Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęNikołajuk Tomasz w upadłości likwidacyjnej (Bielsk Podlaski)

Dane Upadłego

 • Upadły: Nikołajuk Tomasz
 • Adres: , Bielsk Podlaski
 • Województwo: Podlaskie
 • PESEL: 90051006759,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
 • Województwo:Podlaskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 187/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 225/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-09-24
 • Sędzia Komisarz: SSR Wojciech Orzela

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Józef Gliński
 • Numer licencji: 100
 • Adres: Bombla 34, 16-140 Korycin
 • Województwo: Podlaskie
 • Telefon: 668 167 601

2020-02-27 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 10739. Nikołajuk Tomasz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 187/19. [BMSiG-10296/2020]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Tomasza Nikołajuka, nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt VIII GUp 187/19, 19 lutego 2020 roku postanowiono:
1. na podstawie art. 170 ust. 4 Prawa upadłościowego stwierdzić wygaśnięcie funkcji zmarłego w dniu 5 lutego 2020 r. syndyka Stanisława Mirosława Kamińskiego,
2. wyznaczyć Józefa Glińskiego (nr licencji 100) do pełnienia funkcji syndyka w miejsce Stanisława Mirosława Kamińskiego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10739

Dodano: 2020-02-27 18:02:34 przez Administrator

2019-10-08 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 51688. Nikołajuk Tomasz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 225/19, VIII GUp 187/19. [BMSiG-51659/2019]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 225/19 postanowieniem z dnia 24 września 2019 r., postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Tomasza Nikołajuka, zam.: ul. Adama Kazanowskiego 10 m. 35, 17-100 Bielsk Podlaski, PESEL 90051006759, nieprowadzącego działalności gospodarczej;
2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi;
3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Wojciecha Orzela, a na syndyka masy upadłości Stanisława Kamińskiego (nr licencji 198);
5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w dwóch egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VIII GUp 187/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 195/2019 (5834) z dnia 08 października 2019 r. → Pozycja 51688

Dodano: 2019-10-08 09:50:51 przez Administrator

2019-09-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 51688. Nikołajuk Tomasz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 225/19, VIII GUp 187/19. [BMSiG-51659/2019]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 225/19 postanowieniem z dnia 24 września 2019 r., postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Tomasza Nikołajuka, zam.: ul. Adama Kazanowskiego 10 m. 35, 17-100 Bielsk Podlaski, PESEL 90051006759, nieprowadzącego działalności gospodarczej;
2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi;
3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Wojciecha Orzela, a na syndyka masy upadłości Stanisława Kamińskiego (nr licencji 198);
5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w dwóch egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VIII GUp 187/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 195/2019 (5834) z dnia 08 października 2019 r. → Pozycja 51688

Dodano: 2019-10-08 09:50:47 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK