Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęPogorzelski Paweł w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Pogorzelski Paweł
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 56102804510,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XVIII GUp 1129/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XVIII GU 404/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-09-23
 • Sędzia Komisarz: SSR Łukasz Grzechnik

Dane Syndyka

2020-03-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 16032. Pogorzelski Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1129/19. [BMSiG-15587/2020]

OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Pawła Pogorzelskiego, PESEL 56102804510, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XVIII GUp 1129/19), syndyk sporządził i w dniu 12 lutego 2020 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Główną listę wierzytelności może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosić do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 057/2020 (5947) z dnia 23 marca 2020 r. → Pozycja 16032

Dodano: 2020-03-23 09:17:43 przez Administrator

2019-10-15 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 52918. Pogorzelski Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 404/19, XVIII GUp 1129/19. [BMSiG-52925/2019]

OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 23 września 2019 r., sygn. akt XVIII GU 404/19, postanowił:
I. ogłosić upadłość Pawła Pogorzelskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Brechta 12 m. 113 (kod pocztowy: 03-473), PESEL 56102804510;
II. określić, że Paweł Pogorzelski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Grzegorza Mazura (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 160);
VI. określić, iż podstawa jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A.
Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XVIII GUp 1129/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 200/2019 (5839) z dnia 15 października 2019 r. → Pozycja 52918

Dodano: 2019-10-15 09:57:17 przez Administrator

2019-09-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 52918. Pogorzelski Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 404/19, XVIII GUp 1129/19. [BMSiG-52925/2019]

OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 23 września 2019 r., sygn. akt XVIII GU 404/19, postanowił:
I. ogłosić upadłość Pawła Pogorzelskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Brechta 12 m. 113 (kod pocztowy: 03-473), PESEL 56102804510;
II. określić, że Paweł Pogorzelski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Grzegorza Mazura (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 160);
VI. określić, iż podstawa jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A.
Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XVIII GUp 1129/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 200/2019 (5839) z dnia 15 października 2019 r. → Pozycja 52918

Dodano: 2019-10-15 09:57:13 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK