Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęPakuła Kamila i Pakuła Piotr w upadłości likwidacyjnej (Łękinia)

Dane Upadłego

 • Upadły: Pakuła Kamila i Pakuła Piotr
 • Adres: , Łękinia
 • Województwo: Pomorskie
 • PESEL: 80080801526, 79091702616,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VI GU 368/16
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VI GU 368/16
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-07-03
 • Sędzia Komisarz: SSR Ewa Kubiak

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Mariusz Junak
 • Numer licencji: 785
 • Adres: Szafranka 16/8, 76-200 Słupsk
 • Województwo: Pomorskie
 • Telefon: 509 271 653

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 30756. Pakuła Kamila. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 135/17. [BMSiG-30330/2019]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż dnia 24.10.2018 roku została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności upadłego Kamili Pakuły, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu. Zgodnie z art. 256 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30756

Dodano: 2019-06-12 10:41:16 przez Administrator

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 30757. Pakuła Piotr. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 135/17. [BMSiG-30333/2019]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż dnia 24.10.2018 roku została sporzą dzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności upadłego Piotra Pakuły, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu. Zgodnie z art. 256 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30757

Dodano: 2019-06-12 10:41:36 przez Administrator

2017-07-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 27279. Pakuła Kamila i Pakuła Piotr. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 368/16. [BMSiG-27250/2017]

Postanowieniem z dnia 3 lipca 2017 roku, sygn. akt VI GU 368/16, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowił:
I. ogłosić upadłość dłużniczki Kamili Pakuły, zamieszkałej: Łękinia 49, 77-220 Koczała, nr. ewidencyjny PESEL 80080801526, nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Pakuły, zamieszkałego: Łękinia 49, 77-220 Koczała, nr. ewidencyjny PESEL 79091702616, nieprowadzącego działalności gospodarczej;
III. wezwać wierzycieli upadłej Kamili Pakuły oraz upadłego Piotra Pakuły, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłych;
IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Ewy Kubiak;
V. wyznaczyć syndyka w osobie Mariusza Junaka, nr licencji 785; VI. kosztami postępowania obciążyć dłużników, uznając je za uiszczone w całości.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 135/2017 (5272) z dnia 14 lipca 2017 r. → Pozycja 27279

Dodano: 2017-07-14 10:28:07 przez Administrator

2017-07-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 27279. Pakuła Kamila i Pakuła Piotr. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 368/16. [BMSiG-27250/2017]

Postanowieniem z dnia 3 lipca 2017 roku, sygn. akt VI GU 368/16, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowił:
I. ogłosić upadłość dłużniczki Kamili Pakuły, zamieszkałej: Łękinia 49, 77-220 Koczała, nr. ewidencyjny PESEL 80080801526, nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Pakuły, zamieszkałego: Łękinia 49, 77-220 Koczała, nr. ewidencyjny PESEL 79091702616, nieprowadzącego działalności gospodarczej;
III. wezwać wierzycieli upadłej Kamili Pakuły oraz upadłego Piotra Pakuły, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłych;
IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Ewy Kubiak;
V. wyznaczyć syndyka w osobie Mariusza Junaka, nr licencji 785; VI. kosztami postępowania obciążyć dłużników, uznając je za uiszczone w całości.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 135/2017 (5272) z dnia 14 lipca 2017 r. → Pozycja 27279

Dodano: 2017-07-14 10:27:53 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK