Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęNiemczyk Krzysztof w upadłości likwidacyjnej (Komprachcice)

Dane Upadłego

 • Upadły: Niemczyk Krzysztof
 • Adres: , Komprachcice
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 78031018651,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Opolu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa
 • Adres: ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole
 • Województwo:Opolskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 42/19 of
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 299/18 of
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-03-15
 • Sędzia Komisarz: SSR Liliana Krukowska

Dane Syndyka

2019-08-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42717. Niemczyk Krzysztof. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 42/19 of. [BMSiG-42643/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Niemczyka, zamieszkałego: 46-070 Komprachcice, ul. Ochodzka 29, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 42/19 of, zawiadamia, że dnia 8 sierpnia 2019 roku syndyk masy upadłości złożył uzupełnienie listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w Sądzie Rejonowym w Opolu, ul. Ozimska 60a. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia, na podstawie art. 256 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 roku, poz. 233), można złożyć sprzeciw spełniający wymogi art. 257 i 258 przywołanej ustawy.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 159/2019 (5798) z dnia 19 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42717

Dodano: 2019-08-19 09:51:48 przez Administrator

2019-06-10 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 30496. Niemczyk Krzysztof. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 42/19/of. [BMSiG-30002/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Niemczyka, zamieszkałego46-070 Komprachcice, ul. Ochodzka 29, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 42/19 of, zawiadamia, że dnia 4 czerwca 2019 roku Syndyk masy upadłości złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Sądzie Rejonowym w Opolu, ul. Ozimska 60a. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia, na podstawie art. 256 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 roku, poz. 233), można złożyć sprzeciw spełniający wymogi art. 257 i 258 przywołanej ustawy.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 111/2019 (5750) z dnia 10 czerwca 2019 r. → Pozycja 30496

Dodano: 2019-06-10 10:58:51 przez Administrator

2019-04-02 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17241. Niemczyk Krzysztof. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 299/18 of, V GUp 42/19 of. [BMSiG-16831/2019]

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 marca 2019 roku, w sprawie o sygnaturze akt postępowania V GU 299/18 of, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Krzysztofa Niemczyk, PESEL 78031018651, zamieszkały: ul. Ochodzka 29, Komprachcice (46-070), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej i syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Langer, numer licencji 1080. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Zgłoszenie wierzytelności winno być przesłane w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a, z podaniem sygnatury akt V GUp 42/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 65/2019 (5704) z dnia 02 kwietnia 2019 r. → Pozycja 17241

Dodano: 2019-04-02 12:03:01 przez Administrator

2019-03-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17241. Niemczyk Krzysztof. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 299/18 of, V GUp 42/19 of. [BMSiG-16831/2019]

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 marca 2019 roku, w sprawie o sygnaturze akt postępowania V GU 299/18 of, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Krzysztofa Niemczyk, PESEL 78031018651, zamieszkały: ul. Ochodzka 29, Komprachcice (46-070), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej i syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Langer, numer licencji 1080. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Zgłoszenie wierzytelności winno być przesłane w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a, z podaniem sygnatury akt V GUp 42/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 65/2019 (5704) z dnia 02 kwietnia 2019 r. → Pozycja 17241

Dodano: 2019-04-02 12:02:57 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK