Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęOssowski Marek w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Ossowski Marek
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 63102202170,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 820/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 982/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-09-25
 • Sędzia Komisarz: SSR Jarosław Zarębski

Dane Syndyka

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 30753. Ossowski Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 820/18. [BMSiG-30417/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marka Ossowskiego, zamieszkałego w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 63102202170 (sygn. akt X GUp 820/18), syndyk sporządził i przesłał Sędziemu komisarzowi w dniu 12.04.2019 trzecią uzupełniającą listę wierzytelności Upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw w trybie art. 255 ust. 2 w zw. art. 491/2/ ust. 1 p.u. co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30753

Dodano: 2019-06-12 09:22:37 przez Administrator

2019-03-01 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11062. Ossowski Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 820/18. [BMSiG-10402/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marka Ossowskiego, zamieszkałego w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 63102202170 (sygn. akt X GUp 820/18), syndyk sporządził i przesłał Sędziemu komisarzowi w dniu 30.11.2018 r. listę wierzytelności oraz w dniu 2.01.2019 pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności Upadłego. Listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw w trybie art. 255 ust. 2 w zw. art. 491 (2) ust. 1 p.u. co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 43/2018 (5682) z dnia 01 marca 2019 r. → Pozycja 11062

Dodano: 2019-03-01 10:57:20 przez Administrator

2018-10-01 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42464. Ossowski Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 982/18, X GUp 820/18. [BMSiG-42412/2018]

OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 25 września 2018 r.:
1. ogłoszono upadłość Marka Ossowskiego zamieszkałego w Warszawie (nr PESEL 63102202170) - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GU 982/18),
2. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod adresem Sądu, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (X GUp 820/18),
3. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym (X GUp 820/18),
4. wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Małgorzaty Kardas-Gołębiowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 69),
5. określono, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 190/2018 (5578) z dnia 01 października 2018 r. → Pozycja 42464

Dodano: 2018-10-01 13:40:06 przez Administrator

2018-09-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42464. Ossowski Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 982/18, X GUp 820/18. [BMSiG-42412/2018]

OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 25 września 2018 r.:
1. ogłoszono upadłość Marka Ossowskiego zamieszkałego w Warszawie (nr PESEL 63102202170) - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GU 982/18),
2. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod adresem Sądu, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (X GUp 820/18),
3. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym (X GUp 820/18),
4. wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Małgorzaty Kardas-Gołębiowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 69),
5. określono, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 190/2018 (5578) z dnia 01 października 2018 r. → Pozycja 42464

Dodano: 2018-10-01 13:40:00 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK