp 10/17.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 209/2017 (5346) z dnia 27 października 2017 r. → Pozycja 40430

Pliki do pobrania

Dodano: 2017-10-29 21:30:28 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK