PATRON FB Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Wrocław)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Zarządca sądowy
 • Upadły: PATRON FB Sp. z o.o.
 • Adres: Wagonowa 34, 53-609 Wrocław
 • Województwo: Dolnośląskie
 • KRS: 0000311032
 • NIP: 8971744090
 • Regon:020767312
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Gospodarczych
 • Adres: ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław
 • Województwo:Dolnośląskie
 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GRp 16/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GR 46/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-12-27
 • Sędzia Komisarz: SSR Jarosław Horobiowski
 • Imię i nazwisko: Lesław Hnat
 • Numer licencji: 1070
 • Adres: al. Ludomira Różyckiego 1C lok. 105, 51-608 Wrocław
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Telefon: 600 459 949

2021-06-09 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 36795. „PATRON FB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Rzeplinie. KRS 0000311032. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 lipca 2008 r., sygn. akt VIII GRp 16/18. [BMSiG-35025/2021]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza w trybie art. 171 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 199 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 455 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, że w zakończonym z dniem 20 listopada 2019 r. z mocy prawa (art. 324 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego) postępowaniu restrukturyzacyjnym - przyspieszonym postępowaniu układowym wobec dłużnika - „Patron FB” sp. z o.o. z siedzibą (obecnie) w Rzeplinie (numer KRS 0000311032, sygn. akt postępowania VIII GRp 16/18) Lesław Hnat, jako nadzorca wykonania układu (przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 13 września 2019 r. i zatwierdzonego postanowieniem Sądu z 18 października 2019 r.), złożył 4 i 11 maja 2021 r. sprawozdania dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. (a faktycznie do 6 maja 2021 r.), które można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 108/2021 (6253) z dnia 08 czerwca 2021 r. → Pozycja 36795
 • Dodano: 2021-06-09 09:24:23
 • Administrator

2021-02-15 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 11031. „PATRON FB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Rzeplinie. KRS 0000311032. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 lipca 2008 r., sygn. akt VIII GRp 16/18. [BMSiG-9728/2021]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza w trybie art. 171 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 199 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 455 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, że w zakończonym z dniem 20 listopada 2019 r. z mocy prawa (art. 324 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego) postępowaniu restrukturyzacyjnym - przyspieszonym postępowaniu układowym wobec dłużnika - „Patron FB” Sp. z o.o. z siedzibą (obecnie) w Rzeplinie (numer KRS 0000311032, sygn. akt postępowania VIII GRp 16/18), Lesław Hnat, jako nadzorca wykonania układu (przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 13 września 2019 r. i zatwierdzonego postanowieniem Sądu z 18 października 2019 r.), złożył 21 stycznia 2021 r. sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., które można przeglądać w Sądzie Rejo nowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 30/2021 (6175) z dnia 15 lutego 2021 r. → Pozycja 11031
 • Dodano: 2021-02-15 21:06:38
 • Administrator

2020-11-27 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 66775. „PATRON FB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Rzeplinie. KRS 0000311032. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 lipca 2008 r., sygn. akt VIII GRp 16/18. [BMSiG-67479/2020]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza w trybie art. 171 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 199 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 455 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, że w zakończonym z dniem 20 listopada 2019 r. z mocy prawa (art. 324 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego) postępowaniu restrukturyzacyjnym - przyspieszonym postępowaniu układowym wobec dłużnika - „Patron FB” Sp. z o.o. z siedzibą (obecnie) w Rzeplinie (numer KRS 0000311032; sygn. akt postępowania VIII GRp 16/18) Lesław Hnat jako nadzorca wykonania układu (przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 13 września 2019 r. i zatwierdzonego postanowieniem Sądu z 18 października 2019 r.) złożył 4 sierpnia 2020 r. i 3 listopada 2020 r. sprawozdania dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu w okresie do 30 września 2020 r., które można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 232/2020 (6122) z dnia 27 listopada 2020 r. → Pozycja 66775
 • Dodano: 2020-11-27 19:04:06
 • Administrator

2020-02-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 9071. „PATRON FB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI we Wrocławiu. KRS 0000311032. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 lipca 2008 r., sygn. akt VIII GRp 16/18. [BMSiG-8315/2020]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza w trybie art. 324 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego, w zw. z art. 171 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, w zw. z art. 199 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, w zw. z art. 455 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, że wskutek uprawomocnienia postanowienia Sądu z 18 października 2019 r., którym zatwierdzono układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 13 września 2019 r., postępowanie restrukturyzacyjne - przyspieszone układowe prowadzone wobec dłużnika: „Patron FB” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS 0000311032, sygn. akt VIII GRp 16/18) zostało z dniem 20 listopada 2019 r. zakończone z mocy prawa (art. 324 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Funkcję nadzorcy wykonania układu objął Lesław Hnat (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1070), poprzednio pełniący funkcję nadzorcy sądowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 034/2020 (5924) z dnia 19 lutego 2020 r. → Pozycja 9071
 • Dodano: 2020-02-19 17:48:47
 • Administrator

2019-11-05 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 57079. „PATRON FB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI we Wrocławiu. KRS 0000311032. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 lipca 2008 r., sygn. akt VIII GRp 16/18. [BMSiG-56598/2019]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, działając w postępowaniu restrukturyzacyjnym - przyspieszonym postępowaniu układowym wobec dłużnika - „Patron FB” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS: 0000311032), postanowieniem z 18 października 2019 r., sygn. akt VIII GRp 16/18, w trybie art. 164 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 119 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 13 września 2019 r., obejmujący następujące propozycje restrukturyzacji zobowiązań dłużnika:
1. Wszystkie wierzytelności objęte układem będą podlegały restrukturyzacji.
2. Nastąpi połączenie wierzytelności głównych z wierzytelnościami ubocznymi powstałymi do dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego (PPU), w tym także z odsetkami naliczonymi do dnia otwarcia PPU.
3. Wierzytelności dzieli się na dwie kategorie interesów z różnym sposobem zaspokojenia: 1) Kategoria pierwsza (1) - do tej kategorii zalicza się wierzytelności zgodnie z art. 160 Prawa restrukturyzacyjnego. 2) Kategoria druga (2) - obejmuje pozostałe wierzytelności podlegające restrukturyzacji.
4. Wierzytelności zostaną zaspokojone w następujący sposób:
1) W pierwszej kategorii - spłata wierzytelności nastąpi jednorazowo do 28 dnia miesiąca kalendarzowego kończącego pierwszy kwartał kalendarzowy po kwartale kalendarzowym w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu w wysokości 100% wierzytelności wraz z odsetkami za zwłokę, kosztami egzekucji, kosztami upomnień i dodatkowych opłat,
2) W drugiej kategorii - spłata wierzytelności po umorzeniu dalszych należności odsetkowych od dnia otwarcia układu nastąpi w 19 równych kwartalnych ratach, płatnych do 28 dnia ostatniego miesiąca kalendarzowego w kwartale kalendarzowym, przy czym płatność pierwszej raty odracza się do drugiego kwartału kalendarzowego przypadającego po kwartale kalendarzowym, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Na postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 165 ust. 7 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 164 ust. 5 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 199 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 201 ust. 4 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 455 ust. 1 zd. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, albo w terminie tygodniowym złożyć w tutejszym Sądzie Rejonowym wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, wówczas dwutygodniowy termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 214/2019 (5853) z dnia 05 listopada 2019 r. → Pozycja 57079
 • Dodano: 2019-11-07 07:46:57
 • Administrator

2019-10-03 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 51133. „PATRON FB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI we Wrocławiu. KRS 0000311032. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 lipca 2008 r., sygn. akt VIII GRp 16/18. [BMSiG-50836/2019]

Sędzia komisarz nadzorujący przyspieszone postępowanie układowe dłużnika - PATRON FB Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 311032), toczące się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRp 16/18), informuje, że postanowieniem wydanym na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 13.09.2019 r. na podstawie art. 119 ust. 2 w zw. z art. 120 ust. 1 i 2 Prawa restrukturyzacyjnego, stwierdził, iż za układem głosowało:
- w grupie (kategorii) I - 1 wierzyciel z kwotą łączną 43.817,41 zł, co stanowi 100% wierzytelności przysługujących w tej grupie (kategorii) wierzycielowi biorącemu udział w głosowaniu,
- w grupie (kategorii) II - 25 (25 spośród 27 głosujących) wierzycieli z kwotą łączną 497.091,18 zł, co stanowi ok. 69,09% wierzytelności przysługujących w tej grupie (kategorii) wierzycielom biorącym udział w głosowaniu, natomiast przeciwko głosowało 2 wierzycieli uznanych na łączną sumę uprawniającą do głosowania w wysokości 222.429,24 zł, w związku z czym, zważywszy, iż za przyjęciem układu w obu grupach (kategoriach) głosowała większość głosujących wierzycieli posiadających łącznie wierzytelności wynoszące powyżej 2/3 sum wierzytelności przysługujących wierzycielom głosującym w tych grupach (kategoriach), został przyjęty układ o następującej treści:
1. „Wszystkie wierzytelności objęte układem będą podlegały restrukturyzacji.
2. Nastąpi połączenie wierzytelności głównych z wierzytelnościami ubocznymi powstałymi do dania otwarcia przyspieszonego postępowania układowego (PPU), w tym także z odsetkami naliczonymi do dnia otwarcia PPU.
3. Wierzytelności dzieli się na dwie kategorie interesów z różnym sposobem zaspokojenia: a. Kategoria pierwsza (1) - do tej kategorii zalicza się wierzytelności zgodnie z art. 160 Prawa restrukturyzacyjnego. b. Kategoria druga (2) - obejmuje pozostałe wierzytelności podlegające restrukturyzacji.
4. Wierzytelności zostaną zaspokojone w następujący sposób:
a. W pierwszej kategorii - spłata wierzytelności nastąpi jednorazowo do 28 dnia miesiąca kalendarzowego kończącego pierwszy kwartał kalendarzowy po kwartale kalendarzowym, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu w wysokości 100% wierzytelności wraz z odsetkami za zwłokę, kosztami egzekucji, kosztami upomnień i dodatkowych opłat.
b. W drugiej kategorii - spłata wierzytelności po umorzeniu dalszych należności odsetkowych od dnia otwarcia układu nastąpi w 19 równych kwartalnych ratach, płatnych do 28 dnia ostatniego miesiąca kalendarzowego w kwartale kalendarzowym, przy czym płatność pierwszej raty odracza się do drugiego kwartału kalendarzowego przypadającego po kwartale kalendarzowym, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu”.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 192/2019 (5831) z dnia 03 października 2019 r. → Pozycja 51133
 • Dodano: 2019-10-03 21:51:17
 • Administrator

2019-10-03 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 51135. „PATRON FB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI we Wrocławiu. KRS 0000311032. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 lipca 2008 r., sygn. akt VIII GRp 16/18. [BMSiG-50839/2019]

Sędzia komisarz nadzorujący przyspieszone postępowanie układowe dłużnika - PATRON FB Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 311032), toczące się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRp 16/18), informuje, że postanowieniem wydanym na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 13.09.2019 r. zatwierdził spis wierzytelności przedłożony w dniu 19.06.2019 r. z korektą złożoną w dniu 13.09.2019 r. w zakresie pozycji 10, 31 i 43 wraz z oświadczeniem reprezentanta dłużnika.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 192/2019 (5831) z dnia 03 października 2019 r. → Pozycja 51135
 • Dodano: 2019-10-03 21:52:48
 • Administrator

2019-08-21 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 43342. „PATRON FB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI we Wrocławiu. KRS 0000311032. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIAFABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 lipca 2008 r., sygn. akt VIII GRp 16/18. [BMSiG-43110/2019]

Postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 9 lipca 2019 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika - PATRON FB Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (KRS nr 0000311032), toczącym się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRp 16/18), zwołano zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu zawarcia układu z wierzycielami, określając sposób głosowania jako pisemny (poprzez oddawanie głosów na piśmie) z możliwością oddania głosu także ustnie do protokołu (art. 110 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Zgromadzenie odbędzie się w dniu 13 września 2019 r., o godzinie 1100, w sali nr 6, w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 161/2019 (5800) z dnia 21 sierpnia 2019 r. → Pozycja 43342
 • Dodano: 2019-08-22 14:20:54
 • Administrator

2019-08-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 43343. „PATRON FB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI we Wrocławiu. KRS 0000311032. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 lipca 2008 r., sygn. akt VIII GRp 16/18. [BMSiG-43116/2019]

Sędzia komisarz nadzorujący przyspieszone postępowanie układowe dłużnika - PATRON FB Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (KRS nr 0000311032), toczącym się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRp 16/18), informuje, że w dniu 19.06.2019 r. nadzorca sądowy złożył poprawiony i uzupełniony spis wierzytelności, przy czym nie stwierdzono dotychczas wierzytelności spornych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 161/2019 (5800) z dnia 21 sierpnia 2019 r. → Pozycja 43343
 • Dodano: 2019-08-22 14:21:18
 • Administrator

2019-01-07 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 872. „PATRON FB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000311032. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 lipca 2008 r., sygn. akt VIII GR 46/18, VIII GRp 16/18. [BMSiG-33/2019]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 grudnia 2018 r. sygn. akt VIII GR 46/18, otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec „Patron FB” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wagonowej 34 nr KRS nr 0000311032 (sygn. akt postępowania: VIII GRp 16/18). Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i nadzorcę sądowego w osobie Lesława Hnata (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1070). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwierane postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od daty obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postepowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść w terminie tygodnia od daty obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, albo w tym samym terminie złożyć wniosek o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, wówczas termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 4/2019 (5643) z dnia 7 stycznia 2019 r. → Pozycja 872
 • Dodano: 2019-01-08 15:47:56
 • Administrator

2018-12-27 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 872. „PATRON FB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000311032. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 lipca 2008 r., sygn. akt VIII GR 46/18, VIII GRp 16/18. [BMSiG-33/2019]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 grudnia 2018 r. sygn. akt VIII GR 46/18, otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec „Patron FB” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wagonowej 34 nr KRS nr 0000311032 (sygn. akt postępowania: VIII GRp 16/18). Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i nadzorcę sądowego w osobie Lesława Hnata (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1070). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwierane postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od daty obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postepowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść w terminie tygodnia od daty obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, albo w tym samym terminie złożyć wniosek o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, wówczas termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 4/2019 (5643) z dnia 7 stycznia 2019 r. → Pozycja 872

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2019-01-08 15:47:40
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK