Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęOlczak Maria w upadłości likwidacyjnej (Płock)

Dane Upadłego

 • Upadły: Olczak Maria
 • Adres: , Płock
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 56061606420,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Płocku
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Tumska 4B, 09-404 Płock
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 186/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 264/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-11-19
 • Sędzia Komisarz: SSR Małgorzata Olszewska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Waldemar Podel
 • Numer licencji: 1335
 • Adres: Kolegialna 34, 09-402 Płock
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 602 787 019

2020-05-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 22273. Olczak Maria. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 186/19. [BMSiG-21811/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marii Olczak (PESEL 56061606420) w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 186/19, syndyk w dniu 16.03.2020 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, ul. Tumska 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 097/2020 (5987) z dnia 20 maja 2020 r. → Pozycja 22273

Dodano: 2020-05-20 10:25:07 przez Administrator

2020-03-06 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 12676. Olczak Maria. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 186/19. [BMSiG-12179/2020]

W postępowaniu upadłościowym Marii Olczak, PESEL 56061606420, ukończony został opis i oszacowanie lokalu mieszkalnego nr 24, o powierzchni 20,00 m2 , położonego w Płocku przy ul. J. Słowackiego 2, wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą o powierzchni 2,25 m2 , dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00084611/3. Zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości wnosi się do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 046/2020 (5936) z dnia 06 marca 2020 r. → Pozycja 12676

Dodano: 2020-03-06 22:58:32 przez Administrator

2019-11-29 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 61658. Olczak Maria. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 264/19, V GUp 186/19. [BMSiG-61416/2019]

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 264/19 postanowieniem z dnia 19 listopada 2019 roku ogłosił upadłość dłużniczki Marii Olczak (PESEL: 56061606420), zamieszkałej pod adresem: ul. Juliusza Słowackiego 2/24, 09-400 Płock, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 186/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w wyznaczonym terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Olszewskiej oraz syndyka w osobie Waldemara Podla (nr licencji 1335). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 231/2019 (5870) z dnia 29 listopada 2019 r. → Pozycja 61658

Dodano: 2019-11-29 10:59:44 przez Administrator

2019-11-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 61658. Olczak Maria. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 264/19, V GUp 186/19. [BMSiG-61416/2019]

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 264/19 postanowieniem z dnia 19 listopada 2019 roku ogłosił upadłość dłużniczki Marii Olczak (PESEL: 56061606420), zamieszkałej pod adresem: ul. Juliusza Słowackiego 2/24, 09-400 Płock, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 186/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w wyznaczonym terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Olszewskiej oraz syndyka w osobie Waldemara Podla (nr licencji 1335). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 231/2019 (5870) z dnia 29 listopada 2019 r. → Pozycja 61658

Dodano: 2019-11-29 10:59:40 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK