Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęNadybał Patrycja w upadłości likwidacyjnej (Busko-Zdrój)

Dane Upadłego

 • Upadły: Nadybał Patrycja
 • Adres: , Busko-Zdrój
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • PESEL: 88111603785,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kielcach
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce
 • Województwo:Świętokrzyskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 331/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 366/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-10-16
 • Sędzia Komisarz: SSR Iwona Różewicz

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Justyna Marzena Skrzeszewska
 • Numer licencji: 600
 • Adres: Warszawska 30/20, 25-312 Kielce
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • Telefon: 668 199 917

2020-03-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 16029. Nadybał Patrycja. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 331/19. [BMSiG-15505/2020]

Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 24 lutego 2020 r. złożona przez syndyka nieprowadzącej działalności gospodarczej Patrycji Nadybał, nr PESEL 88111603785, lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 331/19). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów, Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 057/2020 (5947) z dnia 23 marca 2020 r. → Pozycja 16029

Dodano: 2020-03-23 09:17:05 przez Administrator

2019-11-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 57155. Nadybał Patrycja. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 366/19, V GUp 331/19. [BMSiG-56886/2019]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 16 października 2019 roku: - ogłosił upadłość dłużnika Patrycji Nadybał, nr PESEL 88111603785, zamieszkałej w Busku-Zdroju, os. Świerczewskiego 7 m. 1; - określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; - Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Iwony Róziewicz, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz syndyka masy upadłości w osobie Justyny Skrzeszewskiej posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 600; - wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - stwierdził, że wszczęte postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postepowania upadłościowego (Dz. Urz. WE. L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu orazwyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 331/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 215/2019 (5854) z dnia 06 listopada 2019 r. → Pozycja 57155

Dodano: 2019-11-06 14:05:19 przez Administrator

2019-10-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 57155. Nadybał Patrycja. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 366/19, V GUp 331/19. [BMSiG-56886/2019]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 16 października 2019 roku: - ogłosił upadłość dłużnika Patrycji Nadybał, nr PESEL 88111603785, zamieszkałej w Busku-Zdroju, os. Świerczewskiego 7 m. 1; - określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; - Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Iwony Róziewicz, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz syndyka masy upadłości w osobie Justyny Skrzeszewskiej posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 600; - wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - stwierdził, że wszczęte postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postepowania upadłościowego (Dz. Urz. WE. L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu orazwyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 331/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 215/2019 (5854) z dnia 06 listopada 2019 r. → Pozycja 57155

Dodano: 2019-11-06 14:05:16 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK