Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęOssowski Cezary w upadłości likwidacyjnej ()

Dane Upadłego

 • Upadły: Ossowski Cezary
 • Adres: ,
 • Województwo: Łódzkie
 • PESEL: 76092113036,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XIV GUp 182/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XIV GU 870/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-07-07
 • Sędzia Komisarz: SSR Bogdan Woźniak

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Tadeusz Kamiński
 • Numer licencji: 39
 • Adres: Wiatraczna 12/14, 95-070 Aleksandrów Łódzki
 • Województwo: Łódzkie
 • Telefon: 602 243 501

2020-07-29 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości


Poz. 37420. Ossowski Cezary. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 870/19, XIV GUp 182/20. [BMSiG-37495/2020]

XIV GU 870/19 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 lipca 2020 roku ogłosił upadłość dłużnika Cezarego Ossowskiego, numer PESEL 76092113036, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na Syndyka masy upadłości wyznaczono Tadeusza Kamińskiego, numer licencji 39. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 182/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37420

Dodano: 2020-07-29 09:54:05 przez Administrator

2020-07-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości


Poz. 37420. Ossowski Cezary. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 870/19, XIV GUp 182/20. [BMSiG-37495/2020]

XIV GU 870/19 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 lipca 2020 roku ogłosił upadłość dłużnika Cezarego Ossowskiego, numer PESEL 76092113036, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na Syndyka masy upadłości wyznaczono Tadeusza Kamińskiego, numer licencji 39. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 182/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37420

Dodano: 2020-07-29 09:54:02 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK