Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęOchwat Małgorzata w upadłości likwidacyjnej (Świerzawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Ochwat Małgorzata
 • Adres: , Świerzawa
 • Województwo: Dolnośląskie
 • PESEL: 73080114969,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Legnicy
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica
 • Województwo:Dolnośląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 4/17
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 69/16
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-01-16
 • Sędzia Komisarz: SSR Grzegorz Pyziński

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Włodzimierz Janusz Amborski
 • Numer licencji: 247
 • Adres: Al. Partyzantów 3/8, 59-700 Bolesławiec
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Telefon: 503 125 338

2020-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 22468. Ochwat Małgorzata. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 4/17. [BMSiG-22074/2020]

Sędzia komisarz w postępowania upadłościowym Małgorzaty Ochwat, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: 59-540 Świerzawa, pl. Wolności 59/6, sygnatura akt V GUp 4/17, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 21 listopada 2019 r. uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych (art. 255 do 258 Pu).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 098/2020 (5988) z dnia 21 maja 2020 r. → Pozycja 22468

Dodano: 2020-05-21 10:15:18 przez Administrator

2018-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 41996. Ochwat Małgorzata. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 4/17. [BMSiG-42013/2018]

Sędzia komisarz w postępowania upadłościowym Małgorzaty Ochwat osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: 59-540 Świerzawa, pl. Wolności 59/6, sygnatura akt V GUp 4/17, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 12 czerwca 2018 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych, (art. 255 do 258 Pu).

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 188/2018 (5576) z dnia 27 września 2018 r. → Pozycja 41996

Dodano: 2018-09-27 10:08:17 przez Administrator

2017-02-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4187. Ochwat Małgorzata. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 69/16, V GUp 4/17. [BMSiG-3708/2017]

Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 stycznia 2017 r., sygn. akt V GU 69/16, została ogłoszona upadłość Małgorzaty Ochwat, zamieszkałej w miejscowości Świerzawa, PESEL 73080114969, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Grzegorza Pyzińskiego oraz syndyka w osobie Włodzimierza Amborskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z podaniem sygn. akt V GUp 4/17.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 25/2017 (5162) z dnia 06 lutego 2017 r. → Pozycja 4187

Dodano: 2017-02-08 07:38:11 przez Administrator

2017-01-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4187. Ochwat Małgorzata. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 69/16, V GUp 4/17. [BMSiG-3708/2017]

Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 stycznia 2017 r., sygn. akt V GU 69/16, została ogłoszona upadłość Małgorzaty Ochwat, zamieszkałej w miejscowości Świerzawa, PESEL 73080114969, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Grzegorza Pyzińskiego oraz syndyka w osobie Włodzimierza Amborskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z podaniem sygn. akt V GUp 4/17.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 25/2017 (5162) z dnia 06 lutego 2017 r. → Pozycja 4187

Dodano: 2017-02-08 07:38:04 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK