Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęPólkowska Mirosława w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Pólkowska Mirosława
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 63060608841,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XVIII GUp 1390/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XVIII GU 647/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-12-06
 • Sędzia Komisarz: SSR Agnieszka Kraszewska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Izabela Rynkiewicz
 • Numer licencji: 1271
 • Adres: Kołacińska 40, 03-171 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 690 017 260

2020-08-12 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40169. Pólkowska Mirosława. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1390/19. [BMSiG-40197/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego została sporządzona i złożona do akt sprawy w dniu 30 lipca 2020 roku pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Mirosławy Pólkowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się pod sygn. akt XVIII GUp 1390/19. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 156/2020 (6046) z dnia 12 sierpnia 2020 r. → Pozycja 40169

Dodano: 2020-08-12 14:58:09 przez Administrator

2020-07-30 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności


Poz. 37780. Pólkowska Mirosława. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1390/19. [BMSiG-37732/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego została sporządzona i złożona do akt sprawy w dniu 2 czerwca 2020 roku lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Mirosławy Pólkowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się pod sygn. akt XVIII GUp 1390/19. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 147/2020 (6037) z dnia 30 lipca 2020 r. → Pozycja 37780

Dodano: 2020-07-30 10:36:07 przez Administrator

2019-12-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 67060. Pólkowska Mirosława. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 647/19, XVIII GUp 1390/19. [BMSiG-66910/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 grudnia 2019 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 647/19, ogłosił upadłość Mirosławy Pólkowskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Paluch 5 m. 12, 02-147 Warszawa, PESEL 63060608841, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 1390/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Izabeli Rynkiewicz (nr licencji 1271). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt XVIII GUp 1390/19. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Syndyk Izabela Rynkiewicz

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 249/2019 (5888) z dnia 27 grudnia 2019 r. → Pozycja 67060

Dodano: 2019-12-27 15:15:08 przez Administrator

2019-12-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 67060. Pólkowska Mirosława. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 647/19, XVIII GUp 1390/19. [BMSiG-66910/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 grudnia 2019 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 647/19, ogłosił upadłość Mirosławy Pólkowskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Paluch 5 m. 12, 02-147 Warszawa, PESEL 63060608841, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 1390/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Izabeli Rynkiewicz (nr licencji 1271). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt XVIII GUp 1390/19. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Syndyk Izabela Rynkiewicz

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 249/2019 (5888) z dnia 27 grudnia 2019 r. → Pozycja 67060

Dodano: 2019-12-27 15:15:04 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK