Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję(Nitkiewicz) Kołtun Beata PAULAINVEST PL w upadłości likwidacyjnej (Lublin)

Dane Upadłego

 • Upadły: (Nitkiewicz) Kołtun Beata PAULAINVEST PL
 • Adres: Wolska 11/314, 20-411 Lublin
 • Województwo: Lubelskie
 • PESEL: 72032301765,     NIP: 7121807716,     Regon:432328128

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: IX GUp 70/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: IX GU 92/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-05-18
 • Sędzia Komisarz: SSR Joanna Koryl-Oleszko

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Adamina Partycka-Skrzypek
 • Numer licencji: 777
 • Adres: Narutowicza 49/4, 20-016 Lublin
 • Województwo: Lubelskie
 • Telefon: 604 056 673

2019-12-02 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62014. Kołtun Beata Anna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kołtun Beata Paulainvest PL w Lublinie. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 70/18. [BMSiG-61951/2019]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 22 października 2019 r. syndyk masy upadłości Beaty Anny Kołtun (obecnie Nitkiewicz) prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Kołtun Beata Paulainvest PL w Lublinie (sygn. akt IX GUp 70/18) złożył sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami i oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62014

Dodano: 2019-12-02 13:38:37 przez Administrator

2019-04-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20896. Kołtun Beata Anna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kołtun Beata Paulainvest PL w Lublinie. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 70/18. [BMSiG-20324/2019]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 31 stycznia 2019 r. syndyk masy upadłości Beaty Anny Kołtun (obecnie Nitkiewicz), prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Paulainvest PL w Lublinie (sygn. akt IX GUp 70/18) złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności uzupełnioną w dniu 7 marca 2019 roku, którą można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 18, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 78/2019 (5717) z dnia 19 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20896

Dodano: 2019-04-19 11:29:00 przez Administrator

2018-12-06 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 54480. Kołtun Beata Anna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Beata Kołtun Paulainvest PL w Lublinie. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 70/18. [BMSiG-54119/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Beaty Kołtun (obecnie Nitkiewicz) prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Beata Kołtun Paulainvest PL w Lublinie (sygn. akt IX GUp 70/18) zostały sporządzone i złożone do akt sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdnik, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, operaty szacunkowe majątku wchodzącego w skład masy upadłości, dotyczące określenia wartości majątku wchodzącego w skład masy upadłości, w tym nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 31 znajdujący się w budynku wielorodzinnym przy ul. Szafirowej nr 13 w Lublinie o powierzchni użytkowej 56,49 m2 wraz z piwnicą o powierzchni 3,03 m2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 5952/329300, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą pod numerem LU1I/00228265/1, a także nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 60 znajdujący się w budynku wielorodzinnym przy ul. Rycerskiej 5 w Lublinie, o powierzchni użytkowej 48,00 m2 wraz z piwnicą o powierzchni 3,79 m2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 5179/957607, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy Lublin-Zachód, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą pod numerem LU1I/00293206/2. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o ich ukończeniu.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 236/2018 (5624) z dnia 06 grudnia 2018 r. → Pozycja 54480

Dodano: 2018-12-06 21:41:41 przez Administrator

2018-10-02 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42703. Kołtun Beata Anna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kołtun Beata Paulainvest PL w Lublinie. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 92/18. [BMSiG-42650/2018]

Postanowieniem z dnia 18 maja 2018 r., sygn. akt IX GU 92/18, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Beaty Anny Kołtun prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Kołtun Beata Paulainvest PL, ul. Rycerska 5/60, 20-552 Lublin, PESEL 72032301765; Sąd uznał postępowanie upadłościowe Beaty Anny Kołtun prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Kołtun Beata Paulainvest PL w Lublinie za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ustawy Prawo upadłościowe oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego [Dz. U. UE. L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.]; wezwał wierzycieli upadłego Beaty Anny Kołtun prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Kołtun Beata Paulainvest PL w Lublinie, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Beaty Anny Kołtun prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Kołtun Beata Paulainvest PL w Lublinie, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Małgorzaty Kotuły, zastępcę sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Joanny Koryl-Oleszko oraz syndyka masy upadłości w osobie Adaminy Partyckiej-Skrzypek - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 777.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 191/2018 (5579) z dnia 02 października 2018 r. → Pozycja 42703

Dodano: 2018-10-02 21:58:04 przez Administrator

2018-05-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42703. Kołtun Beata Anna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kołtun Beata Paulainvest PL w Lublinie. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 92/18. [BMSiG-42650/2018]

Postanowieniem z dnia 18 maja 2018 r., sygn. akt IX GU 92/18, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Beaty Anny Kołtun prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Kołtun Beata Paulainvest PL, ul. Rycerska 5/60, 20-552 Lublin, PESEL 72032301765; Sąd uznał postępowanie upadłościowe Beaty Anny Kołtun prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Kołtun Beata Paulainvest PL w Lublinie za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ustawy Prawo upadłościowe oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego [Dz. U. UE. L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.]; wezwał wierzycieli upadłego Beaty Anny Kołtun prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Kołtun Beata Paulainvest PL w Lublinie, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Beaty Anny Kołtun prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Kołtun Beata Paulainvest PL w Lublinie, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Małgorzaty Kotuły, zastępcę sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Joanny Koryl-Oleszko oraz syndyka masy upadłości w osobie Adaminy Partyckiej-Skrzypek - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 777.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 191/2018 (5579) z dnia 02 października 2018 r. → Pozycja 42703

Pliki do pobrania

Dodano: 2018-10-02 21:57:33 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK