Nowatkowska Ewa w upadłości likwidacyjnej (Bydgoszcz)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Syndyk
 • Upadły: Nowatkowska Ewa
 • Adres: , Bydgoszcz
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 81091401846
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 • Wydział: XV Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Grudziądzka 45, 85-130 Bydgoszcz
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie
 • Sygnatura akt Upadłości: XV GU 64/20.
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XV GU 64/20.
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-07-09
 • Sędzia Komisarz: brak informacji
 • Imię i nazwisko: Maciej Grzelak
 • Numer licencji: 1381
 • Adres: Obrońców Bydgoszczy 12/1, 85-054 Bydgoszcz
 • Województwo:
 • Telefon: 605 370 273

2020-11-18 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 63992. Nowatkowska Ewa. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 280/20. [BMSiG-64990/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Nowatkowskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 280/20 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 13 października 2020 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w czytelni akt sądowych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 64A, po uprzednim zamówieniu akt i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nie odpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 225/2020 (6115) z dnia 18 listopada 2020 r. → Pozycja 63992
 • Dodano: 2020-11-18 17:23:30
 • Administrator

2020-07-28 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37146. Nowatkowska Ewa. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 64/20. [BMSiG-37160/2020]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 64/20, ogłosił upadłość dłużnika Ewy Nowatkowskiej, zamieszkałej w Bydgoszczy (numer PESEL 81091401846), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Macieja Grzelaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1381), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Toruńska 64A. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 145/2020 (6035) z dnia 28 lipca 2020 r. → Pozycja 37146
 • Dodano: 2020-07-28 13:07:41
 • Administrator

2020-07-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37146. Nowatkowska Ewa. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 64/20. [BMSiG-37160/2020]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 64/20, ogłosił upadłość dłużnika Ewy Nowatkowskiej, zamieszkałej w Bydgoszczy (numer PESEL 81091401846), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Macieja Grzelaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1381), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Toruńska 64A. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 145/2020 (6035) z dnia 28 lipca 2020 r. → Pozycja 37146
 • Dodano: 2020-07-28 13:07:36
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK