Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęNowmar - Małopolska Fabryka Okien Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Trzebinia)

Dane Upadłego

  • Upadły: Nowmar - Małopolska Fabryka Okien Sp. z o.o.
  • Adres: Ochronkowa 8/8, 32-540 Trzebinia
  • Województwo: Małopolskie
  • KRS: 0000302785,     NIP: 6282184898,     Regon:120664856

Dane Sądu

Dane Upadłości

  • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 6/11/S
  • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 186/10/S
  • Data ogłoszenia Upadłości: 2011-01-31
  • Sędzia Komisarz: SSR Grzegorz Dyrga

Dane Syndyka

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 30779. NOWMAR - MAŁOPOLSKA FABRYKA OKIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Trzebini. KRS 0000302785. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 kwietnia 2008 r., sygn. akt VIII GUp 6/11. [BMSiG-30378/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec NOWMAR - Małopolska Fabryka Okien spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Trzebini w upadłości likwidacyjnej, KRS 0000302785, z siedzibą: ul. Ochronkowa 8/8, 32-540 Trzebinia, sygn. akt VIII GUp 6/11, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości sędziemu komisarzowi, można zgłaszać sędziemu komisarzowi zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału funduszów masy upadłości.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30779

Dodano: 2019-06-12 11:15:38 przez Administrator

2011-09-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec NOWMAR Małopolskiej Fabryki Okien Spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością w Trzebini (sygn. akt VIII GUp 6/11/S) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i
przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sąd Rejonowego
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon K.
Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i
naprawczego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i
Gospodarczym" można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2011 → Numer 176/2011 (3789) z 12 września 2011 r. → Pozycja 11698

Dodano: 2014-11-27 22:09:18 przez Administrator

2011-02-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych,
podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 31 stycznia 2011 r., sygn. akt VIII GU 186/10/S, ogłoszono
upadłość NOWMAR Małopolskiej Fabryki Okien Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Trzebini, obejmującą likwidację majątku.
Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności do Sędziego komisarza do dnia 31 marca 2011 r. oraz
wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do
upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie do dnia 31 marca
2011 r., pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Grzegorza Dyrgę. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Dorotę Saczyńską-Włodarczyk.
Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. VIII GUp 6/11/S.

MSiG → Rocznik 2011 → Numer 34/2011 (3647) z 18 lutego 2011 r. → Pozycja 1986

Dodano: 2014-11-27 22:08:40 przez Administrator

2011-01-31 Ogłoszenie upadłości

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych,
podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 31 stycznia 2011 r., sygn. akt VIII GU 186/10/S, ogłoszono
upadłość NOWMAR Małopolskiej Fabryki Okien Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Trzebini, obejmującą likwidację majątku.
Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności do Sędziego komisarza do dnia 31 marca 2011 r. oraz
wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do
upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie do dnia 31 marca
2011 r., pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Grzegorza Dyrgę. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Dorotę Saczyńską-
Włodarczyk.
Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. VIII GUp 6/11/S.

Pliki do pobrania

Dodano: 2014-11-27 22:07:58 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK