Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęOpałka Angelika w upadłości likwidacyjnej (Ostrów Wielkopolski)

Dane Upadłego

 • Upadły: Opałka Angelika
 • Adres: , Ostrów Wielkopolski
 • Województwo: Wielkopolskie
 • PESEL: 86010609204,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kaliszu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds Upadłości
 • Adres: ul. A. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz
 • Województwo:Wielkopolskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 53/17
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 109/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-06-21
 • Sędzia Komisarz: SSR Robert Roliński

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Mariusz Jeziorski
 • Numer licencji: 991
 • Adres: Bukowińska 13, 62-800 Kalisz
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Telefon: 513 053 701

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 30742. Opałka Angelika. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 53/17 „of”. [BMSiG-30338/2019]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Angeliki Opałka, nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 86010609204, sygn. akt V GUp 53/17 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 29 kwietnia 2019 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty uka zania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych od niego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30742

Dodano: 2019-06-11 21:10:22 przez Administrator

2018-03-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 13037. Opałka Angelika. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 53/17 of. [BMSiG-12267/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż syndyk masy upadłości Angeliki Opałki, PESEL 86010609204, zamieszkałej przy ul. Wolności 6/5 63-400 Ostrów Wlkp., sygnatura akt V GUp 53/17 of, złożył uzupełniającą listę wierzytelności z dnia 29.01.2018 r. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy, ul. A. Asnyka 56a pok. 1, a w terminie 2 tygodniowym od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych od niego.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 61/2018 (5449) z dnia 27 marca 2018 r. → Pozycja 13037

Dodano: 2018-03-27 19:20:22 przez Administrator

2017-11-30 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44839. Opałka Angelika. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 53/17/of. [BMSiG-44814/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Angeliki Opałka nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 86010609204, sygn. akt V GUp 53/17 „of”, syndyk masy upadłości złożył listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, a w terminie 2 tygodniowym od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych od niego.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 232/2017 (5369) z dnia 30 listopada 2017 r. → Pozycja 44839

Dodano: 2017-12-01 18:10:30 przez Administrator

2017-07-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 27095. Opałka Angelika. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 109/17, V GUp 53/17. [BMSiG-27083/2017]

Postanowieniem z dnia 21.06.2017 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, w Kaliszu w sprawie o sygnaturze akt V GU 109/17 ogłosił upadłość dłużnika Angeliki Opałki, zamieszkałej: ul. Wolności 6/5, 63-400 Ostrów Wlkp., PESEL: 86010609204, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowymi i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono na Sędziego komisarza SSR Roberta Rolińskiego. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Mariusza Jeziorskiego, nr licencji 991. Określono, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. (Zgłoszenia wierzytelności należy przesyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 53/17).

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 134/2017 (5271) z dnia 13 lipca 2017 r. → Pozycja 27095

Dodano: 2017-07-13 10:11:48 przez Administrator

2017-06-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 27095. Opałka Angelika. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 109/17, V GUp 53/17. [BMSiG-27083/2017]

Postanowieniem z dnia 21.06.2017 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, w Kaliszu w sprawie o sygnaturze akt V GU 109/17 ogłosił upadłość dłużnika Angeliki Opałki, zamieszkałej: ul. Wolności 6/5, 63-400 Ostrów Wlkp., PESEL: 86010609204, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowymi i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono na Sędziego komisarza SSR Roberta Rolińskiego. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Mariusza Jeziorskiego, nr licencji 991. Określono, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. (Zgłoszenia wierzytelności należy przesyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 53/17).

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 134/2017 (5271) z dnia 13 lipca 2017 r. → Pozycja 27095

Dodano: 2017-07-13 10:11:42 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK