Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęPikuła-Grzegory Beata w upadłości likwidacyjnej (Kalisz)

Dane Upadłego

 • Upadły: Pikuła-Grzegory Beata
 • Adres: , Kalisz
 • Województwo: Wielkopolskie
 • PESEL: 76043002862,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kaliszu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds Upadłości
 • Adres: ul. A. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz
 • Województwo:Wielkopolskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 78/17
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 111/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-09-25
 • Sędzia Komisarz: SSR Krystyna Grobelna

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Michał Kurc
 • Numer licencji: 982
 • Adres: ul. Polna 10D, Stobno Siódme, 62-872 Godziesze
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Telefon: 725 909 906

2019-12-02 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 62078. Pikuła-Grzegory Beata. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 78/17 „of”. [BMSiG-61937/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Beaty Pikuły-Grzegory, PESEL 76043002862, nieprowadzącej działalności gospodarczej o sygn. akt V GUp 78/17 „of”, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 23 października 2019 roku plan podziału, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56A, pokój 2, a w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSIG można złożyć zarzuty do Sędziego komisarza.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62078

Dodano: 2019-12-02 13:55:00 przez Administrator

2019-03-28 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 16473. Pikuła-Grzegory Beata. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 78/17 „of”. [BMSiG-15790/2019]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Beaty Pikuły- -Grzegory, nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 76043002862, sygn. akt V GUp 78/17 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 28 stycznia 2019 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a pokój 2 i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 62/2019 (5701) z dnia 28 marca 2019 r. → Pozycja 16473

Dodano: 2019-03-28 11:01:48 przez Administrator

2018-10-23 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 46292. Pikuła-Grzegory Beata. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 78/17. [BMSiG-45931/2018]

Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Beaty Pikuły-Grzegory, PESEL 76043002862, nieprowadzącej działalności gospodarczej o sygn. akt V GUp 78/17, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu Komisarzowi w dniu 1 października 2018 roku plan podziału, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, a w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSIG można złożyć zarzuty do Sędziego Komisarza.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 206/2018 (5594) z dnia 23 października 2018 r. → Pozycja 46292

Dodano: 2018-10-23 11:10:22 przez Administrator

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17282. Pikuła-Grzegory Beata. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 78/17 „of”. [BMSiG-16502/2018]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Beaty Pikuła-Grzegory, nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 76043002862, sygn. akt V GUp 78/17 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 10 kwietnia 2018 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17282

Dodano: 2018-04-26 20:09:01 przez Administrator

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 17338. Pikuła-Grzegory Beata. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 78/17 „of”. [BMSiG-16507/2018]

Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Beaty Pikuły-Grzegory, PESEL 76043002862, sygn. akt V GUp 78/17 „of”, został sporządzony i złożony przez syndyka masy upadłości opis i oszacowanie majątku upadłej. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ich ukoń- czeniu do Sędziego Komisarza (Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz).

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17338

Dodano: 2018-04-26 20:50:52 przez Administrator

2018-03-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10217. Pikuła-Grzegory Beata. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gopsodarczy, sygn. akt V GUp 78/17 „of”. [BMSiG-9334/2018]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Beaty Pikuła-Grzegory, nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 76043002862, sygn. akt V GUp 78/17 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 9 stycznia 2018 roku listę wierzytelności oraz dnia 23 lutego 2018 r. uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 48/2018 (5436) z dnia 08 marca 2018 r. → Pozycja 10217

Dodano: 2018-03-10 15:16:56 przez Administrator

2017-10-02 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36668. Pikuła-Grzegory Beata. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 111/17, V GUp 78/17. [BMSiG-37034/2017]

Postanowieniem z dnia 25.09.2017 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy w Kaliszu w sprawie o sygnaturze akt V GU 111/17 ogłosił upadłość dłużniczki Beaty Pikuły- -Grzegory, zamieszkałej: ul. Górna 1/7-8, 62-800 Kalisz, PESEL: 76043002862, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza SSO w SR Krystynę Grobelną. Na Syndyka masy upadłości wyznaczono Michała Kurca nr licencji 982. Określono, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a jurysdykcja krajowa Sądów Polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia nr 1346/2000. (Zgłoszenia wierzytelności należy przesyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 78/17).

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 190/2017 (5327) z dnia 02 października 2017 r. → Pozycja 36668

Dodano: 2017-10-02 10:54:28 przez Administrator

2017-09-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36668. Pikuła-Grzegory Beata. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 111/17, V GUp 78/17. [BMSiG-37034/2017]

Postanowieniem z dnia 25.09.2017 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy w Kaliszu w sprawie o sygnaturze akt V GU 111/17 ogłosił upadłość dłużniczki Beaty Pikuły- -Grzegory, zamieszkałej: ul. Górna 1/7-8, 62-800 Kalisz, PESEL: 76043002862, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza SSO w SR Krystynę Grobelną. Na Syndyka masy upadłości wyznaczono Michała Kurca nr licencji 982. Określono, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a jurysdykcja krajowa Sądów Polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia nr 1346/2000. (Zgłoszenia wierzytelności należy przesyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 78/17).

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 190/2017 (5327) z dnia 02 października 2017 r. → Pozycja 36668

Dodano: 2017-10-02 10:54:22 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK