Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęPNT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: PNT Sp. z o.o.
 • Adres: Londyńska 27, 03-921 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • KRS: 0000687482,     NIP: 1132947174,     Regon:367864555

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XVIII GUp 1183/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XVIII GU 693/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-10-17
 • Sędzia Komisarz: SSR Łukasz Grzechnik

Dane Syndyka

2020-05-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 22280. PNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000687482. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 lipca 2017 r., sygn. akt XVIII GUp 1183/19. [BMSiG-21920/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym PNT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie (03-921) przy ul. Londyńskiej 27 (KRS 0000687482), posługującą się numerem NIP 1132947174, REGON 367864555, sygn. akt XVIII GUp 1183/19, ogłasza, że syndyk sporządził i w dniu 24 kwietnia 2020 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 097/2020 (5987) z dnia 20 maja 2020 r. → Pozycja 22280

Dodano: 2020-05-20 10:27:15 przez Administrator

2019-10-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54827. PNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000687482. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 lipca 2017 r., sygn. akt XVIII GU 693/19, XVIII GUp 1183/19. [BMSiG-54694/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 października 2019 r., w sprawie o sygn. akt XVIII GU 693/19, ogłosił upadłość PNT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-921) przy ul. Londyńskiej 27, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000687482, posługującą się numerem NIP 1132947174, REGON 367864555, obejmującą likwidację majątku upadłego. Na Sędziego komisarza Sąd wyznaczył SSR Łukasza Grzechnika, na zastępcę Sędziego komisarza SSR Annę Walenciak, zaś na syndyka Mirosława Stanisławskiego (licencja nr 1187). Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, podając sygn. akt XVIII GUp 1183/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 207/2019 (5846) z dnia 24 października 2019 r. → Pozycja 54827

Dodano: 2019-10-26 14:14:44 przez Administrator

2019-10-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54827. PNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000687482. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 lipca 2017 r., sygn. akt XVIII GU 693/19, XVIII GUp 1183/19. [BMSiG-54694/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 października 2019 r., w sprawie o sygn. akt XVIII GU 693/19, ogłosił upadłość PNT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-921) przy ul. Londyńskiej 27, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000687482, posługującą się numerem NIP 1132947174, REGON 367864555, obejmującą likwidację majątku upadłego. Na Sędziego komisarza Sąd wyznaczył SSR Łukasza Grzechnika, na zastępcę Sędziego komisarza SSR Annę Walenciak, zaś na syndyka Mirosława Stanisławskiego (licencja nr 1187). Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, podając sygn. akt XVIII GUp 1183/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 207/2019 (5846) z dnia 24 października 2019 r. → Pozycja 54827

Pliki do pobrania

Dodano: 2019-10-26 14:14:35 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK