Piszczatowski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej (Gdańsk)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Syndyk
 • Upadły: Piszczatowski Krzysztof
 • Adres: , Gdańsk
 • Województwo: Pomorskie
 • PESEL: 91061100697
 • Sygnatura akt Upadłości: VI GUp 201/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VI GU 386/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-11-18
 • Sędzia Komisarz: SSR Aleksandra Stefanowska
 • Imię i nazwisko: Maria Wiktorowicz
 • Numer licencji: 1360
 • Adres: Słowiańska 28/4, 80-381 Gdańsk
 • Województwo: Pomorskie
 • Telefon: 508 367 502

2020-11-18 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 63995. Piszczatowski Krzysztof. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 386/19, VI GUp 201/19/S. [BMSiG-65023/2020]

Syndyk masy upadłości Krzysztofa Piszczatowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gdańsku przy ulicy Zabytkowej 4b/4, nr PESEL 91061100697, zawiadamia, iż w dniu 8 września 2020 r. sporządził listę wierzytelności Krzysztofa Piszczatowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i 17 września 2020 r. przekazał ją Sędziemu komisarzowi. Jednocześnie syndyk zawiadamia, iż: 1. zgodnie z treścią art. 256 w zw. z art. 491(2) ust. 1 Prawa upadłościowego: W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do:
1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności;
2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.
W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.
2. zgodnie z treścią art. 255 w zw. z art. 221 ust. 4 i w zw. z art. 491(2) ust. 1 Prawa upadłościowego istnieje możliwość przeglądania listy wierzytelności, która została wyłożona w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu, przez każdego zainteresowanego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 225/2020 (6115) z dnia 18 listopada 2020 r. → Pozycja 63995
 • Dodano: 2020-11-18 17:24:10
 • Administrator

2019-11-28 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 61368. Piszczatowski Krzysztof. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 386/19, VI GUp 201/19. [BMSiG-61179/2019]

Postanowieniem z dnia 18 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GU 386/19, postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Krzysztofa Piszczatowskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gdańsku, ul. Zabytkowa 4d/4, PESEL 91061100697;
2. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. wyznaczyć na sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Aleksandrę Stefanowską;
5. wyznaczyć na syndyka Marię Wiktorowicz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1360);
6. kosztami postępowania obciążyć dłużnika, uznając je za uiszczone w całości;
7. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt 1 orzeczenia ma charakter główny.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 230/2019 (5869) z dnia 28 listopada 2019 r. → Pozycja 61368
 • Dodano: 2019-11-28 12:08:05
 • Administrator

2019-11-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 61368. Piszczatowski Krzysztof. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 386/19, VI GUp 201/19. [BMSiG-61179/2019]

Postanowieniem z dnia 18 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GU 386/19, postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Krzysztofa Piszczatowskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gdańsku, ul. Zabytkowa 4d/4, PESEL 91061100697;
2. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. wyznaczyć na sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Aleksandrę Stefanowską;
5. wyznaczyć na syndyka Marię Wiktorowicz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1360);
6. kosztami postępowania obciążyć dłużnika, uznając je za uiszczone w całości;
7. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt 1 orzeczenia ma charakter główny.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 230/2019 (5869) z dnia 28 listopada 2019 r. → Pozycja 61368
 • Dodano: 2019-11-28 12:08:02
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK