Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęPieczyrak Danuta w upadłości likwidacyjnej (Dabrowa Górnicza)

Dane Upadłego

 • Upadły: Pieczyrak Danuta
 • Adres: , Dabrowa Górnicza
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 50040120545,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 178/20/1
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 690/20/1,
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-07-20
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Adam Laskowski
 • Numer licencji: 1053
 • Adres: 11 Listopada 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: 517 299 966

2020-07-29 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37422. Pieczyrak Danuta. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 690/20/1, X GUp 178/20/1. [BMSiG-37668/2020]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 20 lipca 2020 r. pod sygn. akt X GU 690/20/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Danuty Pieczyrak, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 50040120545, oraz numer NIP 644 299 64 94, zamieszkałej w Dąbrowie Górniczej. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 178/20/1. Wyznaczono Syndyka w osobie Adama Laskowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1053. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. 11 Listopada 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U., poz. 498, 912, 1495 i 1655).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37422

Dodano: 2020-07-29 09:55:40 przez Administrator

2020-07-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37422. Pieczyrak Danuta. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 690/20/1, X GUp 178/20/1. [BMSiG-37668/2020]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 20 lipca 2020 r. pod sygn. akt X GU 690/20/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Danuty Pieczyrak, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 50040120545, oraz numer NIP 644 299 64 94, zamieszkałej w Dąbrowie Górniczej. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 178/20/1. Wyznaczono Syndyka w osobie Adama Laskowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1053. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. 11 Listopada 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U., poz. 498, 912, 1495 i 1655).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37422

Dodano: 2020-07-29 09:55:37 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK