Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęNiepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej WOJ-MED Bogusława Wojtanis w restrukturyzacji (Korsze)

Dane Upadłego

 • Upadły: Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej WOJ-MED Bogusława Wojtanis
 • Adres: Reymonta 2, 11-430 Korsze
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • PESEL: 60053115506,     NIP: 7421338929,     Regon:519613086

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Olsztynie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Artleryjska 3c, 10-165 Olsztyn
 • Województwo:Warmińsko-mazurskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GRs 4/17
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GR 20/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-10-06
 • Sędzia Komisarz: SSR Witold Marwega

Dane Doradcy Restrukturyzacyjnego

 • Imię i nazwisko: Jerzy Chodor
 • Numer licencji: 654
 • Adres: Głowackiego 28/607, 10-448 Olsztyn
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • Telefon: 609 689 966

2019-09-18 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 48132. Wojtanis Bogusława prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej WOJ-MED w Korszach. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRs 4/17. [BMSiG-47948/2019]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C w Olsztynie zawiadamia, iż w związku uprawomocnieniem się postanowienia o zatwierdzeniu układu postępowanie restrukturyzacyjne wobec Bogusławy Wojtanis prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej „WOJ-MED” w Korszach (sygn. akt V GRs 4/17) zostało zakończone z dniem 27.08.2019 r. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ zawarty w postępowaniu restrukturyzacyjnym Bogusławy Wojtanis prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej „WOJ-MED” w Korszach (sygn. akt V GRs 4/17), tj. z dniem 27.08.2019 r., zarządca Jerzy Chodor obejmuje funkcję nadzorcy wykonania układu.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 181/2019 (5820) z dnia 18 września 2019 r. → Pozycja 48132

Dodano: 2019-09-19 20:49:35 przez Administrator

2019-08-12 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 41882. Wojtanis Bogusława prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej „WOJ-MED” w Korszach. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRs 4/17. [BMSiG-41832/2019]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Bogusławy Wojtanis prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej „WOJ-MED” w Korszach (sygn. akt V GRs 4/17) postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2019 r. zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 25 kwietnia 2019 r. pomiędzy dłużnikiem Bogusławą Wojtanis prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej „WOJ-MED” w Korszach a wierzycielami. Pouczenie Na podstawie art. 164 ust. 5 w zw. z art. 165 ust. 7 w zw. z art. 199 Prawa restrukturyzacyjnego na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni. W przypadkach przewidzianych w ustawie obwieszczenia dokonuje się w Rejestrze. W przypadku gdy od dnia obwieszczenia biegnie termin do wniesienia środka zaskarżenia, obwieszczeniu podlega także informacja o sposobie i terminie jego wniesienia.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 155/2019 (5794) z dnia 12 sierpnia 2019 r. → Pozycja 41882

Dodano: 2019-08-12 21:48:04 przez Administrator

2019-07-09 Inne

Poz. 35807. Wojtanis Bogusława prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej WOJ-MED w Korszach. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRs 4/17. [BMSiG-35354/2019]

Na podstawie art. 164 ust. 4 Prawa restrukturyzacyjnego Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż w postępowaniu sanacyjnym Bogusławy Wojtanis - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej „WOJ-MED” w Korszach przy ul. Władysława Reymonta 2 (V GRs 4/17); wyznaczono termin rozprawy w celu rozpoznania układu. Rozprawa odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2019 r., godz. 1330, sala 119, w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 131/2019 (5770) z dnia 09 lipca 2019 r. → Pozycja 35807

Dodano: 2019-07-10 08:39:33 przez Administrator

2019-05-09 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 23842. Wojtanis Bogusława prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „NZ POZ WOJ-MED” w Korszach. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRs 4/17. [BMSiG-23318/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Bogusławy Wojtanis prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „NZ POZ WOJ-MED” w Korszach (sygn. akt V GRs 4/17) podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2019 r. stwierdził przyjęcie układu na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 25 kwietnia 2019 r. na podstawie art. 119 ust. 3 Pr. Rest.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 89/2019 (5728) z dnia 09 maja 2019 r. → Pozycja 23842

Dodano: 2019-05-10 18:09:38 przez Administrator

2018-12-10 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 55216. Wojtanis Bogusława prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej „WOJ-MED” w Korszach. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRs 4/17. [BMSiG-54532/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym Bogusławy Wojtanis prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej „WOJ- -MED” w Korszach (sygn. akt V GRs 4/17) podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. zatwierdził skorygowany uzupełniający spis wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 238/2018 (5626) z dnia 10 grudnia 2018 r. → Pozycja 55216

Dodano: 2018-12-11 07:53:06 przez Administrator

2018-11-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 49893. Wojtanis Bogusława prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej WOJ-MED w Korszach. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRs 4/17. [BMSiG-49345/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym Bogusławy Wojtanis prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej „WOJ- -MED” w Korszach (sygn. akt. V GRs 4/17) podaje do publicznej wiadomości,że dnia 5 listopada 2018 r. zarządca złożył do akt skorygowany uzupełniający spis wierzytelności - w zakresie wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie Inspektorat w Kętrzynie. Spis wierzytelności został wyłożony w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie, przy ul. Artyleryjskiej 3C, pokój 109 (tel. 89 676-03-03). Dłużnik może zgłosić zastrzeżenie co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Wierzytelność, co do której dłużnik zgłosił zastrzeżenia, stanowi wierzytelność sporną. W takim przypadku sędzia komisarz dokonuje odpowiednich zmian spisu wierzytelności oraz wierzytelności spornych (art. 89 i art. 90 Prawa restrukturyzacyjnego).

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 220/2018 (5608) z dnia 14 listopada 2018 r. → Pozycja 49893

Dodano: 2018-11-15 16:15:12 przez Administrator

2018-11-05 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 48427. Wojtanis Bogusława prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej WOJ-MED w Korszach. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRs 4/17. [BMSiG-48094/2018]

Sygn. akt GRs 4/17 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28 września 2018 r. Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym Bogusławy Wojtanis prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej „WOJ-MED” w Korszach:
I. zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem,
II. termin i miejsce zgromadzenia wierzycieli wyznaczył na dzień 6 grudnia 2018 r., godzina 1000, w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3c, sala numer 118,
III. określił, że głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzone zostanie pisemnie oraz ustnie.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 214/2018 (5602) z dnia 05 listopada 2018 r. → Pozycja 48427

Dodano: 2018-11-05 18:19:22 przez Administrator

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 40973. Wojtanis Bogusława prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej „WOJ-MED” w Korszach. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRs 4/17. [BMSiG-40739/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Bogusławy Wojtanis prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej „WOJ-MED” w Korszach (sygn. akt V GRs 4/17) podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 9 września 2018 r. zatwierdził spis wierzytelności wraz jego skorygowaniem i uzupełniający spis wierzytelności po terminie do wniesienia sprzeciwu.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40973

Dodano: 2018-09-21 12:56:09 przez Administrator

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 32022. Wojtanis Bogusława prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej „WOJ-MED” w Korszach. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrykturyzacyjnych, sygn. akt GRs 4/17. [BMSiG-31442/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym Bogusławy Wojtanis prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej „WOJ- -MED” w Korszach (sygn. akt V GRs 4/17) podaje do publicznej wiadomości, że nadzorca sądowy w dniu 3.07.2018 r. złożył skorygowany uzupełniający spis wierzytelności dłużnika. Spis wierzytelności został wyłożony w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Olsztynie, przy ul. Artyleryjskiej 3C, pok. 109, tel. (89) 676-03-03. Dłużnik może zgłosić zastrzeżenie co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Wierzytelność, co do której dłużnik zgłosił zastrzeżenia, stanowi wierzytelność sporną. W takim przypadku sędzia komisarz dokonuje odpowiednich zmian spisu wierzytelności oraz wierzytelności spornych (art. 89 i art. 90 Prawa restrukturyzacyjnego).

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 32022

Dodano: 2018-07-19 15:54:25 przez Administrator

2018-07-06 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 29938. Wojtanis Bogusława prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej WOJ-MED w Korszach. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upałościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRs 4/17. [BMSiG-29435/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym Bogusławy Wojtanis prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej „WOJ-MED” w Korszach (sygn. akt V GRs 4/17) podaje do publicznej wiadomości, że nadzorca sądowy w dniu 5.06.2018 r. złożył uzupełniający spis wierzytelności dłużnika. Spis wierzytelności został wyłożony w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pok. 109, tel. (89) 676-03-03. Dłużnik może zgłosić zastrzeżenie co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Wierzytelność co do której dłużnik zgłosił zastrzeżenia, stanowi wierzytelność sporną. W takim przypadku sędzia komisarz dokonuje odpowiednich zmian spisu wierzytelności oraz wierzytelności spornych (art. 89 i art. 90 Prawa restrukturyzacyjnego).

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 130/2018 (5518) z dnia 06 lipca 2018 r. → Pozycja 29938

Dodano: 2018-07-09 06:51:30 przez Administrator

2017-12-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 48577. Wojtanis Bogusława prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej WOJ-MED w Korszach, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRs 4/17. [BMSiG-48540/2017]

Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Bogusławy Wojtanis prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej WOJ-MED” w Korszach (sygn. akt V GRs 4/17) podaje do publicznej wiadomości, że zarządca sporządził i przekazał w dniu 7 grudnia 2017 r. sędziemu komisarzowi spis wierzytelności. Spis wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjskiej 3C, pok. 109, tel. 89 676-03-03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uczestnicy postępowania mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności, lub co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje dłużnikowi, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 249/2017 (5386) z dnia 27 grudnia 2017 r. → Pozycja 48577

Dodano: 2017-12-28 08:59:29 przez Administrator

2017-10-18 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 38985. Wojtanis Bogusława prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej WOJ-MED w Korszach. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadlościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GR 20/17, V GRs 4/17. [BMSiG-39124/2017]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 6 października 2017 r. (sygn. akt V GR 20/17):
1. otworzył postępowanie sanacyjne Bogusławy Wojtanis, PESEL 60053115506, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej WOJ-MED w Korszach przy ul. Władysława Reymonta 2,
2. pozostawił zarząd własny dłużnikowi w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu,
3. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Witolda Marwega oraz zarządcę w osobie Jerzego Chodora (numer licencji 654),
4. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z art. 236 i 237 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dnia od dnia obwieszczenia tego postanowienia, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie sanacyjne toczyć się będzie pod sygn. akt V GRs 4/17.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 202/2017 (5339) z dnia 18 października 2017 r. → Pozycja 38985

Dodano: 2017-10-18 22:11:30 przez Administrator

2017-10-06 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 38985. Wojtanis Bogusława prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej WOJ-MED w Korszach. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadlościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GR 20/17, V GRs 4/17. [BMSiG-39124/2017]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 6 października 2017 r. (sygn. akt V GR 20/17):
1. otworzył postępowanie sanacyjne Bogusławy Wojtanis, PESEL 60053115506, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej WOJ-MED w Korszach przy ul. Władysława Reymonta 2,
2. pozostawił zarząd własny dłużnikowi w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu,
3. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Witolda Marwega oraz zarządcę w osobie Jerzego Chodora (numer licencji 654),
4. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z art. 236 i 237 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dnia od dnia obwieszczenia tego postanowienia, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie sanacyjne toczyć się będzie pod sygn. akt V GRs 4/17.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 202/2017 (5339) z dnia 18 października 2017 r. → Pozycja 38985

Pliki do pobrania

Dodano: 2017-10-18 22:11:14 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK