Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęNiemczewska Barbara w upadłości likwidacyjnej (Poznań)

Dane Upadłego

 • Upadły: Niemczewska Barbara
 • Adres: , Poznań
 • Województwo: Wielkopolskie
 • PESEL: 65042106745,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XI GUp 348/20/WS
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XI GU 696/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-07-17
 • Sędzia Komisarz: ASR Wojciech Stanke

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Piotr Mieczysław Długopolski
 • Numer licencji: 387
 • Adres: Baśniowa 12, 71-804 Szczecin
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Telefon: 509 525 408

2020-07-29 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37419. Niemczewska Barbara. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 696/20, XI GUp 348/20/WS. [BMSiG-37700/2020]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 lipca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 696/20 ogłosił upadłość dłużnika Barbary Niemczewskiej (PESEL 65042106745), zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 348/20/WS. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie ASR Wojciecha Stanke. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Piotra Długopolskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 387). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym syndykowi na adres: Biuro Syndyka, ul. św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie przewidzianym w art. 4911 ust. 1 p.u. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37419

Dodano: 2020-07-29 09:53:16 przez Administrator

2020-07-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37419. Niemczewska Barbara. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 696/20, XI GUp 348/20/WS. [BMSiG-37700/2020]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 lipca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 696/20 ogłosił upadłość dłużnika Barbary Niemczewskiej (PESEL 65042106745), zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 348/20/WS. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie ASR Wojciecha Stanke. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Piotra Długopolskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 387). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym syndykowi na adres: Biuro Syndyka, ul. św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie przewidzianym w art. 4911 ust. 1 p.u. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37419

Dodano: 2020-07-29 09:53:13 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK