Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęNiewiadomska Irena w upadłości likwidacyjnej (Częstochowa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Niewiadomska Irena
 • Adres: , Częstochowa
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 45011801541,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Częstochowie
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa
 • Województwo:Śląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 18/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 284/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-02-10
 • Sędzia Komisarz: SSR Ewa Drzewiecka

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Mirosław Piechowiak
 • Numer licencji: 1054
 • Adres: Powstańców Śląskich 137/302, 53-317 Wrocław
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Telefon: 694 568 778

2020-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 22467. Niewiadomska Irena. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 18/20. [BMSiG-22093/2020]

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 18/20, w postępowaniu upadłościowym Ireny Niewiadomskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu Sędziemu komisarzowi listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do:
1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności;
2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 098/2020 (5988) z dnia 21 maja 2020 r. → Pozycja 22467

Dodano: 2020-05-21 10:15:02 przez Administrator

2020-02-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8684. Niewiadomska Irena. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 284/19, VIII GUp 18/20. [BMSiG-8165/2020]

Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 10.02.2020 roku, sygn. akt VIII GU 284/19, ogłosił upadłość Ireny Niewiadomskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 45011801541, zamieszkałej: 42-207 Częstochowa, aleja Pokoju 15/17 m. 15. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Mirosława Piechowiaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1054. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 18/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 033/2020 (5923) z dnia 18 lutego 2020 r. → Pozycja 8684

Dodano: 2020-02-18 10:22:07 przez Administrator

2020-02-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8684. Niewiadomska Irena. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 284/19, VIII GUp 18/20. [BMSiG-8165/2020]

Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 10.02.2020 roku, sygn. akt VIII GU 284/19, ogłosił upadłość Ireny Niewiadomskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 45011801541, zamieszkałej: 42-207 Częstochowa, aleja Pokoju 15/17 m. 15. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Mirosława Piechowiaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1054. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 18/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 033/2020 (5923) z dnia 18 lutego 2020 r. → Pozycja 8684

Dodano: 2020-02-18 10:22:04 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK