Piekarnia - Cukiernia E. i M. Smaga Sp. Jawna

Piekarnia - Cukiernia E. i M. Smaga Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej (Starachowice)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Syndyk
 • Upadły: Piekarnia - Cukiernia E. i M. Smaga Sp. Jawna
 • Adres: Niska 15, 27-200 Starachowice
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • KRS: 0000398982
 • NIP: 6572902793
 • Regon:260560766
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kielcach
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce
 • Województwo:Świętokrzyskie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 42/15
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 74/15
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2015-08-11
 • Sędzia Komisarz: SSR Bogdan Staniek

2020-09-14 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 46494. PIEKARNIA - CUKIERNIA E. I M. SMAGA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Starachowicach. KRS 0000398982. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 października 2011 r., sygn. akt V GUp 42/15. [BMSiG-46913/2020]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2020 r. stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego Piekarnia - Cukiernia E. i M. Smaga sp. j. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Starachowicach (NIP 6572902793) prowadzonego pod sygn. akt V GUp 42/15. Uprawnieni mogą w terminie 7 dni od obwieszczenia niniejszego ogłoszenia złożyć do Sądu Rejonowego w Kielcach, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wniosek o uzasadnienie niniejszego postanowienia uiszczając opłatę sądową w kwocie 100 zł na następnie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem złożyć zażalenie do Sądu Okręgowego w Kielcach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Kielcach Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46494
 • Dodano: 2020-09-14 19:53:24
 • Administrator

2020-08-18 Postanowienie o stwierdzeniu zakończenia postępowania upadłościowego

Stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego
 • Dodano: 2020-09-14 14:59:22
 • Syndyk Paweł Piotr Dębniak

2020-05-25 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 23038. PIEKARNIA - CUKIERNIA E. I M. SMAGA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Starachowicach. KRS 0000398982. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 października 2011 r., sygn. akt V GUp 42/15. [BMSiG-22624/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk masy upadłości upadłego Piekarnia - Cukiernia E. i M. Smaga sp. j. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Starachowicach (NIP 6572902793) (sygn. akt V GUp 42/15, Sądu Rejonowego w Kielcach), sporządził i złożył do akt w dniu 3 kwietnia 2020 r. ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości co do wierzytelności zaliczonych do kategorii drugiej i trzeciej. Plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Kielcach, a w ciągu dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uprawnionym służy prawo do złożenia zarzutów do planu podziału w trybie art. 349 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2015 r. Sędzia komisarz zawiadamia również, że w tym samym postępowaniu syndyk masy upadłości w dniu 24 stycznia 2020 r. sporządził i złożył I (pierwszą) uzupełniającą listę wierzytelności. Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2015 r. przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23038
 • Dodano: 2020-05-25 11:13:09
 • Administrator

2019-12-06 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 63214. PIEKARNIA - CUKIERNIA E. I M. SMAGA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Starachowicach. KRS 0000398982. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 października 2011 r., sygn. akt V GUp 42/15. [BMSiG-63032/2019]

Sędzia Komisarz z Sądu Rejonowego w Kielcach w postępowaniu upadłościowym: Piekarnia - Cukiernia E. i M. Smaga Sp. jawna w upadłości likwidacyjnej w Starachowicach, nr KRS 398982, toczącym się pod sygn. akt V GUp 42/15, zawiadamia, że: zostały sporządzone przez syndyka masy upadłości i złożone w dniu 25 listopada 2019 r. w Sądzie oddzielne plany podziału sum uzyskanych ze zbycia ruchomości wchodzących w skład masy upadłości:
1) nieruchomości zabudowanej objętej Księgą Wieczystą nr KI1H/00000399/6 o pow. 0,0134 ha, składającej się z działki ewidencyjnej nr 1138 będącej przedmiotem zabezpieczenia hipotecznego na rzecz Banku Pekao S.A. w Warszawie, Idea Banku S.A. w Warszawie oraz Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starachowicach,
2) nieruchomości zabudowanej objętej Księgą Wieczystą nr KI1H/0011299/5 o pow. 0,0912 ha, składającej się z działek ewidencyjnych 1146, 1163/3, 1164/2, 1164/3 1145 będącej przedmiotem zabezpieczenia hipotecznego na rzecz Banku Pekao S.A. w Warszawie, Idea Banku S.A. w Warszawie oraz Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starachowicach;
3) ruchomości - zestawu do monitoringu składającego się z jednostki centralnej, okablowania i kamer, będącego przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie na rzecz Banku Pekao S.A. w Warszawie;
4) ruchomości - pieca piekarniczego olejowego typu PKC G 1, będącego przedmiotem umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie na rzecz Banku Pekao S.A. w Warszawie;
5) ruchomości - pieca obrotowego Polin produkcji włoskiej - r. prod. 1995 Nr 510172/al./0321, będącego przedmiotem umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie na rzecz Banku Pekao S.A. w Warszawie;
6) ruchomości - mieszałki spiralnej BAGMASZ HS 200 Nr VS 843 - r. prod. 28.08.2008 r., będącej przedmiotem umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie na rzecz Banku Pekao S.A. w Warszawie. Sędzia komisarz informuję, że poszczególne plany podziału można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - Punkt Obsługi Interesanta (parter) oraz w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko poszczególnym planom zarzuty.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63214

 • Dodano: 2019-12-06 12:00:11
 • Administrator

2019-08-23 Oferta sprzedaży: Sprzedam Przedsiębiorstwo Piekarnicze w Starachowicach

Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa piekarniczo - cukierniczego w STARACHOWICACH woj. świętokrzyskie ( nieruchomość zabudowana budynkami o przeznaczeniu przemysłowym i handlowym ( od ul. Niskiej ) oraz częścią mieszkalną wraz z wewnętrznym parkingiem i wyposażeniem piekarniczo - cukierniczym) za kwotę nie mniejszą niż 394.085 zł Koszty zawarcia umowy sprzedaży i wszelkich obciążeń publicznoprawnych z tym związanych ponosi w całości kupujący. Do w/w kwoty należy również doliczyć 47.480 zł w przypadku w którym syndyk nie dokona do daty otwarcia ofert zbycia części wyposażenia co do której posiada zgodę na odrębną sprzedaż.
 • Dodano: 2019-08-23 21:59:33
 • Syndyk Paweł Piotr Dębniak

2019-08-23 Oferta sprzedaży: Sprzedam wyposażenie piekarni

Syndyk sprzeda z wolnej ręki wyposażenie piekarni - piece, dzieże, mieszałki i inne
 • Dodano: 2019-08-23 22:05:43
 • Syndyk Paweł Piotr Dębniak

2018-09-21 Oferta sprzedaży: Sprzedam Przedsiębiorstwo Piekarnicze w Starachowicach

Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa piekarniczo - cukierniczego w STARACHOWICACH woj. świętokrzyskie ( nieruchomość zabudowana budynkami o przeznaczeniu przemysłowym i handlowym ( od ul. Niskiej ) oraz częścią mieszkalną wraz z wewnętrznym parkingiem i wyposażeniem piekarniczo - cukierniczym) za kwotę nie mniejszą niż 435.630 zł
 • Dodano: 2018-09-21 10:46:54
 • Syndyk Paweł Piotr Dębniak

2017-04-14 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 14033. PIEKARNIA - CUKIERNIA E. I M. SMAGA SPÓŁKA JAWNA w Starachowicach. KRS 0000398982. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 października 2011 r., sygn. akt V GUp 42/15. [BMSiG-13485/2017]

Sędzia komisarz z Sądu Rejonowego w Kielcach w postępowaniu upadłościowym Piekarnia - Cukiernia E i M Smaga sp. jawna w upadłości likwidacyjnej w Starachowicach, nr KRS 398982, toczącym się pod sygn. akt V GUp 42/15 zawiadamia, że zostały sporządzone przez syndyka masy upadłości i złożone w dniach 13 marca i 16 marca 2017 r. w Sądzie oddzielne plany podziału sum uzyskanych ze zbycia ruchomości wchodzących w skład masy upadłości:
1) pojazdu mechanicznego marki Mercedes Sprinter nr rej. TST 22179 będącego przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie na rzecz Banco Cofidis S.A. Oddział w Polsce,
2) pojazdu mechanicznego marki Renault Master nr rej. TST 29407 będącego przedmiotem zastawu skarbowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach,
3) pojazdu mechanicznego marki Citroen Jumper nr rej. TST 28931 będącego przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie na rzecz Getin Noble Bank S.A. w Warszawie,
4) pojazdu mechanicznego marki Volvo XC 90 nr rej. TST 24549 będącego przedmiotem umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie na rzecz Getin Noble Bank S.A. w Warszawie. Sędzia komisarz informuje, że poszczególne plany podziału można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Kielcach, V Gospodarczy - Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - Punkt Obsługi Interesanta (parter) oraz w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko poszczególnym planom zarzuty.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 74/2017 (5211) z dnia 14 kwietnia 2017 r. → Pozycja 14033
 • Dodano: 2017-04-14 19:07:09
 • Administrator

2016-12-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 34508. PIEKARNIA - CUKIERNIA E. I M. SMAGA SPÓŁKA JAWNA w Starachowicach. KRS 0000398982. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 października 2011 r., sygn. akt V GUp 42/15. [BMSiG-34995/2016]

Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 5 grudnia 2016 r. złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym upadłego Piekarnia - Cukiernia E i M Smaga sp.j. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Starachowicach (sygn. akt V GUp 42/15). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2015 r. przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłego.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 247/2016 (5132) z dnia 22 grudnia 2016 r. → Pozycja 34508
 • Dodano: 2016-12-25 15:35:09
 • Administrator

2015-09-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie o sygn. akt V GU 74/15 ogłosił upadłość dłużnika „Piekarnia - Cukiernia E i M Smaga Spółka jawna” z siedzibą w Starachowicach, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000398982, określił, że upadłość prowadzona będzie przez likwidację majątku dłużnika; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka w osobie Pawła Dębniaka; wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie dwóch miesięcy od daty dokonania obwieszczeń; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy od daty ogłoszenia obwieszczeń, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygnaturą akt V GUp 42/15.

MSiG → Rocznik 2015 → Numer 171/2015 (4802) z dnia 3 września 2015 r. → Pozycja 13092
 • Dodano: 2015-09-03 17:13:02
 • Administrator

2015-08-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie o sygn. akt V GU 74/15 ogłosił upadłość dłużnika „Piekarnia - Cukiernia E i M Smaga Spółka jawna” z siedzibą w Starachowicach, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000398982, określił, że upadłość prowadzona będzie przez likwidację majątku dłużnika; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka w osobie Pawła Dębniaka; wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie dwóch miesięcy od daty dokonania obwieszczeń; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy od daty ogłoszenia obwieszczeń, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygnaturą akt V GUp 42/15.

MSiG → Rocznik 2015 → Numer 171/2015 (4802) z dnia 3 września 2015 r. → Pozycja 13092

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2015-09-03 17:12:52
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK