Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję



Polcyn Ewa w upadłości likwidacyjnej (Koźmin Wielkopolski)

Dane Upadłego

 • Upadły: Polcyn Ewa
 • Adres: , Koźmin Wielkopolski
 • Województwo: Wielkopolskie
 • PESEL: 58070413682,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kaliszu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds Upadłości
 • Adres: ul. A. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz
 • Województwo:Wielkopolskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 116/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 153/18 „of”
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-10-19
 • Sędzia Komisarz: SSR Jan Matecki

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Mirosława Szóstak-Pestka
 • Numer licencji: 316
 • Adres: Na Skraju 14, 63-400 Ostrów Wlkp
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Telefon: 600 417 427

2020-07-29 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 37473. Polcyn Ewa. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 116/18 „of”. [BMSiG-37685/2020]

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Ewy Polcyn, nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 58070413682, sygn. akt V GUp 116/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 4 czerwca 2020 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37473

Dodano: 2020-07-29 10:13:13 przez Administrator

2019-05-09 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 23729. Polcyn Ewa. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 116/18 of. [BMSiG-23206/2019]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Ewy Polcyn, PESEL 58070413682, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 116/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 26 kwietnia 2019 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 89/2019 (5728) z dnia 09 maja 2019 r. → Pozycja 23729

Dodano: 2019-05-09 15:20:45 przez Administrator

2018-10-29 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47258. Polcyn Ewa. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 153/18 „of”, V GUp 116/18. [BMSiG-47040/2018]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19.10.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 153/18 „of” ogłosił upadłość dłużniczki Ewy Polcyn, PESEL 58070413682, zam.: 63-720 Koźmin Wielkopolski, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz syndyka w osobie Mirosławy Szóstak-Pestki numer licencji 316. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz.U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 116/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 210/2018 (5598) z dnia 29 października 2018 r. → Pozycja 47258

Dodano: 2018-10-29 10:26:35 przez Administrator

2018-10-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47258. Polcyn Ewa. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 153/18 „of”, V GUp 116/18. [BMSiG-47040/2018]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19.10.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 153/18 „of” ogłosił upadłość dłużniczki Ewy Polcyn, PESEL 58070413682, zam.: 63-720 Koźmin Wielkopolski, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz syndyka w osobie Mirosławy Szóstak-Pestki numer licencji 316. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz.U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 116/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 210/2018 (5598) z dnia 29 października 2018 r. → Pozycja 47258

Dodano: 2018-10-29 10:26:30 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK