Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęNowosińska Joanna w upadłości likwidacyjnej (Radom)

Dane Upadłego

 • Upadły: Nowosińska Joanna
 • Adres: , Radom
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 68020214089,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Radomiu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Warszawska 1, 26-600 Radom
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GU 176/19 of.
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 176/19 of.
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-02-05
 • Sędzia Komisarz: SSR Monika Podgórska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Andrzej Wojciech Kostka
 • Numer licencji: 388
 • Adres: mjr. J. Piwnika 1/50, 26-615 Radom
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 601 256 175

2020-02-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7486. Nowosińska Joanna. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 176/19 of. [BMSiG-7043/2020]

Postanowieniem z dnia 5 lutego 2020 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Joanny Nowosińskiej o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia:
I. ogłosić upadłość Joanny Nowosińskiej, zamieszkałej w Radomiu przy ul. Sadkowskiej 7/5, posługującej się numerem PESEL 68020214089, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej,
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
IV. wyznaczyć jako sędziego komisarza SSR Monikę Podgórską,
V. wyznaczyć jako syndyka Andrzeja Kostkę, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 388.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 029/2020 (5919) z dnia 12 lutego 2020 r. → Pozycja 7486

Dodano: 2020-02-12 10:02:08 przez Administrator

2020-02-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7486. Nowosińska Joanna. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 176/19 of. [BMSiG-7043/2020]

Postanowieniem z dnia 5 lutego 2020 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Joanny Nowosińskiej o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia:
I. ogłosić upadłość Joanny Nowosińskiej, zamieszkałej w Radomiu przy ul. Sadkowskiej 7/5, posługującej się numerem PESEL 68020214089, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej,
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
IV. wyznaczyć jako sędziego komisarza SSR Monikę Podgórską,
V. wyznaczyć jako syndyka Andrzeja Kostkę, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 388.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 029/2020 (5919) z dnia 12 lutego 2020 r. → Pozycja 7486

Dodano: 2020-02-12 10:02:04 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK