Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęPasierb Danuta w upadłości likwidacyjnej (Dynów)

Dane Upadłego

 • Upadły: Pasierb Danuta
 • Adres: , Dynów
 • Województwo: Podkarpackie
 • PESEL: 78010514385 ,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych
 • Adres: ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
 • Województwo:Podkarpackie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 106/17
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 81/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-04-19
 • Sędzia Komisarz: SSR Lesław Zawada

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Marek Leszczak
 • Numer licencji: 754
 • Adres: brak, brak Brak
 • Województwo: Podkarpackie
 • Telefon: brak

2020-02-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 8492. Pasierb Danuta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 106/17. [BMSiG-7898/2020]

Sędzia Komisarz, Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydziału V Gospodarczego, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, Lesław Zawada, zawiadamia, że w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydziału V Gospodarczego, mieszczącego się przy ul. Kustronia 4 (sala nr 3), został wyłożony do wglądu plan podziału funduszów masy upadłości dot. II kategorii wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Danuty Pasierb, zam. w Dynowie, PESEL 78010514385, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 106/17. Plan podziału można przeglądać w czytelni akt Sądu i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 032/2020 (5922) z dnia 17 lutego 2020 r. → Pozycja 8492

Dodano: 2020-02-17 10:55:15 przez Administrator

2020-02-11 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 7288. Pasierb Danuta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 106/17. [BMSiG-6688/2020]

Sędzia komisarz, Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydziału V Gospodarczego, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, Lesław Zawada zawiadamia, że w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydziału V Gospodarczego, mieszczącego się przy ul. Kustronia 4 (sala nr 3), został wyłożony do wglądu plan podziału funduszów masy upadłości dot. II kategorii wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Danuty Pasierb zam. w Dynowie, PESEL 78010514385, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 106/17. Plan podziału można przeglądać w czytelni akt Sądu i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 028/2020 (5918) z dnia 11 lutego 2020 r. → Pozycja 7288

Dodano: 2020-02-11 10:36:48 przez Administrator

2018-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2974. Pasierb Danuta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 106/17. [BMSiG-2399/2018]

Sędzia komisarz, Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydziału V Gospodarczego, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, Lesław Zawada zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Danuty Pasierb, zam. w Dynowie, PESEL: 78010514385 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 106/17, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać (art. 255 ust. 2 pr. up.) w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. gen J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadła mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 15/2018 (5403) z dnia 22 stycznia 2018 r. → Pozycja 2974

Dodano: 2018-01-22 20:10:55 przez Administrator

2018-01-10 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 1234. Pasierb Danuta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 106/17. [BMSiG-657/2018]

Sędzia komisarz, Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydziału V Gospodarczego, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, Lesław Zawada zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Danuty Pasierb, zam. w Dynowie, PESEL: 78010514385 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 106/17, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać (art. 255 ust. 2 pr. up.) w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadła mogą na warunkach określonych w art. 256 - 258 pr. up., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 7/2018 (5394) z dnia 10 stycznia 2018 r. → Pozycja 1234

Dodano: 2018-01-10 20:51:20 przez Administrator

2017-05-10 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17436. Pasierb Danuta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 81/17, V GUp 106/17. [BMSiG-16998/2017]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2017 r., sygn. akt V GU 81/17, została ogłoszona upadłość w stosunku do Upadłej Danuty Pasierb, zam.: Dynów, PESEL 78010514385 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza został wyznaczony SSR Lesław Zawada, a na syndyka masy upadłości Marek Leszczak, nr licencji 754. Wzywa się Wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sygn. akt V GUp 106/17. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 89/2017 (5226) z dnia 10 maja 2017 r. → Pozycja 17436

Dodano: 2017-05-10 09:56:16 przez Administrator

2017-04-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17436. Pasierb Danuta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 81/17, V GUp 106/17. [BMSiG-16998/2017]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2017 r., sygn. akt V GU 81/17, została ogłoszona upadłość w stosunku do Upadłej Danuty Pasierb, zam.: Dynów, PESEL 78010514385 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza został wyznaczony SSR Lesław Zawada, a na syndyka masy upadłości Marek Leszczak, nr licencji 754. Wzywa się Wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sygn. akt V GUp 106/17. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 89/2017 (5226) z dnia 10 maja 2017 r. → Pozycja 17436

Dodano: 2017-05-10 09:56:08 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK