Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęNykaza Kazimierz w upadłości likwidacyjnej (Nowy Targ)

Dane Upadłego

 • Upadły: Nykaza Kazimierz
 • Adres: , Nowy Targ
 • Województwo: Małopolskie
 • PESEL: 71040602251,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 359/17
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 472/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-09-27
 • Sędzia Komisarz: SSR Elżbieta Brzozowska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Andrzej Gąsienica-Laskowy
 • Numer licencji: 546
 • Adres: Ustup 4, 34-500 Zakopane
 • Województwo: Małopolskie
 • Telefon: 604 601 207

2020-07-29 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności


Poz. 37470. Nykaza Kazimierz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 359/17. [BMSiG-37671/2020]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Kazimierza Nykazy, PESEL 71040602251, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 359/17, postanawia zatwierdzić uzupełniającą listę wierzytelności obwieszczoną na podstawie zarządzenia Sędziego komisarza z dnia 2.08.2019 r.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37470

Dodano: 2020-07-29 10:12:34 przez Administrator

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47484. Nykazy Kazimierz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 359/17. [BMSiG-47413/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Kazimierza Nykazy, PESEL 71040602251, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 359/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw 41, 42, 43, 44), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47484

Dodano: 2019-09-16 16:36:57 przez Administrator

2019-02-11 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 7508. Nykazy Kazimierz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 359/17. [BMSiG-6853/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Kazimierza Nykazy, PESEL 71040602251 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 359/17), ogłasza o sporządzeniu opisu i oszacowania nieruchomości objętych Księgą Wieczystą nr KI1A/00021977/8 oraz Księgą Wieczystą nr KR1S/00022193/6, oraz udziału w wielkości 1/6 w nieruchomości objętej Księgą Wieczystą nr KR1S/00031726/8. Ponadto poucza się o możliwości wniesienia zarzutów na opis i oszacowanie w terminie tygodniowym od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 29/2018 (5668) z dnia 11 lutego 2019 r. → Pozycja 7508

Dodano: 2019-02-11 17:20:30 przez Administrator

2018-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42027. Nykazy Kazimierz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 359/17. [BMSiG-41806/2018]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Kazimierza Nykazy, PESEL 71040602251 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 359/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 188/2018 (5576) z dnia 27 września 2018 r. → Pozycja 42027

Dodano: 2018-09-27 10:27:20 przez Administrator

2017-10-05 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37214. Nykaza Kazimierz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 472/17, VIII GUp 359/17. [BMSiG-37464/2017]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27.09.2017 r., sygn. akt VIII GU 472/17, ogłoszono upadłość dłużnika Kazimierza Nykazy (Nykaza) (PESEL 71040602251), zamieszkałego: ul. Składowa 10A, 34-400 Nowy Targ, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego Komisarza wyznaczono: SSR Elżbietę Brzozowską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Andrzeja Gąsienicę-Laskowego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 546. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 359/17.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 193/2017 (5330) z dnia 05 października 2017 r. → Pozycja 37214

Dodano: 2017-10-05 09:35:35 przez Administrator

2017-09-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37214. Nykaza Kazimierz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 472/17, VIII GUp 359/17. [BMSiG-37464/2017]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27.09.2017 r., sygn. akt VIII GU 472/17, ogłoszono upadłość dłużnika Kazimierza Nykazy (Nykaza) (PESEL 71040602251), zamieszkałego: ul. Składowa 10A, 34-400 Nowy Targ, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego Komisarza wyznaczono: SSR Elżbietę Brzozowską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Andrzeja Gąsienicę-Laskowego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 546. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 359/17.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 193/2017 (5330) z dnia 05 października 2017 r. → Pozycja 37214

Dodano: 2017-10-05 09:35:27 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK