OMEGA-Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o.

OMEGA-Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Lublin)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Zarządca sądowy

Dane Upadłego

 • Upadły: OMEGA-Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o.
 • Adres: Głuska 86, 20-380 Lublin
 • Województwo: Lubelskie
 • KRS: 0000026087
 • NIP: 9462320821
 • Regon:432290199

Dane Sądu

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: IX GRp 4/18
 • Data wszczęcia postępowania: 2018-05-25
 • Sędzia Komisarz: SSR Joanna Koryl-Oleszko

Zarządca sądowy

 • Imię i nazwisko: Marcin Sebastian Komadowski
 • Numer licencji: 77
 • Adres: ul. Budowlana 50 lok. 205, 20-469 Lublin
 • Województwo: Lubelskie
 • Telefon: 512 484 340

2022-05-11 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 25161. „OMEGA-NOWOCZESNE MATERIAŁY BUDOWLANE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000026087. SĄD REJONOWY LUBLIN- -WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lipca 2001 r., sygn. akt IX GRp 4/18. [BMSiG-24619/2022]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku zawiadamia, że nadzorca wykonania układu w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt IX GRp 4/18 dotyczącej Omega-Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. w Lublinie w dniu 11 kwietnia 2022 r. złożył do akt sprawozdanie w trybie art. 171 ust. 3 ustawy Prawo restrukturyzacyjnego dotyczące wykonywania plany restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu przez dłużnika w I kwartale 2022 r.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25161
 • Dodano: 2022-05-11 19:34:11
 • Administrator

2022-01-27 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 4743. „OMEGA-NOWOCZESNE MATERIAŁY BUDOWLANE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000026087. SĄD REJONOWY LUBLIN- -WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lipca 2001 r., sygn. akt IX GRp 4/18. [BMSiG-3915/2022]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku zawiadamia, że nadzorca wykonania układu w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt IX GRp 4/18 dotyczącej Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. w Lublinie w dniu 5 stycznia 2022 r. złożył do akt sprawozdanie w trybie art. 171 ust. 3 ustawy Prawo restrukturyzacyjnego dotyczące wykonywania plany restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu przez dłużnika w IV kwartale 2021 r.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 018/2022 (6417) z dnia 27 stycznia 2022 r. → Pozycja 4743
 • Dodano: 2022-01-27 16:38:38
 • Administrator

2021-12-20 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 79056. „OMEGA-NOWOCZESNE MATERIAŁY BUDOWLANE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000026087. SĄD REJONOWY LUBLIN- -WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lipca 2001 r., sygn. akt IX GRp 4/18. [BMSiG-78282/2021]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku zawiadamia, że nadzorca wykonania układu w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt IX GRp 4/18 dotyczącej Omega-Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. w Lublinie w dniu 9 października 2021 r. złożył do akt sprawozdanie, w trybie art. 171 ust. 3 ustawy Prawo restrukturyzacyjnego, dotyczące wykonywania plany restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu przez dłużnika w III kwartale 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 245/2021 (6390) z dnia 20 grudnia 2021 r. → Pozycja 79056
 • Dodano: 2021-12-20 18:04:17
 • Administrator

2021-10-15 Obwieszczenie w MSiG o uchyleniu układu

Poz. 64927. „OMEGA-NOWOCZESNE MATERIAŁY BUDOWLANE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000026087. SĄD REJONOWY LUBLIN- -WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lipca 2001 r., sygn. akt IX GRp 4/18. [BMSiG-64084/2021]

Postanowieniem z dnia 28 września 2021 r. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, uchylił układ zawarty przez dłużnika Omega-Nowoczesne Materiały Budowlane spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie z wierzycielami w trybie określonym prawomocnym postanowieniem sędziego komisarza z dnia 30 maja 2019 r., zatwierdzony postanowieniem sądu z dnia 6 lipca 2020 roku.
Na postanowienie o uchyleniu układu zażalenie przysługuje dłużnikowi oraz wierzycielom, którzy mieli prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli, na którym doszło do przyjęcia układu - w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 201/2021 (6346) z dnia 15 października 2021 r. → Pozycja 64927
 • Dodano: 2021-10-15 20:10:17
 • Administrator

2021-08-23 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 53486. „OMEGA-NOWOCZESNE MATERIAŁY BUDOWLANE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000026087. SĄD REJONOWY LUBLIN- -WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lipca 2001 r., sygn. akt IX GRp 4/18. [BMSiG-52794/2021]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania restrukturyzacyjnego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. w Lublinie (sygn. akt IX GRp 4/18) w dniu 12 lipca 2021 r. zostało przekazane sędziemu komisarzowi przez nadzorcę wykonania układu sprawozdanie nadzorcy wykonania układu obejmujące II kwartał 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 162/2021 (6307) z dnia 23 sierpnia 2021 r. → Pozycja 53486
 • Dodano: 2021-08-23 19:18:20
 • Administrator

2021-05-07 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 29512. „OMEGA-NOWOCZESNE MATERIAŁY BUDOWLANE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000026087. SĄD REJONOWY LUBLIN- -WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lipca 2001 r., sygn. akt IX GRp 4/18. [BMSiG-28320/2021]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania restrukturyzacyjnego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. w Lublinie (sygn. akt IX GRp 4/18) w dniu 14 kwietnia 2021 r. zostało przekazane sędziemu komisarzowi przez nadzorcę wykonania układu sprawozdanie nadzorcy wykonania układu obejmujące I kwartał 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 87/2021 (6232) z dnia 07 maja 2021 r. → Pozycja 29512
 • Dodano: 2021-05-07 18:50:12
 • Administrator

2021-02-05 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 8884. „OMEGA-NOWOCZESNE MATERIAŁY BUDOWLANE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000026087. SĄD REJONOWY LUBLIN- -WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lipca 2001 r., sygn. akt IX GRp 4/18. [BMSiG-7380/2021]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania restrukturyzacyjnego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. w Lublinie (sygn.akt IX GRp 4/18) w dniu 11 stycznia 2021 r. zostało przekazane Sędziemu komisarzowi przez nadzorcę wykonania układu sprawozdanie nadzorcy wykonania układu obejmujące IV kwartał 2020 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 24/2021 (6169) z dnia 05 lutego 2021 r. → Pozycja 8884
 • Dodano: 2021-02-08 11:00:47
 • Administrator

2020-12-10 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 70795. „OMEGA - NOWOCZESNE MATERIAŁY BUDOWLANE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000026087. SĄD REJONOWY LUBLIN- -WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lipca 2001 r., sygn. akt IX GRp 4/18. [BMSiG-70949/2020]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż przyspieszone postępowanie układowe Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, sygn. akt IX GRp 4/18, zostało zakończone z dniem 17 października 2020 r., a doradca restrukturyzacyjny Marcin Komadowski objął funkcję nadzorcy wykonania układu zawartego z wierzycielami przez Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem z dnia 6 lipca 2020 r.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 241/2020 (6131) z dnia 10 grudnia 2020 r. → Pozycja 70795
 • Dodano: 2020-12-10 20:03:31
 • Administrator

2020-08-14 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 40804. „OMEGA-NOWOCZESNE MATERIAŁY BUDOWLANE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000026087. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lipca 2001 r., sygn. akt IX GRp 4/18. [BMSiG-40823/2020]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 6 lipca 2020 r., sygn. akt IX GRp 4/18, sąd zatwierdził układ zawarty przez OMEGA-Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie z wierzycielami w trybie określonym prawomocnym postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 30 maja 2019 roku, o treści następującej:
1. Grupa 01 wierzyciele z wyjątkiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Skarbu Państwa Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lublinie oraz Gminy Lublin;
a) umorzenie w całości odsetek wszystkich za okres sprzed dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, umorzenie w całości wszystkich odsetek powstałych od dnia otwarcia postępowania układowego, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych;
b) umorzenie należności głównej w 38% (trzydziestu ośmiu procentach);
c) spłata nieumorzonych należności w 36 (trzydziesty sześciu) równych ratach miesięcznych, płatnych co miesiąc w 28 dniu miesiąca, z których pierwsza rata płatna w 9 (dziewiątym) miesiącu, po zakończeniu miesiąca, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.
2. Grupa 02 Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Skarb Państwa Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublinie oraz Gmina Lublin:
a) spłata zobowiązań z tytułu:
- składek na Ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez dłużnika jako pracodawcę,
- z tytułu składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych,
- z tytułu składek na własne Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dłużnika oraz inny zobowiązań dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności odsetek za zwłokę od wyżej wymienionych składek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i dodatkowej opłaty,
- z tytułu zobowiązań wobec Skarbu Państwa Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lublinie wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi oraz kosztami upomnienia,
- z tytułu zobowiązań wobec Gminy Lublin wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi oraz kosztami upomnienia, - nastąpi w 24 (dwudziestu czterech) równych ratach miesięcznych, płatnych co miesiąc w 28 dniu miesiąca, z których pierwsza płatna będzie w 9 (dziewiątym) miesiącu, po zakończeniu miesiąca, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu; a odsetki powstałe po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego będą regulowane na bieżąco, począwszy od pierwszego miesiąca, po zakończeniu miesiąca w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Od postanowienia tego przysługuje zażalenie. Po uprzednim złożeniu wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia, zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem (art. 165 ust. 7 w zw. z art. 165 ust. 6 w zw. z art. 201 ust. 4 ustawy Prawo restrukturyzacyjne).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 158/2020 (6048) z dnia 14 sierpnia 2020 r. → Pozycja 40804
 • Dodano: 2020-08-14 23:37:05
 • Administrator

2020-05-04 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 20145. „OMEGA-NOWOCZESNE MATERIAŁY BUDOWLANE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000026087. SĄD REJONOWY LUBLIN- -WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lipca 2001 r., sygn. akt IX GRp 4/18. [BMSiG-19672/2020]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w dniu 15.06.2020 r., o godzinie 1000, w sali VII w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, odbędzie się rozprawa w sprawie postępowania układowego Omega-Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o., w przedmiocie zatwierdzenia układu i wniosku o umorzenie postępowania w przyspieszonym postępowaniu układowym Omega-Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 085/2020 (5975) z dnia 04 maja 2020 r. → Pozycja 20145
 • Dodano: 2020-05-04 17:25:40
 • Administrator

2020-04-09 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 18195. „OMEGA-NOWOCZESNE MATERIAŁY BUDOWLANE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000026087. SĄD REJONOWY LUBLIN- -WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lipca 2001 r., sygn. akt IX GRp 4/18. [BMSiG-17676/2020]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w dniu 27.04.2020 r. o godzinie 1000, w sali VII, w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, odbędzie się rozprawa w sprawie postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. - w przedmiocie zatwierdzenia układu i wniosku o umorzenie postępowania w przyspieszonym postępowaniu układowym Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 070/2020 (5960) z dnia 09 kwietnia 2020 r. → Pozycja 18195
 • Dodano: 2020-04-09 16:41:54
 • Administrator

2020-02-05 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 6137. „OMEGA-NOWOCZESNE MATERIAŁY BUDOWLANE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000026087. SĄD REJONOWY LUBLIN- -WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lipca 2001 r., sygn. akt IX GRp 4/18. [BMSiG-5392/2020]

Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym OMEGA-Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik (sygn. akt GRp 4/18), obwieszcza, że postanowieniem z dnia 22 stycznia 2020 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym stwierdził przyjęcie układu o następującej treści:
1. GRUPA 01 Wierzyciele, z wyjątkiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Skarbu Państwa Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lublinie oraz Gminy Lublin:
a. Umorzenie w całości odsetek wszystkich za okres sprzed dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, umorzenie w całości wszystkich odsetek powstałych od dnia otwarcia postępowania układowego, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych;
b. Umorzenie należności głównej w 38% (trzydziestu ośmiu procentach);
c. Spłata nieumorzonych należności w 36 (trzydziestu sześciu) równych ratach miesięcznych, płatnych co miesiąc w 28 dniu miesiąca, z których pierwsza rata płatna w 9 (dziewiątym) miesiącu, po zakończeniu miesiąca, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.
2. GRUPA 02 Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Skarb Państwa Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublinie oraz Gmina Lublin:
a. Spłata zobowiązań z tytułu: - składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez dłużnika jako pracodawcę, - z tytułu składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, - z tytułu składek na własne Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dłużnika oraz innych zobowiązań dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności odsetek za zwłokę od wyżej wymienionych składek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i dodatkowej opłaty, - z tytułu zobowiązań wobec Skarbu Państwa Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lublinie wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi oraz kosztami upomnienia, - z tytułu zobowiązań wobec Gminy Lublin wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi oraz kosztami upomnienia, nastąpi w 24 (dwudziestu czterech) równych ratach miesięcznych, płatnych co miesiąc w 28 dniu miesiąca, z których pierwsza płatna będzie w 9 (dziewiątym) miesiącu, po zakończeniu miesiąca, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.
b. Odsetki powstałe po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego będą regulowane na bieżąco, począwszy od pierwszego miesiąca, po zakończeniu miesiąca w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 024/2020 (5914) z dnia 05 lutego 2020 r. → Pozycja 6137
 • Dodano: 2020-02-05 20:43:15
 • Administrator

2019-11-29 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 61938. „OMEGA - NOWOCZESNE MATERIAŁY BUDOWLANE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000026087 SĄD REJONOWY LUBLIN- -WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lipca 2001 r., sygn. akt IX GRp 4/18. [BMSiG-61595/2019]

Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik (sygnatura akt GRp 4/18), obwieszcza, że postanowieniem z dnia 11 października 2019 r. zatwierdził spis wierzytelności złożony przez nadzorcę sądowego w dniu 15 czerwca 2018 r. z następującymi zmianami:
a) Wykreślić ze spisu wierzytelności przyspieszonego postępowania układowego OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod poz. 11 wierzytelność BASF Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w kwocie 77 428,73 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze) (k.63); ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 81 508,57 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiem złotych pięćdziesiąt siedem groszy), przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 81.508,57 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiem złotych pięćdziesiąt siedem groszy).
b) Wykreślić ze spisu wierzytelności przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Lublinie pod pozycją 39 wierzytelność Energia dla Firm Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w kwocie 3.210,60 zł (trzy tysiące dwieście dziesięć złotych sześćdziesiąt groszy) (k.92); ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 5.240,89 zł (pięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy), przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 5.240,89 zł (pięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy).
c) Wykreślić ze spisu wierzytelności przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod pozycją 47 wierzytelność FischerPolska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w kwocie 2.705,80 zł (dwa tysiące siedemset pięć złotych osiemdziesiąt groszy) (k.101); ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 390,20 zł (trzysta dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia groszy), przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 390,20 zł (trzysta dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia groszy).
d) Wykreślić ze spisu wierzytelności przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod poz. 51 wierzytelność GASPOL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w kwocie 3.170,85 zł (trzy tysiące sto siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt pięć groszy) (k.105); ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 4.269,35 zł (cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści pięć groszy), przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 4.269,35 zł (cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści pięć groszy).
e) Wykreślić ze spisu wierzytelności przyspieszonego postępowania układowego OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod pozycją 66 wierzytelność INTER7NET PL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie w kwocie 7 927,75 zł (siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy), (k.120) ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 9 444,75 zł (dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy); przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 9.444,75 zł (siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy).
f) Wykreślić ze spisu wierzytelności przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Lublinie pod pozycją 71 wierzytelność Izohan Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni w kwocie 20 539,37 zł (dwadzieścia tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy) (k.126); ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 3 039,37 zł (trzy tysiące trzydzieści dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy), przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 3.039,37 zł (trzy tysiące trzydzieści dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy).
g) Wykreślić ze spisu wierzytelności przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Lublinie pod pozycją 80 wierzytelność Konekt Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku w kwocie 3.646,39 zł (trzy tysiące sześćset czterdzieści sześć złotych trzydzieści dziewięć groszy) (k.135); ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 589,79 zł (pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy), przy jednoczesnym określeniu sumy, według której obliczany będzie głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 589,79 zł (pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy).
h) Wykreślić ze spisu wierzytelności przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod poz. 113 wierzytelność Monier Braas Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Opolu w kwocie 59,199,52 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze) (k. 169); ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 67 371,52 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dwa grosze) przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 67.371,52 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dwa grosze).
i) Wykreślić ze spisu wierzytelności przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Lublinie pod pozycją 142 wierzytelność Plastimo Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jankach w kwocie 147.326,33 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych trzydzieści trzy grosze) (k. 200); ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 151.594,83 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze) przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 151.594,83 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze).
j) Wykreślić ze spisu wierzytelność przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod poz. 155 wierzytelność RENOPLAST Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu w kwocie 2.275,25 zł (dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia pięć groszy) (k. 215), ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 3 760,43 (trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych czterdzieści trzy grosze); przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 3 760,43 zł (trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych czterdzieści trzy grosze).
k) Wykreślić ze spisu wierzytelność przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod poz. 160 wierzytelność Sicher Bautechnik Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 4 576,04 zł (cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć złotych cztery grosze) (k. 221), ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 3.760,43 zł (trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych czterdzieści trzy grosze); przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 3.760,43 zł (trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych czterdzieści trzy grosze).
l) Wykreślić ze spisu wierzytelność przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod poz. 161 wierzytelność Piotra Sielskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe pod nazwą Inter S w Międzyborowie w kwocie 11.938,68 zł (jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) (k. 222), ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 1.727,55 (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt pięć groszy) przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 1 727,55 zł (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt pięć groszy).
m) Wykreślić ze spisu wierzytelność przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod poz. 186 wierzytelność Virtus Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni w kwocie 7.449,65 zł (siedem tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) (k. 248), ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 1.662,33 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt dwa złote trzydzieści trzy grosze) przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 1.662,33 zł (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt dwa złote trzydzieści trzy grosze).
n) Wykreślić ze spisu wierzytelność przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod poz. 168 wierzytelność Skarbu Państwa reprezentowanego przez Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w kwocie 698.483,22 zł (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia dwa grosze) (k. 229), ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 795.577,10 (siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy), przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 97.093,88 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy).
o) Wykreślić ze spisu wierzytelność przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod poz. 55 wierzytelność Gminy Lublin w kwocie 69.495,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych) (k. 109), ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 113.934,66 zł (sto trzynaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote sześćdziesiąt sześć groszy) przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 113.934,66 zł (sto trzynaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote sześćdziesiąt sześć groszy).
p) Wykreślić ze spisu wierzytelność przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod poz. 51 wierzytelność BAUMIT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w kwocie 7.905,37 zł (siedem tysięcy dziewięćset pięć złotych trzydzieści siedem groszy) (k. 65), ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 9.102,50 zł (dziewięć tysięcy sto dwa złote pięćdziesiąt groszy) przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 9.102,50 zł (dziewięć tysięcy sto dwa złote pięćdziesiąt groszy).
Zatwierdzić wierzytelność Towarzystwa Ubezpieczeń EULER Hermes Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, umieszczonej w spisie wierzytelności pod pozycją 198 w kwocie 42.452,02 zł (czterdzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote dwa grosze), przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 42.452,02 zł (czterdzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote dwa grosze), zaliczając wierzyciela do grupy I.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 231/2019 (5870) z dnia 29 listopada 2019 r. → Pozycja 618938
 • Dodano: 2019-11-29 18:32:45
 • Administrator

2019-11-12 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 58213. „OMEGA-NOWOCZESNE MATERIAŁY BUDOWLANE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000026087. SĄD REJONOWY LUBLIN- -WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lipca 2001 r., sygn. akt IX GRp 4/18. [BMSiG-57880/2019]

Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika - Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik (sygnatura akt GRp 4/18), obwieszcza, że postanowieniem z dnia 3 października 2019 r. zatwierdził spis wierzytelności złożony przez nadzorcę sądowego w dniu 15 czerwca 2018 r. z następującymi zmianami:
a) wykreślić ze spisu wierzytelności przyspieszonego postępowania układowego OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod poz. 11, wierzytelność BASF Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w kwocie 77 428,73 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze) (k.63); ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 81 508,57 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiem złotych pięćdziesiąt siedem groszy), przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 81.508,57 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiem złotych pięćdziesiąt siedem groszy);
b) wykreślić ze spisu wierzytelności przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Lublinie pod pozycją 39, wierzytelność Energia dla Firm Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w kwocie 3.210,60 zł (trzy tysiące dwieście dziesięć złotych sześćdziesiąt groszy) (k.92); ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 5.240,89 zł (pięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy), przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 5.240,89 zł (pięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy);
c) wykreślić ze spisu wierzytelności przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod pozycją 47, wierzytelność FischerPolska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w kwocie 2.705,80 zł (dwa tysiące siedemset pięć złotych osiemdziesiąt groszy) (k.101); ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 390,20 zł (trzysta dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia groszy), przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 390,20 zł (trzysta dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia groszy);
d) wykreślić ze spisu wierzytelności przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod poz. 51, wierzytelność GASPOL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w kwocie 3.170,85 zł (trzy tysiące sto siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt pięć groszy) (k.105); ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 4.269,35 zł (cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści pięć groszy), przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 4.269,35 zł (cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści pięć groszy);
e) wykreślić ze spisu wierzytelności przyspieszonego postępowania układowego OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod pozycją 66, wierzytelność INTER7NET PL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie w kwocie 7 927,75 zł (siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy), przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 9.444,75 zł (dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy);
f) wykreślić ze spisu wierzytelności przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod pozycją 71, wierzytelność Izohan Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni w kwocie 20 539,37 zł (dwadzieścia tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy) (k.126); ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 3 039,37 zł (trzy tysiące trzydzieści dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy), przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 3.039,37 zł (trzy tysiące trzydzieści dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy);
g) wykreślić ze spisu wierzytelności przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Lublinie pod pozycją 80, wierzytelność Konekt Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku w kwocie 3.646,39 zł (trzy tysiące sześćset czterdzieści sześć złotych trzydzieści dziewięć groszy) (k.135); ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 589,79 zł (pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy), przy jednoczesnym określeniu sumy, według której obliczany będzie głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 589,79 zł (pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy);
h) wykreślić ze spisu wierzytelności przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod poz. 113, wierzytelność Monier Braas Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Opolu w kwocie 59,199,52 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze) (k. 169); ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 67.371,52 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dwa grosze) przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 67.371,52 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dwa grosze);
i) wykreślić ze spisu wierzytelności przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Lublinie pod pozycją 142, wierzytelność Plastimo Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jankach w kwocie 147.326,33 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych trzydzieści trzy grosze) (k. 200); ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 151.594,83 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze) przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 151.594,83 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze);
j) wykreślić ze spisu wierzytelność przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod poz. 155, wierzytelność RENOPLAST Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu w kwocie 2.275,25 zł (dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia pięć groszy) (k. 215) ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 3 760,43 (trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych czterdzieści trzy grosze); przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 3 760,43 zł (trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych czterdzieści trzy grosze);
k) wykreślić ze spisu wierzytelność przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod poz. 160 wierzytelność Sicher Bautechnik Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 4 576,04 zł (cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć złotych cztery grosze) (k. 221) ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 3.760,43 zł (trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych czterdzieści trzy grosze); przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 3.760,43 zł (trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych czterdzieści trzy grosze);
l) wykreślić ze spisu wierzytelność przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod poz. 161, wierzytelność Piotra Sielskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe pod nazwą Inter S w Międzyborowie w kwocie 11.938,68 zł (jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) (k. 222), ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 1.727,55 (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt pięć groszy) przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 1 727,55 zł (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt pięć groszy);
m) wykreślić ze spisu wierzytelność przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod poz. 186, wierzytelność Virtus Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni w kwocie 7.449,65 zł (siedem tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) (k. 248), ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 1.662,33 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt dwa złote trzydzieści trzy grosze) przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 1.662,33 zł (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt dwa złote trzydzieści trzy grosze);
n) wykreślić ze spisu wierzytelności przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod poz. 168, wierzytelność Skarbu Państwa reprezentowanego przez Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w kwocie 698.483,22 zł (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia dwa grosze) (k. 229) ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 795.577,10 (siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy), przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 97.093,88 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy);
o) wykreślić ze spisu wierzytelności przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod poz. 55 wierzytelność Gminy Lublin w kwocie 69.495,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych) (k. 109), ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 113.934,66 zł (sto trzynaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote sześćdziesiąt sześć groszy) przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 113.934,66 zł (sto trzynaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote sześćdziesiąt sześć groszy); p) wykreślić ze spisu wierzytelności przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod poz. 51, wierzytelność BAUMIT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w kwocie 7.905,37 zł (siedem tysięcy dziewięćset pięć złotych trzydzieści siedem groszy) (k. 65), ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 9.102,50 zł (dziewięć tysięcy sto dwa złote pięćdziesiąt groszy) przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 9.102,50 zł (dziewięć tysięcy sto dwa złote pięćdziesiąt groszy). Zatwierdzić wierzytelność Towarzystwa Ubezpieczeniowego EULER Hermes Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, umieszczonej w spisie wierzytelności pod pozycją 198 w kwocie 42.452,02 zł (czterdzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote dwa grosze), przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 42.452,02 zł (czterdzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote dwa grosze), zaliczając wierzyciela do grupy I.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58213
 • Dodano: 2019-11-12 19:02:14
 • Administrator

2019-06-25 Inne

Poz. 33492. „OMEGA-NOWOCZESNE MATERIAŁY BUDOWLANE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000026087. SĄD REJONOWY LUBLIN- -WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lipca 2001 r., sygn. akt IX GRp 4/18. [BMSiG-32989/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku przyśpieszonego postępowania układowego Omega-Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (sygn. akt IX GRp 4/18) postanowieniem z dnia 30 maja 2019 r., wydanym w trybie art. 110 ust. 7 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, Sędzia komisarz postanowił określić następujący tryb przeprowadzenia głosowania nad układem:
1) Głosowanie odbędzie się z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy Prawo restrukturyzacyjne.
2) Głosowanie nad układem odbędzie się w trybie pisemnym poprzez przesłanie karty do głosowania na piśmie.
3) Zawiadomienie wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności o wyznaczeniu terminu głosowania i możliwości oddania głosu na piśmie, doręczenie im: propozycji układowych z ewentualnym uwzględnieniem art. 117 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, informacji o podziale na kategorie interesów, opinii nadzorcy sądowego o możliwości wykonania układu, karty do głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania i z pouczeniem o treści art. 107-110 ust. 2-5, 113, 115-119 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, nastąpi w formie pisemnej za pośrednictwem listów poleconych z potwierdzeniem odbioru nadanych najpóźniej niż 14 dni od stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia i wydania przez Sędziego komisarza postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia spisu wierzycieli i zostanie dokonane przez nadzorcę sądowego, który przeprowadzi procedurę rozsyłania i zbierania głosów na piśmie, stosując odpowiednio przepis art. 219 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne.
4) Sędzia komisarz może dopuścić do udziału w głosowaniu wierzyciela, któremu przysługuje wierzytelność uzależniona od warunku zawieszającego lub wierzytelność sporna, która została usprawiedliwiona, przy czym wniosek w formie pisemnej o dopuszczenie do udziału w głosowaniu wierzyciel taki powinien złożyć do Sędziego komisarza nie później niż w terminie 7 dni od stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia, pod rygorem uznania wniosku za spóźniony.
5) Wierzyciel może oddać głos na piśmie w terminie 60 dni od stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia i wydania przez Sędziego komisarza postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia spisu wierzycieli, nadzorca sądowy w zawiadomieniu o głosowaniu, a Sędzia komisarz w postanowieniu, o jakim mowa w pkt 4, poinformują wierzycieli o dacie, do której wierzyciele uprawnieni są do głosowania nad układem.
6) Nadzorca sądowy przedstawi w formie pisemnej Sędziemu komisarzowi nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty stwierdzenia prawomocności niniejszego postępowania i wydania przez Sędziego komisarza w przedmiocie zatwierdzenia spisu wierzycieli, wyniki głosowania nad propozycjami układowymi wraz z zebranymi kartami do głosowania oraz dowodami doręczenia dokumentów z punku 3 postanowienia wierzycielom, którzy nie oddali głosu. Od postanowienia przysługuje zażalenie, które należy wnieść do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 121/2019 (5760) z dnia 25 czerwca 2019 r. → Pozycja 33492
 • Dodano: 2019-06-26 08:12:44
 • Administrator

2018-11-05 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 48419. „OMEGA-NOWOCZESNE MATERIAŁY BUDOWLANE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000026087. SĄD REJONOWY LUBLIN- -WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lipca 2001 r., sygn. akt IX GRp 4/18. [BMSiG-48093/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku przyśpieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (sygn.akt IX GRp 4/18) w dniu 20 września 2018 r. został złożony spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, który można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 214/2018 (5602) z dnia 05 listopada 2018 r. → Pozycja 48419
 • Dodano: 2018-11-05 18:10:26
 • Administrator

2018-08-01 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 33859. „OMEGA-NOWOCZESNE MATERIAŁY BUDOWLANE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000026087. SĄD REJONOWY LUBLIN- -WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lipca 2001 r., sygn. akt IX GRp 4/18. [BMSiG-33413/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Głuska 86, 20-380 Lublin, KRS 0000026087 (sygn. akt IX GRp 4/18), został złożony do akt w dniu 18 czerwca 2018 roku spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych Omega Nowoczesne Materiały Budowlane spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, który można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 148/2018 (5536) z dnia 01 sierpnia 2018 r. → Pozycja 33859
 • Dodano: 2018-08-02 19:30:23
 • Administrator

2018-06-25 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 27627. „OMEGA-NOWOCZESNE MATERIAŁY BUDOWLANE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000026087. SĄD REJONOWY LUBLIN- -WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lipca 2001 r., sygn. akt IX GRp 4/18. [BMSiG-27063/2018]

Postanowieniem z dnia 25 maja 2018 r. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, otworzył przyśpieszone postępowanie układowe Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Głuska 86, 20-380 Lublin, numer KRS 0000026087. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Joannę Koryl-Oleszko oraz nadzorcę sądowego w osobie Marcina Komadowskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 77. Sąd uznał, że jurysdykcja krajowa sądów polskich w przyśpieszonym postępowaniu układowym Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie wynika z art. 342 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978) i jest zgodna z art. 342 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978) jurysdykcją wyłączną, a postępowanie restrukturyzacyjne ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego. Sąd poucza, iż na postanowienie zażalenie przysługuje wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia, a wierzycielowi, którego siedzibą lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia i wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 121/2018 (5509) z dnia 25 czerwca 2018 r. → Pozycja 27627
 • Dodano: 2018-06-25 21:55:24
 • Administrator

2018-05-25 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 27627. „OMEGA-NOWOCZESNE MATERIAŁY BUDOWLANE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000026087. SĄD REJONOWY LUBLIN- -WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lipca 2001 r., sygn. akt IX GRp 4/18. [BMSiG-27063/2018]

Postanowieniem z dnia 25 maja 2018 r. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, otworzył przyśpieszone postępowanie układowe Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Głuska 86, 20-380 Lublin, numer KRS 0000026087. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Joannę Koryl-Oleszko oraz nadzorcę sądowego w osobie Marcina Komadowskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 77. Sąd uznał, że jurysdykcja krajowa sądów polskich w przyśpieszonym postępowaniu układowym Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie wynika z art. 342 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978) i jest zgodna z art. 342 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978) jurysdykcją wyłączną, a postępowanie restrukturyzacyjne ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego. Sąd poucza, iż na postanowienie zażalenie przysługuje wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia, a wierzycielowi, którego siedzibą lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia i wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 121/2018 (5509) z dnia 25 czerwca 2018 r. → Pozycja 27627

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2018-06-25 21:55:13
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK