Muszkowska Anna w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Syndyk
 • Upadły: Muszkowska Anna
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 75063008825
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie
 • Sygnatura akt Upadłości: XVIII GUp 1239/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XVIII GU 820/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-10-31
 • Sędzia Komisarz: SSR Łukasz Grzechnik
 • Imię i nazwisko: Anita Beata Steller-Duda
 • Numer licencji: 266
 • Adres: Al. Jerozolimskie 44/120, 00-024 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 501 868 330

2020-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 48287. Muszkowska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 820/19. [BMSiG-48634/2020]

OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Anny Muszkowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 820/19, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej, tj. prawa własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 32, o pow. użytkowej 104,80 m2 , składającego się z 5 pokoi, w tym 1 pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju, 2 łazienek z w.c., usytuowanego w budynku wielo-lokalowym, położonym w Warszawie, dzielnicy Białołęka przy ul. Pasłęckiej 16c, udziału wynoszącego 10480/541230 części we współwłasności wszelkich części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz takiego samego udziału w prawie własności gruntu, na którym posadowiony jest budynek. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą za numerem WA3M/00443023/2. Warunki przetargu, opis i oszacowanie przedmiotu przetargu są opublikowane na stronie www.restrukturyzacjeupadlosciasd.com. Są również dostępne w kancelarii syndyka mieszczącej się pod adresem: Al. Jerozolimskie 125/127 lok. 608, tel. 22 333 73 53, e-mail: anzabesta@onet.pl. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 470.700,00 zł. Oferty sporządzone zgodnie z warunkami przetargu należy składać lub wysłać pocztą do dnia 6 października 2020 r. do kancelarii syndyka Al. Jerozolimskie 125/127 lok. 608, 00-872 Warszawa lub przesłać ofertę (w formie pliku PDF) pocztą elektroniczną na adres mailowy: anzabesta@onet. pl. W tym terminie należy także wpłacić wadium w wysokości 47.000,00 zł. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 8 października 2020 r., o godz. 1100, w kancelarii syndyka. Do udziału w przetargu zostaną dopuszczeni oferenci, którzy spełnią wszystkie wymogi określone w warunkach przetargu.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 184/2020 (6074) z dnia 21 września 2020 r. → Pozycja 48287
 • Dodano: 2020-09-21 21:22:39
 • Administrator

2020-09-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 46511. Muszkowska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 820/19. [BMSiG-46739/2020]

Syndyk masy upadłości Anny Muszkowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 820/19, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej, tj. prawa własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 32 o pow. użytkowej 104,80 m2 , składającego się z 5 pokoi, w tym 1 pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju, 2 łazienek z w.c., usytuowanego w budynku wielolokalowym, położonym w Warszawie, dzielnicy Białołęka, przy ul. Pasłęckiej 16c, udziału wynoszącego 10480/541230 części we współwłasności wszelkich części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz takiego samego udziału w prawie własności gruntu, na którym posadowiony jest budynek. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą za numerem WA3M/00443023/2. Warunki przetargu, opis i oszacowanie przedmiotu przetargu są opublikowane na stroniewww.restrukturyzacjeupadlosciasd.com. Są również dostępne w kancelarii syndyka mieszczącej się przy Al. Jerozolimskich 125/127 lok. 608 w Warszawie, tel. 22 333 73 53, e-mail: anzabesta@onet.pl. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 470.700,00 zł. Oferty sporządzone zgodnie z warunkami przetargu należy składać lub wysłać pocztą do dnia 6 października 2020 r. do kancelarii syndyka przy Al. Jerozolimskich 125/127 lok. 608, 02-017 Warszawa, lub przesłać ofertę (w formie pliku PDF) pocztą elektroniczną na adres mailowy: anzabesta@onet.pl. W tym terminie należy także wpłacić wadium w wysokości 50.000,00 zł. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 8 października 2020 r., o godz. 1100, w kancelarii syndyka. Do udziału w przetargu zostaną dopuszczeni oferenci, którzy spełnią wszystkie wymogi określone w warunkach przetargu.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46511
 • Dodano: 2020-09-14 20:16:11
 • Administrator

2020-06-10 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 26746. Muszkowska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUP 820/19 [BMSiG-26540/2020]

Syndyk masy upadłości Anny Muszkowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 820/19, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej, tj. prawa własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 32, o pow. użytkowej 104,80 m2 , składającego się z 5 pokoi, w tym 1 pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju, 2 łazienek z w.c., usytuowanego w budynku wielo-lokalowym położonym w Warszawie, dzielnicy Białołęka przy ul. Pasłęckiej 16c, udziału wynoszącego 10480/541230 części we współwłasności wszelkich części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz takiego samego udziału w prawie własności gruntu, na którym posadowiony jest budynek. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą pod numerem WA3M/00443023/2. Warunki przetargu, opis i oszacowanie przedmiotu przetargu są opublikowane na stronie www.restrukturyzacjeupadlosciasd.com. Są również dostępne w kancelarii syndyka mieszczącej się przy ulicy Chłodnej 64 lok. 104, tel. 22 333 73 53, e-mail: anzabesta@onet.pl. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 523.700,00 zł. Oferty sporządzone zgodnie z warunkami przetargu należy składać lub wysłać pocztą do dnia 29 czerwca 2020 r. do kancelarii syndyka: ul. Chłodna 64 lok. 104, 00-872 Warszawa, lub przesłać ofertę (w formie pliku PDF) pocztą elektroniczną na adres mailowy: anzabesta@onet.pl. W tym terminie należy także wpłacić wadium w wysokości 50.000,00 zł. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 1 lipca 2020 r., o godz. 1100, w kancelarii syndyka. Do udziału w przetargu zostaną dopuszczeni oferenci, którzy spełnią wszystkie wymogi określone w warunkach przetargu.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 112/2020 (6002) z dnia 10 czerwca 2020 r. → Pozycja 26746
 • Dodano: 2020-06-10 15:25:28
 • Administrator

2020-05-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 21352. Muszkowska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 820/19. [BMSiG-20961/2020]

1. Syndyk masy upadłości Anny Muszkowskiej w upadłości, sygn. akt postępowania upadłościowego XVIII GUp 820/19, ogłasza przetarg/aukcję nieruchomości lokalowej, tj. prawa własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 32, o pow. użytkowej 104,80 m2 , składającego się z 5 pokoi, w tym 1 pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju, 2 łazienek z w.c., usytuowanego w budynku wielo-lokalowym położonym w Warszawie, dzielnicy Białołęka przy ul. Pasłęckiej 16C, udział wynoszący 10480/541230 części we współwłasności wszelkich części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz taki sam udział w prawie własności gruntu, na którym posadowiony jest budynek. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą pod numerem WA3M/00443023/2, wchodzące w skład masy upadłości Anny Muszkowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
2. Z dokumentacją przedmiotu przetargu/aukcji można zapoznać się w kancelarii syndyka znajdującej się pod adresem: ul. Chłodna 64 lok. 104, 00-872 Warszawa lub w Internecie na stronie https://restrukturyzacjeupadlosciasd.com.
3. Cena wywoławcza sprzedaży przedmiotu sprzedaży wynosi 523.700,00 zł brutto (słownie: pięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset złotych).
4. Zainteresowani kupnem przedmiotu sprzedaży winni złożyć oferty w kancelarii syndyka: ul. Chłodna 64 lok. 104, 00-872 Warszawa, wysłać pocztą na adres kancelarii: ul. Chłodna 64 lok. 104 lub przesłać ofertę (w formie pliku PDF) pocztą elektroniczną na adres mailowy: anzabesta@onet.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2020 r. oraz wpłacić wadium w wysokości 50.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 25 1160 2202 0000 0000 7617 9886, w terminie jak wyżej (decyduje data wpływu).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 092/2020 (5982) z dnia 13 maja 2020 r. → Pozycja 21352
 • Dodano: 2020-05-13 16:45:29
 • Administrator

2020-03-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 12102. Muszkowska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 820/19. [BMSiG-11694/2020]

Syndyk masy upadłości Anny Muszkowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 820/19, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej, tj. prawa własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 32, o pow. użytkowej 104,80 m2 , składającego się z 5 pokoi, w tym 1 pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju, 2 łazienek z w.c., usytuowanego w budynku wielolokalowym położonym w Warszawie, dzielnicy Białołęka, przy ul. Pasłęckiej 16C, udziału wynoszącego 10480/541230 części we współwłasności wszelkich części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz takiego samego udziału w prawie własności gruntu, na którym posadowiony jest budynek. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą pod numerem WA3M/00443023/2. Warunki przetargu, opis i oszacowanie przedmiotu przetargu są opublikowane na stronie www.restrukturyzacjeupadlosciasd.com. Są również dostępne w kancelarii syndyka mieszczącej się przy ulicy Chłodnej 64 lok. 104, tel. 22 333 73 53, e-mail: anzabesta@onet.pl. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 523.700,00 zł. Oferty sporządzone zgodnie z warunkami przetargu należy składać lub wysłać pocztą do dnia 8 kwietnia 2020 r. do kancelarii syndyka ul. Chłodna 64 lok. 104, 00-872 Warszawa, lub przesłać ofertę (w formie pliku PDF) pocztą elektroniczną na adres mailowy: anzabesta@onet.pl. W tym terminie należy także wpłacić wadium w wysokości 50.000,00 zł. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2020 r., o godz. 1100, w kancelarii syndyka. Do udziału w przetargu zostaną dopuszczeni oferenci, którzy spełnią wszystkie wymogi określone w warunkach przetargu.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 044/2020 (5934) z dnia 04 marca 2020 r. → Pozycja 12102
 • Dodano: 2020-03-04 20:02:26
 • Administrator

2020-02-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 8525. Muszkowska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1239/19. [BMSiG-7846/2020]

Syndyk masy upadłości informuje, że w postępowaniu upadłościowym Anny Muszkowskiej (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, sygn. akt XVIII GUp 1239/19, ukończono i przekazano Sędziemu komisarzowi w dniu 29 stycznia 2020 r. operat szacunkowy (opis i oszacowanie) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. uż. 104,80 m², położonego w Warszawie przy ul. Pasłęckiej 16c lok. 32, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr WA3M/00443023//2, który każdy zainteresowany może oglądać w czytelni Sądu. Zarzuty na opis i oszacowanie można złożyć do Sędziego komisarza w terminie siedmiu dni od daty obwieszczenia (art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 032/2020 (5922) z dnia 17 lutego 2020 r. → Pozycja 8525
 • Dodano: 2020-02-17 18:10:04
 • Administrator

2019-11-07 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 57458. Muszkowska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 820/19. [BMSiG-57252/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 października 2019 r., sygn. akt XVIII GU 820/19, postanawił:
I. ogłosić upadłość Anny Muszkowskiej zamieszkałej w Warszawie przy ul. Strumykowej 40d m. 27 (kod pocztowy: 03-138), PESEL 75063008825;
II. określić, że Anna Muszkowska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Anity Steller-Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 266);
VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 216/2019 (5855) z dnia 07 listopada 2019 r. → Pozycja 57458
 • Dodano: 2019-11-07 11:30:02
 • Administrator

2019-10-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 57458. Muszkowska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 820/19. [BMSiG-57252/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 października 2019 r., sygn. akt XVIII GU 820/19, postanawił:
I. ogłosić upadłość Anny Muszkowskiej zamieszkałej w Warszawie przy ul. Strumykowej 40d m. 27 (kod pocztowy: 03-138), PESEL 75063008825;
II. określić, że Anna Muszkowska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Anity Steller-Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 266);
VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 216/2019 (5855) z dnia 07 listopada 2019 r. → Pozycja 57458
 • Dodano: 2019-11-07 11:29:58
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK